fbpx

Kommer Ungern att lägga in sitt veto mot Ukrainas anslutningsförhandlingar?

Politik - december 6, 2023

En fråga är på alla europeiska politiska ledares läppar: kommer Ungern att utöva sitt veto i Ukrainas anslutningsförhandlingar?

Ungerns premiärminister Viktor Orban hotar att ”spränga” Europeiska rådets toppmöte som ska hållas i mitten av december. Det ”krig” som nationalistledaren i Budapest har förklarat mot Bryssel har gått in i en ny fas: Ungern hotar att använda sitt veto i frågan om att inleda förhandlingar om Ukrainas anslutning till Europeiska unionen, som står i centrum för diskussionerna vid ett möte mellan EU:s statschefer i Bryssel mellan den 14 och 15 december.

Orbans skäl: Ukraina är ”ljusår bort” från Europeiska unionen, och dess anslutning skulle omkullkasta EU:s system för fördelning av medel. För att förhindra ett misslyckande vid toppmötet den 14-15 december om Ukrainas anslutning, där Europeiska kommissionen rekommenderar att förhandlingar inleds, besökte Europeiska rådets ordförande Charles Michel Budapest. Även om slutsatserna inte uttalades officiellt, kanske medan Viktor Orban påminde om hur Ungern tillsammans med Turkiet framgångsrikt hade blockerat Sveriges anslutning till Nato och vinkat om sitt oberoende från Bryssel, påminde EG:s ordförande om att inte en enda euro hittills har flödat till Ungern från den nuvarande EU-budgeten och att pengar från NPRD som öronmärkts för den ungerska staten fortfarande är blockerade för tidigare ”missförstånd”.

Lyckades Charles Michel vid detta bilaterala möte ”övertyga” Ungern om att inte sabotera toppmötet i december? Ingen presskonferens hölls i slutet av mötet.

”Konsultationerna var djupgående”, skrev Charles Michel på Facebook.

”Europeiska unionens enighet kräver ständiga ansträngningar och detta är vår främsta styrka”, sade han.

Den ungerske premiärministern skrev på sin sida på sociala medier att det var ”en nyttig diskussion” utan att ge några ytterligare detaljer.

Ungern motsätter sig 50 miljarder euro i finansiellt stöd från EU till Ukraina

Viktor Orban motsätter sig inte bara Ukrainas anslutning, utan även ett nytt finansiellt stödpaket på 50 miljarder euro som Europeiska unionen ska ge Kiev. Det ekonomiska stödet är avsett att hjälpa den krigshärjade ukrainska staten att fungera. Charles Michels besök i Budapest ägde rum några dagar efter att Budapestledaren skickat ett brev till honom med en begäran om en ”brådskande strategisk diskussion” om detta EU-stöd och effekterna av sanktionerna mot Moskva.

”Europeiska rådet är inte i stånd att fatta viktiga beslut om säkerhetsgarantier för Ukraina, ytterligare finansiellt stöd, en ytterligare förstärkning av EU:s sanktionsregim (mot Ryssland) eller om framtiden för utvidgningsprocessen, om inte konsensus nås om vår framtida strategi gentemot Ukraina”, sade Viktor Orban i det dokument som skickats till EU-ordföranden och som citeras av AFP.

Viktor Orban klargjorde också vid ett annat tillfälle att löftet till Ukraina om att välkomnas in i EU var ”fel” och att hans mål skulle vara att ”rätta till det”. Denna ”korrigering” skulle i själva verket vara ett motstånd genom utövandet av vetorätten mot inledandet av Ukrainas anslutningsförhandlingar med EU.

”Vårt mål kommer att vara att rätta till det felaktiga löftet att inleda förhandlingar med Ukraina eftersom Ukraina nu är ljusår från Europeiska unionen”, sade premiärminister Viktor Orban.

Viktor Orban vill inte bara blockera EU:s utvidgningsprocess – genom att inleda förhandlingar med Ukraina och Moldavien – utan hotar också att blockera antagandet av pakten om migration och asyl, en fråga som anses vara av yttersta vikt av många av EU:s väststater. I det ”nationella samråd” som regeringen i Budapest nyligen tog initiativ till ska det ungerska folket dessutom uttrycka sin inställning till relationen med Ukraina och till den europeiska migrationspolitiken. När det gäller migration intensifierar EU:s medlemsstater sina ansträngningar för att inrätta en effektiv, humanitär och säker europeisk migrationspolitik. Denna effektiva politik syftar till att säkerställa att asylsökande behandlas på ett enhetligt sätt i hela Europa. Bara under 2023 uppgick antalet olagliga inresor i EU:s medlemsstater till 233 139.

