fbpx

Återlämnande av arkeologisk skatt till Italien: Ett arv värt 80 miljoner euro

Kultur - juni 7, 2024

En antik skatt, resultatet av olagliga operationer, hade nått USA och nu äntligen hittat hem till Italien.

Detta är en samling av ovärderligt arkeologiskt värde, vars uppskattning ligger på cirka 80 miljoner euro. Denna dyrbara skatt, som består av mynt, antika vapen, bronsstatyer och terrakottastycken, täcker ett stort tidsspann som sträcker sig från 800 f.Kr. fram till 400-talet. Dess ursprung är fördelat över olika italienska regioner: Kampanien, Kalabrien, Puglia, Sicilien och Lazio.

Historien om hur denna skatt hamnade i USA är komplex och mångfacetterad. Många av artefakterna har stulits från gravar och arkeologiska platser genom olagliga utgrävningar. Andra verk hamnade i stället i privata samlingar, ofta inköpta av omedvetna samlare som var övertygade om deras lagliga proveniens. Dessa metoder har berövat Italien inte bara artefakterna i sig, utan också det historiska och kulturella sammanhang som de representerar, vilket innebär att värdefull arkeologisk information har gått förlorad.

Återfinnandet av denna skatt var möjligt tack vare samarbetet mellan de italienska och amerikanska brottsbekämpande myndigheterna. Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage spelade en viktig roll i utredningarna och arbetade i synergi med Swoods (Stolen Works of Art Detection System), ett system baserat på artificiell intelligens. Detta innovativa verktyg, som har varit aktivt sedan 2023, har varit avgörande för att identifiera och återfå stulna konstverk.

Tillämpningen av artificiell intelligens inom området konståtervinning innebär ett betydande steg framåt. Swoods är i själva verket ett program som använder avancerade algoritmer för att analysera och identifiera stulna konstverk. Datainsamling och analys hanterades av Art Trafficking Unit (ATU) vid Manhattan District Attorney Matthew Bogdanos kontor. Tack vare denna tekniska metod har myndigheterna lyckats spåra och beslagta ett stort antal stulna konstverk och återlämna dem till deras rättmätiga ägare.

Processen med att återföra skatten till Italien var lång och komplicerad, men i slutändan fattades det mest rättvisa och korrekta beslutet. Denna framgång är en viktig signal i kampen mot olaglig handel med kulturföremål. ”När en artefakt tas från en hemlig grav katalogiseras den aldrig”, förklarade befälhavaren Francesco Gargaro för CNN. ”Det innebär att förutom själva föremålet så stjäls även dess historiska sammanhang. Arkeologerna berövas värdefull information.”

Bland de mest värdefulla delarna av den återlämnade skatten finns en bronsstaty gjord av den umbriska stammen, bevarad i otroligt gott skick. Här finns också några bronshuvuden, tillverkade för ca 2400 år sedan, och ett mosaikgolv som föreställer myten om Orfeus, från 300- eller 400-talet e.Kr. Dessa artefakter representerar inte bara ett betydande ekonomiskt värde, utan är också vittnen till forntida kulturer och civilisationer och ger en inblick i livet och konsten under svunna epoker.

Betydelsen av denna återvinning går utöver den enkla fysiska återlämningen av verken. Det är en seger för skyddet av det kulturella och historiska arvet och visar hur internationellt samarbete och användning av avancerad teknik effektivt kan bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål. ”Det är mycket svårt att förhindra plundring vid källan”, säger Bogdanos. ”Detta görs nästan alltid av personer som känner till området mycket väl. Vid en viss punkt når dock handeln konsthandlarnas kanaler. Det är där vi kan fånga upp dem.”

Manhattan ATU har spelat en avgörande roll i bärgningen av över tusen artefakter från 27 olika länder. Av dessa var 278 av italienskt ursprung, 307 av indiskt, 133 av pakistanskt, 16 av egyptiskt och 55 av grekiskt ursprung. Detta visar hur omfattande problemet med olaglig handel med konstverk är och hur viktigt det är med en global och samordnad strategi för att bekämpa det.

Det är ett konkret exempel på hur teknik i kombination med internationellt samarbete kan spela en avgörande roll för att skydda vårt kulturarv. Denna händelse är en påminnelse om behovet av fortsatt vaksamhet och gemensamma ansträngningar för att bevara och skydda det förflutnas skatter för kommande generationer.

 

Alessandro Fiorentino