fbpx

Sudul Italiei conduce din nou o parte din exporturile țării

Comerț și economie - aprilie 2, 2024

Raportul recent al Institutului Național de Statistică (ISTAT) relevă o creștere semnificativă a exporturilor în sudul Italiei, înregistrând o creștere notabilă de 17% în 2023 față de anul precedent.

Această creștere a fost determinată în principal de sectoarele farmaceutic și auto, cu un accent deosebit pe regiunea Campania. Sudul Italiei, în special Campania, a jucat un rol cheie în stimularea exporturilor, cu vânzări notabile de produse farmaceutice și vehicule. În schimb, nordul Italiei a înregistrat o creștere mai moderată, Piemontul jucând un rol principal, în special în sectorul auto. Lombardia a înregistrat o creștere mai modestă a exporturilor, în timp ce Marche și Lazio au contribuit la contracția din Italia Centrală. În nord-est, Veneto și Friuli-Veneția Giulia au înregistrat o scădere a exporturilor. Insulele au înregistrat însă o contracție, în principal din cauza reducerii exporturilor de produse petroliere rafinate.

În 2023, creșterea exporturilor de produse farmaceutice, produse chimico-medicinale și produse botanice din Campania și Toscana, împreună cu vânzările de vehicule din Piemont și Campania, au contribuit semnificativ la creșterea cu +1,5% a vânzărilor naționale pe piețele externe. Creșteri suplimentare au fost generate de creșterea vânzărilor de mașini și echipamente din Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto și Toscana. Pe de altă parte, contracția vânzărilor de produse petroliere rafinate din Sicilia și Sardinia, împreună cu scăderile exporturilor de produse farmaceutice, chimico-medicale și botanice din Marche și Lazio, au influențat negativ exporturile naționale.

Analizând datele regionale, observăm că, în 2023, cele mai mari contribuții pozitive la exporturile naționale provin din regiunea Marche, cu o creștere notabilă a vânzărilor către China, urmată de Campania, cu creșteri semnificative către Elveția și Statele Unite. Toscana a înregistrat, de asemenea, o creștere a vânzărilor către Statele Unite, iar Piemontul către Franța, Germania și țările OPEC. Dimpotrivă, s-au înregistrat scăderi ale exporturilor din Toscana către Elveția, din Marche către Belgia, Germania și Statele Unite, din Lombardia către Germania și din Lazio către Belgia. În general, provinciile care au contribuit cel mai mult la susținerea vânzărilor pe piețele externe în 2023 au fost Napoli, Torino, Siena și Milano, evidențiind un rol semnificativ al zonelor urbane în promovarea exporturilor regionale și naționale.

Aceste date ilustrează o imagine complexă a dinamicii exporturilor în Italia, cu sudul apărând ca un motor de creștere important, impulsionat de sectoare cheie precum cel farmaceutic și cel auto. Cu toate acestea, provocările și disparitățile regionale sunt, de asemenea, evidente și necesită o atenție specială pentru a asigura o creștere economică echitabilă și durabilă în întreaga țară. Este interesant faptul că unele sectoare și regiuni au înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește performanța lor la export în cursul anului 2023. De exemplu, Marches a raportat o creștere notabilă a vânzărilor în China, ceea ce indică o penetrare tot mai mare a piețelor internaționale pentru produsele sale. De asemenea, Campania a înregistrat o creștere puternică a exporturilor către Elveția și Statele Unite, ceea ce sugerează o creștere a competitivității sectoarelor sale cheie pe platformele globale. Este necesar să se examineze cu atenție cauzele acestor scăderi și să se adopte strategii specifice pentru a consolida poziția competitivă a industriilor regionale la scară internațională.

Este esențial să se investească în infrastructura și resursele zonelor cu cele mai bune performanțe pentru a le maximiza potențialul și pentru a asigura o creștere economică echilibrată și durabilă. Cu toate acestea, rămân provocări, în special pentru regiunile și insulele din sudul Italiei, care au înregistrat o contracție a exporturilor lor, în special în sectorul produselor petroliere rafinate. Acest lucru evidențiază necesitatea de a adopta politici specifice pentru a aborda provocările economice specifice ale acestor regiuni și de a promova diversificarea economică pentru a reduce dependența de sectoarele vulnerabile.Integrarea potențialului regiunilor din sud cu capacitățile de producție din nord va fi fundamentală pentru a confirma soliditatea Italiei, în special în ceea ce privește exporturile, inclusiv cele intercontinentale.