fbpx

Legea privind piața digitală devine operațională

Legal - martie 18, 2024

Începând cu 7 martie, noi reguli în UE. Șase mari companii de tehnologie și douăzeci și două de servicii afectate

Începând cu 7 martie 2024, vor deveni operaționale obligațiile care decurg din Legea privind piața digitală, regulament dorit de Uniunea Europeană pentru a reglementa într-un mod mai echitabil și mai atent sistemul de concurență în lumea serviciilor oferite pe piața digitală. Regulamentul fusese propus de Comisia Europeană la sfârșitul anului 2020. În conformitate cu calendarul planificat, după adoptarea de către Parlamentul European și Consiliul European, regulamentul ar fi intrat în vigoare la 1 noiembrie 2022. Începând cu luna mai 2023, normele au început să fie aplicate.

Legea privind piețele digitale introduce o nouă dispoziție de reglementare menită să limiteze practicile comerciale neloiale, care are ca scop asigurarea unui regim concurențial, care promovează un echilibru mai bun între interesele publice și cele private, care are ca scop îmbunătățirea guvernanței lumii digitale.

Identificarea factorilor de control și a dispozițiilor de reglementare

Prin Legea privind piețele digitale („DMA”), UE a dorit mai întâi să reglementeze pozițiile așa-numitului Big Teck pe piața digitală. Termenul „big tech” se referă la companiile care dețin astăzi monopolul în sectorul digital, cu o cifră de afaceri cuprinsă între 500 de miliarde și 2 trilioane de dolari.

UE a stabilit, în primul rând, criteriile obiective necesare pentru a identifica cine sunt așa-numiții „gatekeepers”, adică marile platforme care furnizează servicii digitale. Această listă a inclus imediat, de exemplu, motoarele de căutare, rețelele sociale și serviciile de mesagerie instantanee. Regulamentul le spune gatekeeperilor ce obligații trebuie să respecte pentru a lucra în Uniunea Europeană și ce acțiuni sunt interzise. Pentru a asigura respectarea dispozițiilor DMA, Comisia Europeană a efectuat studii de piață, în primul rând pentru a califica societățile ca fiind „gatekeepers”, așa cum prevede regulamentul, iar în al doilea rând, in itinere, atât pentru a actualiza, acolo unde este necesar, obligațiile care trebuie aplicate, cât și pentru a oferi instrumente și strategii utile pentru a împiedica încălcarea regulamentului.

Începând din mai 2023, regulamentul prevedea că, în termen de două luni, companiile în cauză vor trebui să informeze Comisia Europeană dacă pot îndeplini criteriile necesare pentru a funcționa în UE. Comisia va trebui să ia o decizie în termen de 45 de zile cu privire la desemnarea gatekeeperilor. Societățile identificate vor trebui apoi să se conformeze DMA în termen de șase luni de la decizia Comisiei.

Până în prezent sunt implicate șase așa-numite companii Big Teck, și anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta și Microsoft, pentru un total de 22 de servicii care intră în domeniul de aplicare al noului regulament european. Acestea includ, de exemplu, în domeniul rețelelor de socializare Facebook, TikTok și Instagram; servicii de mesagerie instantanee precum WhatsApp și Messenger; motoare de căutare Chrome și Safari; și sisteme de operare (Google Android, iOs și Windows Pc Os. Sunt implicați 6 așa-numiți Big Tecks.

UE este printre primele din lume (atât la nivel internațional, cât și la nivel național) care a luat măsuri în această privință, iar DMA este, prin urmare, unul dintre primele acte legislative care stabilesc norme în acest sector economic și comercial. Până în prezent, companiile care operează pe piața digitală și-au desfășurat activitățile fără reguli specifice sau s-au bazat pe reguli care au fost emise în era pre-digitală. În acest fel, UE dorește să limiteze dominația marilor companii de tehnologie și să încurajeze participarea altor actori.

Cu toate acestea, este important să subliniem și să clarificăm faptul că DMA nu intervine prin modificarea sistemului de norme de concurență deja în vigoare în UE, ci completează ceea ce se aplică deja.

