fbpx

Jižní Itálie opět táhne část vývozu země

Obchod a ekonomika - 2 dubna, 2024

Nedávná zpráva Národního statistického úřadu (ISTAT) ukazuje výrazný nárůst vývozu v jižní Itálii, který v roce 2023 zaznamenal výrazný nárůst o 17 % oproti předchozímu roku.

K tomuto nárůstu přispělo zejména farmaceutické a automobilové odvětví se zvláštním důrazem na region Kampánie. Jižní Itálie, zejména Kampánie, sehrála klíčovou roli při zvyšování vývozu, a to díky významnému prodeji farmaceutických výrobků a vozidel. Naopak severní Itálie zaznamenala mírnější růst, přičemž vedoucí roli hraje Piemont, zejména v automobilovém průmyslu. Lombardie vykázala mírnější růst vývozu, zatímco Marche a Lazio přispěly k poklesu ve střední Itálii. Na severovýchodě zaznamenaly pokles vývozu regiony Veneto a Friuli-Venezia Giulia. Ostrovy však zaznamenaly pokles, a to zejména v důsledku snížení vývozu rafinovaných ropných produktů.

V průběhu roku 2023 se nárůst vývozu farmaceutických výrobků, chemicko-lékařských produktů a rostlinných produktů z Kampánie a Toskánska spolu s prodejem vozidel z Piemontu a Kampánie významně podílel na +1,5 % národního prodeje na zahraničních trzích. Další nárůst byl způsoben zvýšením prodeje strojů a zařízení z regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Benátsko a Toskánsko. Na druhou stranu pokles prodeje rafinovaných ropných produktů ze Sicílie a Sardinie spolu s poklesem vývozu farmaceutických výrobků, chemických léčiv a rostlinných produktů z Marche a Lazia negativně ovlivnily národní vývoz.

Z analýzy regionálních údajů vyplývá, že v roce 2023 bude mít největší pozitivní vliv na národní vývoz region Marche, kde se výrazně zvýší prodej do Číny, a dále Kampánie s výrazným nárůstem do Švýcarska a Spojených států. Toskánsko rovněž zaznamenalo nárůst prodeje do Spojených států a Piemont do Francie, Německa a zemí OPEC. Naopak poklesl vývoz z Toskánska do Švýcarska, z Marche do Belgie, Německa a Spojených států, z Lombardie do Německa a z Lazia do Belgie. Celkově se na podpoře prodeje na zahraničních trzích v roce 2023 nejvíce podílely provincie Neapol, Turín, Siena a Milán, což poukazuje na významnou roli městských oblastí při podpoře regionálního a národního vývozu.

Tyto údaje ilustrují komplexní obraz dynamiky vývozu v Itálii, přičemž jih se stává důležitou hnací silou růstu díky klíčovým odvětvím, jako je farmaceutický a automobilový průmysl. Zřejmé jsou však také regionální problémy a rozdíly, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby byl zajištěn spravedlivý a udržitelný hospodářský růst v celé zemi. Zajímavé je, že některá odvětví a regiony zaznamenaly v průběhu roku 2023 výrazné změny ve své vývozní výkonnosti. Společnost Marches například zaznamenala výrazný nárůst prodeje do Číny, což svědčí o rostoucím pronikání jejích výrobků na mezinárodní trhy. Rovněž Kampánie vykázala silný růst vývozu do Švýcarska a Spojených států, což naznačuje zvýšení konkurenceschopnosti jejích klíčových odvětví na světových platformách. Je třeba pečlivě prozkoumat příčiny těchto poklesů a přijmout cílené strategie k posílení konkurenční pozice regionálních odvětví v mezinárodním měřítku.

Je nezbytné investovat do infrastruktury a zdrojů nejvýkonnějších oblastí, aby se maximalizoval jejich potenciál a zajistil vyvážený a udržitelný hospodářský růst. Problémy však přetrvávají, zejména v jihoitalských regionech a na ostrovech, které zaznamenaly pokles vývozu, zejména v odvětví rafinovaných ropných produktů. Z toho vyplývá potřeba přijmout cílené politiky, které by řešily specifické hospodářské problémy těchto regionů a podporovaly hospodářskou diverzifikaci, aby se snížila závislost na zranitelných odvětvích.Integrace potenciálu jižních regionů s výrobními možnostmi severu bude mít zásadní význam pro potvrzení solidnosti Itálie, zejména v oblasti vývozu, včetně mezikontinentálního.