fbpx

Supravegherea biometrică la frontierele europene reprezintă o perspectivă controversată

Politică - noiembrie 26, 2023

Dezvoltarea de noi metode și tehnologii noi, adesea definite ca fiind invazive pentru controlul accesului la frontieră, este un subiect care a stârnit dezbateri aprinse, în special în ultimele săptămâni.

În timp ce autoritățile europene susțin că aceste sisteme îmbunătățesc securitatea și simplifică controalele la frontieră, mulți
grupurile pentru drepturile omului și activiștii se tem că răspândirea tot mai mare a tehnologiei biometrice ar putea amenința
viața privată a cetățenilor și duc la încălcări grave ale drepturilor omului. Tehnologiile biometrice includ recunoașterea facială,
amprente digitale, scanarea irisului și alte tehnici care permit identificarea unică a unei persoane. Acestea
oferă o serie de avantaje în cadrul operațiunilor de control la frontieră, ajutând la identificarea mai rapidă a
persoanele cu cazier judiciar sau cunoscute pentru activități ilegale, îmbunătățind securitatea frontierelor. Biometrie la frontieră
permit, de asemenea, automatizarea controalelor de intrare, reducând timpii de așteptare și simplificând
procesul de intrare și ieșire din țară.
Cu toate acestea, în timp ce aceste beneficii sunt incontestabile, este important să se examineze și riscurile și preocupările.
legate de supravegherea biometrică a frontierelor, deoarece utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii ar putea submina
viața privată a persoanelor, deoarece datele lor biometrice sunt colectate, stocate și partajate de autoritățile de frontieră, ceea ce ridică
preocupări legate de accesul neautorizat, furtul de date sau abuzul din partea autorităților. Supravegherea biometrică ar putea fi
utilizate în mod abuziv în scopuri de control în masă sau în scopuri politice, cu riscul de discriminare sau de persecutare a
grupuri specifice. Tehnologiile biometrice nu sunt infailibile și pot genera falsuri pozitive sau negative.
conducând, de exemplu, la identificarea greșită a unor persoane nevinovate sau la intrarea unor persoane neautorizate.
Lipsa unor reglementări clare și uniforme la nivel european și internațional poate duce la utilizarea excesivă a
supravegherea biometrică fără transparența și controlul corespunzător. Supravegherea biometrică la frontierele Europei
are implicații semnificative pentru drepturile omului, despre care mulți susțin că sunt încălcate, contrar prevederilor din
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, în cadrul
utilizarea nediscriminatorie a tehnologiilor biometrice poate amenința dreptul la libertate personală și dreptul la un proces echitabil.
și un proces echitabil, deoarece identificarea pe baza recunoașterii faciale ar putea duce, de asemenea, la detenții arbitrare sau la
erori judiciare.
Unele grupuri pentru drepturile omului susțin că supravegherea biometrică poate duce, de asemenea, la discriminare și la o discriminare nejustificată.
crearea de profiluri, deoarece recunoașterea facială ar putea fi utilizată pentru a identifica și monitoriza anumite grupuri etnice sau religioase,
creând diviziuni între comunități și alimentând tensiunile sociale. La nivel european, Generalul
Regulamentul privind protecția datelor (GDPR) oferă un cadru de reglementare și în ceea ce privește colectarea de
date biometrice fără a aborda direct utilizarea tehnologiilor biometrice la frontiere, iar mulți consideră că
că este nevoie de o legislație mai specifică. Comisia Europeană a prezentat un proiect de regulament privind
supraveghere la frontierele externe ale Uniunii Europene, cunoscut sub numele de Sistemul de intrare-ieșire (EES), care implică
utilizarea recunoașterii faciale și a amprentelor digitale pentru a înregistra datele călătorilor. Cu toate acestea, chiar și această metodă are
a făcut obiectul unor critici din cauza riscului de abuz din partea diferitelor organisme responsabile de control.
Unele instanțe europene au emis hotărâri care limitează utilizarea recunoașterii faciale, recunoscând că viața privată
riscuri. Cu toate acestea, noile tehnologii pentru controlul frontierelor prezintă avantaje clare în ceea ce privește îmbunătățirea securității.
și simplificarea procedurilor, dar este esențial să se abordeze riscurile și preocupările asociate cu
utilizarea pe scară largă a noilor dispozitive. Cheia pentru a găsi un echilibru între securitate și respectarea drepturilor omului este un nivel adecvat.
reglementarea și transparența în utilizarea tehnologiilor biometrice la frontiere. Eforturile de reglementare trebuie
să se asigure că supravegherea biometrică este supusă unor controale riguroase, că datele sunt protejate și că
drepturile fundamentale sunt respectate. Avantajele aduse de progresul tehnologic trebuie integrate în Constituția europeană, astfel încât să poată fi utilizate fără a pune în pericol drepturile fundamentale ale cetățenilor.
fiecare cetățean.

Alessandro Fiorentino