Dar care sunt aceste obligații și interdicții din Legea privind piața digitală? Printre „lucrurile de făcut” (adică obligațiile), de exemplu, se numără posibilitatea de a permite terților să poată interacționa cu serviciile gatekeeper-ului; de a permite utilizatorilor platformei să promoveze oferte și să semneze noi contracte cu clienții lor și în afara platformei gatekeeper-ului; de a permite celor care publică anunțuri pe platforme să facă verificări independente, punând la dispoziție toate instrumentele și informațiile utile în acest scop. Printre „lucrurile pe care nu trebuie să le faci” (adică interdicțiile) se numără, de exemplu, tratarea serviciilor proprii mai favorabilă decât serviciile sau produsele similare oferite de terți; împiedicarea consumatorilor de a se conecta la companii din afara platformelor; împiedicarea dezinstalării programelor și aplicațiilor preinstalate; urmărirea utilizatorilor și trimiterea de reclame fără consimțământul expres.

Reglementări și sancțiuni uniforme

Adoptarea Legii privind piața digitală nu numai că a adus claritate în reglementarea unui sector din ce în ce mai important din punct de vedere economic, care până în prezent nu dispunea de norme clare și sigure, dar a contribuit și la uniformizarea dispozițiilor din statele membre, ale căror legislații naționale în domeniu alimentau fragmentarea legislației UE.

Regulamentul prevede sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri totală pentru companiile care nu își respectă obligațiile. În plus, regulamentul prevede că sancțiunea poate fi dublată în cazul în care societatea încalcă regulile pentru a doua oară. Ca răspuns la această situație, Big Tech a început să anunțe că în lunile următoare vor fi făcute schimbări majore și substanțiale în furnizarea serviciilor sale. Deocamdată, însă, nimic nu este sigur și concret, deoarece companiile așteaptă ca Comisia Europeană să se pronunțe asupra ajustărilor propuse.

Ce se schimbă pentru utilizatori și cazul Apple

Ce se schimbă, așadar, în utilizarea serviciilor identificate de Comisia Europeană printre cele care fac obiectul normelor DMA? Meta a prevăzut versiuni cu plată ale Facebook și Instagram, fără publicitate, pentru a se conforma noilor norme europene; în plus, Meta va oferi posibilitatea de a bloca schimbul de date între diferite servicii, de exemplu între Facebook și Instagram. Google și-a dat o nouă înfățișare, lucrând la designul său pentru a oferi spații de vizibilitate mai mare pe motorul său de căutare pentru servicii similare cu ale sale oferite de alții. Google a anunțat, de asemenea, că lucrează pentru a face sistemul Google Ads mai transparent. În cele din urmă, la fel ca Meta, Google a planificat să introducă posibilitatea de a bloca schimbul de date între diferitele servicii oferite, de exemplu între Google Maps și Chrome.

Mai complexă este situația Apple, care până acum a avut un control mai puternic și mai puțin deschis la concurență asupra serviciilor pe care le oferă. Marele producător american de tehnologie așteaptă răspunsul Comisiei Europene cu privire la planul de adaptare, dar climatul dintre companie și UE este deja în fierbere, din cauza amenzii de 1,8 miliarde de euro pe care CE a dat-o deja în ultimele săptămâni pentru comportament anticoncurențial.

Mai exact, pentru CE, Apple nu a respectat normele antitrust ale UE prin faptul că a impus restricții care au împiedicat utilizatorii de iOS să afle și să utilizeze servicii de abonamente muzicale mai ieftine. Pentru CE, comportamentul societății californiene a încălcat articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Margrethe Vestager a declarat că, timp de mai bine de zece ani, Apple „aabuzat de poziția sa dominantă pe piață” și a împiedicat „dezvoltatorii să informeze consumatorii cu privire la disponibilitatea unor servicii muzicale alternative și mai ieftine în afara ecosistemului Apple. Acest lucru este ilegal în conformitate cu normele antitrust ale UE” și este, așa cum am menționat, motivul care a stat la baza amenzii aplicate marii companii de tehnologie din Cupertino.

Tocmai din acest motiv, una dintre primele inovații pe care Apple le oferă clienților săi este tocmai posibilitatea de a avea acces la magazine de aplicații alternative și concurente.

Prin urmare, așteptăm să vedem cum, în lunile următoare, acest nou regulament va face piața europeană mai echitabilă și va îmbunătăți și mai mult serviciile oferite cetățenilor.