fbpx

Битката за Африка се разгаря

Есета - август 29, 2023
Състезанието за влияние между САЩ и Китай в Африка се засили през последните години, тъй като и двете държави признават стратегическото значение на континента. В края на миналата година президентът на САЩ Джо Байдън беше домакин на срещата на върха между лидерите на САЩ и Африка , което допълнително засили ангажимента на САЩ към Африка.
По време на тридневната среща на върха бяха положени целенасочени усилия за укрепване на връзките между Съединените щати и техните африкански партньори с акцент върху принципите на взаимно уважение и споделени интереси и ценности. Срещата на върха не само предостави платформа за диалог, но и улесни активното участие на африканските партньори в жизненоважни области, които и САЩ, и Африка смятат за ключови за бъдещето на континента и на нашата глобална общност.
В същото време Китай е предоставил милиарди долари под формата на помощ и инвестиции на африканските държави.Тази конкуренция за влияние създаде дилема за много африкански държави, които искат да се възползват от подкрепата както на Китай, така и на САЩ. Това създава и все по-рискова среда за предприятията, работещи на континента, тъй като интересите на двете страни се разминават. За да останат конкурентоспособни в тази среда, предприятията трябва да намерят начини да се ориентират в различните стратегически интереси на всяка държава.Това важи особено за сектори като технологиите, телекомуникациите и инфраструктурата. Дружествата трябва да са наясно както с китайските инициативи, като например инициативата „Пояс и път“, която има за цел да свърже Азия с Европа през Африка, така и с американските инициативи, като например „Power Africa“, която има за цел да осигури достъп до електричество на милиони африканци.Освен това дружествата трябва да обмислят как да балансират между необходимостта от китайски инвестиции и дипломатическата намеса на САЩ по време на конфликти. Например предлагането на нисколихвени заеми от страна на Китай може да бъде привлекателно за страна като Етиопия, която иска да развие инфраструктурата си; този заем обаче може да създаде политическо напрежение със САЩ, ако се сметне, че е твърде изгоден за Китай. Компаниите, които искат да инвестират в Африка, трябва да разбират геополитическите последици от този вид инвестиции и как те могат да повлияят на техните бизнес решения. Освен това компаниите трябва да са наясно с важността на сътрудничеството с местните правителства и общности, когато инвестират в африкански държави, тъй като неспазването на това изискване може да доведе до сериозни последици. Неотдавнашното посещение на китайския президент Си Дзин Пин в Южна Африка затвърждава твърдия ангажимент на страната да засили присъствието си на континента. По време на посещението си той похвали развиващите се страни за това, че са се „отървали от игото на колониализма“, и призова лидерите на БРИКС – клуб на нововъзникващите държави – да ускорят усилията си за разширяване, като приемат нови членове. Това е от значение за африканските държави, тъй като китайските инвестиции в континента постоянно нарастват.Въпреки потенциалните икономически ползи от увеличаването на китайските инвестиции обаче е важно африканските държави да разберат геополитическите последици, които произтичат от тези сделки. Например нарастващата мощ и влияние на Китай представляват предизвикателство за регионалната хегемония на Съединените щати и е важно африканските държави да запазят стратегическата си позиция в преговорите и отношенията си с Китай. Освен това някои от китайските инвестиции могат да доведат до дългови капани, при които африканските държави стават все по-зависими от китайските кредитори и не са в състояние да изплащат заемите.
