fbpx

Piraterna är tillbaka!

Handel och ekonomi - februari 17, 2024

Balansen på Arabiska halvön i händerna på pirater. Houthierna och Jemens geopolitiska betydelse.

Medan den internationella situationen är glödhet, för att uttrycka det milt, finns det de som fortsätter att ställa höga krav och verkligen äventyrar stabiliteten i den globala balansen. De fronter som redan är öppna är de välkända: den ryska invasionen av Ukraina, den israeliska operationen i Gaza som en reaktion på Hamasattackerna den 7 oktober och den allt starkare spänningen (som förvärrats av valresultatet) mellan Kina och Taiwan.

Det finns dock en situation som ofta går obemärkt förbi och som istället är avgörande. Jemen har i flera år befunnit sig i en instabil situation som nu riskerar att bli ohållbar. Faktum är att en del av landet kontrollerades av den reguljära regeringen – och stöddes av Förenta staterna och Europeiska unionen – före Hadi, och sedan 2022 styrs av Rashad al-Alimi som ordförande för presidentens styrelse; den andra delen är i händerna på Houthis rebellgrupp, som i dag leds av Mahdi al-Mashat.

Houthiernas gerillaverksamhet inleddes 2004: flera år tidigare hade gruppen, som fått sitt namn från grundaren Muhammad al-Huthis familj, skapat flera skolklubbar med namnet ”Believing Youth”, i syfte att stärka den shiitiska känslan i ett land som styrs av en liten (53%) sunnimuslimsk majoritet. Situationen förvärrades i och med den amerikanska militära interventionen i Irak: vid den tidpunkten blev antiamerikanism och antiisraelism återkommande teman, vilket ledde till väpnade revolter mot den reguljära regeringen.

Sedan 2015 har houthierna styrt landets huvudstad San’a, vilket har försatt landets ledning i kris. För det första är det omöjligt att inte närma sig den jemenitiska kusten genom att passera Suezkanalen. För det andra gränsar Jemen till Saudiarabien, som ofta villigt har ingripit militärt bara för att slå ned upploppen samt för att stärka gränsen och undvika att terrorister infiltrerar den.

Det maritima läget har gett houthierna möjlighet att bli riktiga pirater, som utnyttjar de sämst utrustade fartygen för att plundra dem och samla in ytterligare medel för att stödja inbördeskriget. Sedan den 7 oktober har de, genom att stödja Hamas, intensifierat denna piratverksamhet, vilket verkligen har försatt västländerna i kris, men också flera arabländer, framför allt Egypten och Iran.

Missiler avfyrades också nyligen mot fartyg på väg till Iran, den första attacken mot den nation som anses vara deras finansiär. Det var förmodligen en otydlig attack, men stärkandet av houthierna är inte goda nyheter.

Ansar Allah, biträdande chef för mediemyndigheten, hotade flera stater, däribland Italien, genom att säga att ett deltagande i Aspides – Europeiska unionens uppdrag att försvara Israel i Röda havets vatten – innebär en direkt sammandrabbning med Jemen.

Sanningen är att Jemen i sig inte utgör någon fara vare sig för Italien eller för västvärlden eller ens för Israel, som paradoxalt nog i dem finner ytterligare ett internationellt problem som dock distraherar arabvärlden från den palestinska situationen. Det som dock är oroande är om hoten från Houthi blir känsliga för Saudiarabien och Oman.

De två staterna är i själva verket fortfarande nära knutna till Förenta staterna och har vid flera tillfällen upprätthållit balansen på Arabiska halvön och i det känsliga Mellanösternscenariot. Om saudierna också har särskilda band till BRICS, representerar Oman istället ett av de mest speciella länderna: det är det enda med en majoritet som varken är sunni eller shia utan ibadi (en ”islamisk tredje väg” som tar avstånd från våld på alla sätt). och inga fall av våld på grund av apostasi har någonsin registrerats, vilket är mycket sällsynt i den islamiska världen.

Hittills har gränsen mellan Jemen och Oman aldrig upplevt några krismoment, också för att den sunnitiska delen gränsar till Oman och därför direkt kontrolleras av västvänliga krafter. En kollaps i landet och ett maktövertagande av houthierna skulle göra den arabiska halvön till en riktig krutdurk.