Den nationalistiskt-extremistiska strömningen har på senare tid vunnit mark i Europa

Konsultationen ”för nationell suveränitet”, som tydligt riktar sig mot Bryssel och Europeiska kommissionen, har elva frågor, som alla börjar med ”Bryssel”. ”Bryssel vill ha ghetton för migranter i Ungern. Vad tycker du?” är en av de frågor som ungrarna måste besvara. Samtidigt fortsätter Ungerns premiärminister att försena ratificeringsprocessen av Sveriges NATO-medlemskap, medan dess huvudmotståndare, Turkiet, redan har börjat granska avtalet i parlamentet.

Viktor Orban säger att Ungern ”inte har bråttom” att ratificera avtalet och hävdar att ”det inte finns något hot mot Sveriges säkerhet”. Både Ungern och Turkiet har dragit ut på tiden i månader, kommit med olika skäl och försökt få nya eftergifter. Ett av skälen som den ungerske premiärministern anger är att svenska tjänstemän har gjort ”ogrundade påståenden” om urholkningen av demokratin i Ungern.

Den ungerske ledaren klargjorde trots allt för sitt parlament att Bryssels plan att eliminera Europas beroende av rysk energi strider mot EU:s och Ungerns intressen. Oron över FIDESZ-regeringens politik för närmande till Ryssland finns även i Budapest. En EU-parlamentariker från Ungerns oppositionsparti Socialistpartiet kommenterar att blockeringen av Sveriges – och Finlands – medlemskap i Nato är utformad för att förhindra en förstärkning av Nato, vilket strider mot Rysslands intressen.

När Orban motsatte sig 20 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina villkorade han sin överenskommelse med att Kiev skulle ta bort den ungerska banken OTP från sanktionslistan. De ukrainska myndigheterna anser att den ungerska banken, som fortfarande är verksam i Ryssland, stöder kriget genom att tillhandahålla lån med låg ränta till familjerna till dem som skickats till fronten. Till slut gick Ukraina med på att ta bort banken från den svarta listan, men Ungern ansåg att det inte var tillräckligt och krävde garantier för att banken inte skulle tas upp på listan igen vid något tillfälle.

Ungern hotades (liksom Polen) och bestraffades med aktivering av artikel 7 i EU-fördraget, det drogs inför EG-domstolen av Europeiska kommissionen och fördömdes. Europeiska medel från EU:s budget och det nationella reformprogrammet blockerades. Landet uppmanades till och med att lämna EU efter en episod där Orban jämförde Bryssels ”diktatur” med den sovjetiska ockupationen av hans land. Ändå fortsätter den liberala ledaren i Budapest att ignorera och håna Bryssel. Och samtidigt får han eftergifter. EU frös 22 miljarder euro av Ungerns budget för 2021-2027 i slutet av förra året, främst på grund av brister i rättsväsendets oberoende och HBTQ+-rättigheter. Men Ungern fick nyligen Bryssel att frigöra 920 miljoner euro som ett förskott på NRDP, och EU-kommissionen motiverade förskottet som ”brådskande” för att landet ska kunna genomföra projekt för att hantera energikrisen.

De antieuropeiska utbrotten från Viktor Orban, en av Europas längst sittande premiärministrar, blir allt fler, och hans radikaliserade diskurs verkar bli allt populärare. För inte så länge sedan meddelade Slovakiens premiärminister Robert Fico, några dagar efter att han tillträtt som regeringschef i Bratislava, att hans land skulle stoppa det militära stödet till Ukraina och blockera 20 miljarder euro i militärt stöd som utlovats av EU. Det är tydligt att Viktor Orban är ute på kampanj igen. Den nationalistiskt-extremistiska strömningen har ökat i styrka i Europa på senare tid, och utsikterna till att ett stort antal euroskeptiker som Viktor Orban kommer in i den europeiska lagstiftande församlingen efter nästa vårs val till Europaparlamentet kan bara ge Bryssel kalla kårar.