Един от важните аспекти на съперничеството между САЩ и Китай в Африка е икономическата конкуренция между двете държави. И двете страни са направили значителни инвестиции в различни сектори, като инфраструктура, минно дело и производство. Съединените щати стартираха инициативата „Просперираща Африка“, насочена към разширяване на търговските и инвестиционните връзки с африканските държави. От друга страна, китайската инициатива „Пояс и път“ (BRI) доведе до значителни инвестиции в инфраструктурни проекти в Африка. Състезанието между САЩ и Китай има различни последици за африканските страни. От една страна, достъпът до капитал от двете страни позволи на много африкански държави да подобрят инфраструктурата и да насърчат икономическия растеж. От друга страна, това съревнование може да се разглежда като надпревара за господство в Африка, в която всяка държава се бори за геополитическо влияние за сметка на местните демокрации.В исторически план това съревнование е съсредоточено върху природните ресурси в Африка, особено върху петрола и минералите. Въпреки това, с промяната на световната икономика, все повече се набляга на технологиите и се увеличава търсенето на квалифицирана работна ръка в области като компютърните науки и инженерството. САЩ и Китай се стремят да инвестират много в тези области, като предоставят финансиране за стартиращи технологични предприятия и изследователски институции. Тези инвестиции имат положителен ефект, като увеличават достъпа до образование и създават повече възможности за работа за африканската младеж.В същото време конкуренцията между Китай и САЩ може да се разглежда като имаща отрицателно въздействие върху африканските страни. Много от тези страни вече се сблъскват с високи нива на корупция и слаби демократични институции. Притокът на чуждестранни пари и от двете страни затруднява ефективното управление на африканските правителства, което води до още по-голяма зависимост от чуждестранна помощ и инвестиции. Въпреки това общият ефект от инвестициите на САЩ и Китай в технологии все още е предимно положителен за африканските страни. Подобреният достъп до образование и възможности за работа водят до по-голям икономически растеж, който от своя страна може да помогне за намаляване на бедността и неравенството. Освен това засилената конкуренция между двете свръхсили открива възможности за африканските държави да станат по-независими и по-силни. Например много африкански страни започнаха да използват технологиите като платформа за разработване на собствени продукти, услуги и индустрии. Това от своя страна може да доведе до по-нататъшен икономически растеж и стабилност в региона.
В допълнение към икономическата конкуренция САЩ и Китай извършват геополитически маневри в Африка, за да си осигурят политически съюзи и да влияят върху регионалната динамика. Двете страни провеждат дипломатически посещения на високо равнище, предоставят военна помощ и се ангажират с регионални организации. Съединените щати поддържат значително военно присъствие чрез своето Африканско командване (AFRICOM), докато Китай създаде първата си военна база в Джибути. Американски и китайски компании се конкурират за африканските ресурси, включително нефт, газ и минерали. Китай участва в мащабни инфраструктурни проекти в Африка за изграждане на пътища, железопътни линии, пристанища, летища, телекомуникационни мрежи и енергийни мрежи. В отговор на това Съединените щати предоставиха помощ за развитие в области като здравеопазването и образованието. През последните години Съединените щати се съсредоточиха върху противодействието на тероризма в Африка, докато Китай се стреми да насърчава регионалния мир и икономическото развитие.Въпреки конкуренцията и САЩ, и Китай се стремят да си сътрудничат с африканските държави. Двете свръхдържави проведоха множество съвместни форуми по теми като търговия, инвестиции, развитие на инфраструктурата и енергийна сигурност. Освен това те предоставят финансова помощ за различни проекти в целия континент. Освен това и двете страни подкрепиха ръководени от Африка инициативи за насърчаване на мира и стабилността, като например усилията на Африканския съюз в Сомалия и Судан.Въпреки че между САЩ и Китай съществува напрежение в Африка, и двете страни имат интерес да поддържат отношения на сътрудничество предвид ресурсите на континента, потенциала му за икономически растеж и стратегическото му значение. За тази цел е важно двете страни да продължат да работят заедно, за да се справят с различията си и да насърчават икономическото развитие в Африка. Възползването от човешкия капитал и природните ресурси на Африка е от съществено значение за бъдещия просперитет и стабилност в световен мащаб, което го прави приоритет както за Китай, така и за САЩ.
Дипломатическата борба на САЩ и Китай за влияние в Африка включва различни измерения, включително икономическа конкуренция, геополитически маневри, програми за подпомагане на развитието, мека сила и екологични проблеми. Тъй като и двете държави се борят за стратегическо предимство на континента, е наложително да се разбере сложността на техните ангажименти и последиците за африканските държави. Динамиката на това съперничество и последиците му за бъдещето на Африка са тема, която изисква постоянно внимание. От решаващо значение за африканските държави е да се ориентират разумно в тази конкуренция, като гарантират, че техните интереси и приоритети са защитени в условията на стремеж към външно влияние.