fbpx

Ключова победа за европейските консерватори

Тези европейски избори през последния уикенд на юни доведоха до значително подобрение за партиите, принадлежащи към ЕКР, което означава увеличаване на броя на членовете на ЕП, които ще заемат местата на Европейските консерватори и реформисти. Наред с много други държави, в които консерваторите постигнаха исторически резултати на европейските избори, това са Италия и Испания.

Това, както бе споменато по-горе, доведе до увеличение на броя на членовете на Европейския парламент за ЕКР с четирима души, като броят им достигна 73. В Италия почти 30 % от избирателите избраха партията, ръководена от Джорджия Мелони, която е и председател на групата на Европейските консерватори и реформисти, като най-добрата възможност да представлява италианските интереси в европейските институции. От друга страна, в Испания „Вокс“ затвърди позицията си на трета сила, като получи повече от един милион и половина гласа и увеличи представителството си с две места, което е ясно послание от испанския народ, че признава работата, която тази партия върши през последните пет години в Европейския парламент в защита на въпроси от голямо значение за Испания, като земеделието и животновъдството, лова или културното богатство и опазването му.

В този смисъл лидерът на „Вокс“ в европейските институции Хорхе Буксаде предупреди, че патриотичните и суверенни сили са по-многобройни като брой депутати от Европейската социалистическа партия, затова се застъпва за обединение на всички тези сили, за да станат оттук нататък незаменим участник във формулирането на европейските политики. Освен това, въпреки че първо изрази тревогата си от ниското участие в изборите в Испания, намеквайки за причини за недоволство и умора от политиката на обществото, той не можа да не поздрави останалите колеги от ЕКР, които постигнаха важни резултати на изборите.

Тези обстоятелства, в този ред на нещата, са отражение на промяната, която европейските граждани предприемат към консервативни позиции. Това не бива да се разглежда като изключителен случай, тъй като е ясна последица от катастрофалните политики, провеждани от двете основни партии, които са преобладавали през цялата история на Европейския съюз. Консерваторите обаче винаги са имали ясна цел, която вече жъне големи успехи в целия Съюз. Причината за това е убеждението, че трябва да се поддържа Европа, която е посветена на християнското наследство, Европа, която защитава своите граждани от външна намеса и осигурява граници, които дават сигурност и стабилност не само на обществото, но и на икономиката. За това се борят партиите, съставляващи ЕКР, и това искат все повече граждани на ЕС за своя избор и съответно за своя политически и социален живот.

От друга страна, е необходимо да се спомене падението, което претърпяха левите партии. Важно е да се види как непрекъснатите им поражения във всяка държава членка са имали един и същ край в изборите, в които те винаги са се стремели да останат в рамките на парламентарната стабилност. Техните идеали бяха отслабени и, което е още по-лошо, с пряко отражение върху гражданите, техните идеали се провалиха по основни въпроси като имиграцията, сигурността или защитата на суверенитета на всяка държава-членка.

От този момент нататък пред всички така наречени консервативни и реформистки партии в Европа предстои дълъг и успешен път. Те могат да обединят усилията си, за да бъдат решаващи и да играят важна роля в създаването и съставянето на нови парламентарни правила, нови директиви и нови регламенти. Те имат възможност да накарат европейските граждани да разберат, че Европа се нуждае от консервативни политики, които ще осигурят бъдещето на новите поколения. Накратко, те разполагат с идеалния инструмент, за да започнат изграждането на сигурна, просперираща и динамична Европа.

ЕКР постигна исторически резултати, както и много от партиите, членуващи в нея, така че е време да потвърдим и утвърдим гласа и вота на милиони европейци, които изискват политиките, защитавани от Европейските консерватори и реформисти.