fbpx

ECR kommer att delta i världens ledande evenemang för vinterträdgårdar

Politik - mars 7, 2023

Från den 28 februari till den 5 mars kommer Europas konservativa parti att delta i den konservativa politiska aktionskonferensen i Washington.

Conservative Political Action Conference (CPAC) är ett årligt evenemang som samlar medlemmar av det republikanska partiet i USA och alla de viktigaste personerna i konservativa partier från andra länder, inklusive de europeiska partierna som representeras av det europeiska konservativa partiet, för att diskutera årets politiska höjdpunkter och samordna politiska insatser för framtiden.

CPAC äger rum mellan den 28 februari och 5 mars och organiseras av American Conservative Union (ACU), en organisation som grundades 1964. Den första konferensen anordnades av en grupp konservativa som ville skapa en förening som kunde representera deras idéer och visioner för Amerika. Under årens lopp har konferensen ökat i betydelse och har blivit en viktig politisk mötesplats för det republikanska partiet och alla konservativa partier runt om i världen. Under CPAC har deltagarna, inklusive den delegation som organiseras av ECR, möjlighet att delta i tal, diskussionspaneler, workshops och möten med viktiga politiska personer från det republikanska partiet, med vilka de kan dela projekt och politiska avsikter för framtiden.

Conservative Political Action Conference har blivit en plattform för konservativa och republikanska diskussioner och idéer där deltagarna kan lära sig och utbyta idéer med andra partimedlemmar. Evenemanget är också ett tillfälle för medlemmar av det republikanska partiet att diskutera med varandra inför kommande val i USA och eventuellt ta intryck av de idéer som presenteras av kolleger från andra länder.

Under CPAC kommer de viktigaste politiska frågorna under det senaste året att tas upp, bland annat försvaret av konstitutionella rättigheter, invandring och relaterad nationell säkerhet, utrikespolitik, särskilt med hänvisning till händelserna i samband med kriget i Ukraina, skattesänkningar, lösningar för att öka de offentliga utgifterna, hälsovård med särskilt fokus på Covid-pandemin som fortfarande pågår i vissa länder, energi och möjligheten att studera och utvärdera de nya tillgängliga källorna till energi.

Konferensens huvudgäster kommer liksom tidigare år att vara det republikanska partiets nuvarande ledare samt politiska analytiker, journalister och andra offentliga personer som har utmärkt sig för sina konservativa idéer både i USA och i Europa.

Alla konferensdeltagare har alltid haft en hög offentlig profil, men också en rent politisk, och delegationen från Europeiska konservativa partiet kommer naturligtvis att vara på hugget. Under de senaste åren har ACU vidtagit exemplariska åtgärder för att avlägsna extremistiska föreningar från konferensen och upprätthålla dess oantastliga rykte som en seriös och respektabel politisk plattform. Alla organisationer med kopplingar till extremistiska grupper kommer att förbjudas från konferensen i laglighetens namn och för att skydda organisationernas etiska och moraliska integritet.

CPAC har blivit ett mycket populärt evenemang bland unga konservativa från hela världen, särskilt i Europa, och konferensen kommer att ge många möjligheter för engagerade ungdomar att träffa andra konservativa och diskutera sina idéer, vilket banar väg för framtidens nya ledare, vilket redan har skett tidigare. Detta kommer att ge Europas unga konservativa möjlighet att delta i världens ledande konferens om konservativ partipolitik och få erfarenheter som kommer att visa sig vara avgörande för utformningen av Europas framtida verklighet.

Tidigare har ett av de viktigaste momenten på Conservative Political Action Conference varit att utse den republikanska kandidat som hade fått mest stöd under evenemanget, för att bli republikanernas referenspunkt i valet till presidentposten i USA. Vid CPAC 2021 deltog till exempel många ledare för det republikanska partiet, bland annat den tidigare presidenten Donald Trump som under sitt tal talade om sitt tidigare ordförandeskap, det republikanska partiets politik och sin vision för partiets framtid, vilket väckte uppmärksamhet hos konservativa över hela världen och ledde till många diskussioner om det republikanska partiets framtid, i namn av en konstruktiv konfrontation.

CPAC 2023 kommer att hållas i Washington, USA:s huvudstad, och ingen plats kan vara mer lockande för att diskutera framtiden för det amerikanska republikanska partiet och för de konservativa partierna i Europa, som representeras av ECR-delegationen. Conservative Political Action Conference kan i alla avseenden betraktas som det viktigaste diskussionstillfället för alla konservativa partier i världen.

 

Alessandro Fiorentino

The text was translated by an automatic system