fbpx

Неяснота при финансирането на НПО от ЕС

Есета - декември 8, 2023

Отделът по бюджетните въпроси на Европейския парламент публикува проучване, в което се посочва, че разпоредбите на Европейския съюз (ЕС) за прозрачност по отношение на неправителствените организации (НПО) са много ограничени.

Според посочения парламентарен отдел за вътрешна политика не съществува изискване към Европейската комисия или бенефициентите на безвъзмездни средства да увеличават публичната прозрачност. Това, разбира се, е отворена врата за потенциална корупция и идеологизация с парите на данъкоплатците.

Още по-лошо е, че в съответствие с факта, че разпоредбите за прозрачност на равнище ЕС са много ограничени, спазването на тези ограничени изисквания от страна на Европейската комисия и бенефициерите на безвъзмездни средства не гарантира публична прозрачност.

С други думи, ние не знаем и не можем да разберем точно кой получава средства от ЕС, плащани от нас, защо ги получава, кой не ги заслужава според органите на Съюза и т.н. Това е в явно противоречие с принципа на „откритост“, провъзгласен в Пражката декларация на ЕКР от 17 декември 2013 г.

За да се справи с тази тревожна ситуация, Европейската комисия предложи преразглеждане на Системата за финансова прозрачност (СФП) на финансирането на НПО. В проучването обаче се посочва, че предложеното преразглеждане не включва значителни промени по отношение на публичната прозрачност.

Както би казал Лампедуза в известния си роман „Леопардът“, нещата се променят само за да останат такива, каквито са.

Знаем, че през 2022 г. ЕС е предоставил на НПО повече от 8 млрд. евро за пряко управление. Това е повече от два пъти повече от сумата, отпусната през 2021 г., и приблизително 4,6 % от годишния бюджет на ЕС. Прякото управление се осъществява, когато Европейската комисия или изпълнителните органи на ЕС отпускат безвъзмездни средства директно на НПО.

Освен прякото управление, ЕС предоставя безвъзмездни средства на НПО чрез междинни органи; това се нарича непряко управление. Настоящата ФТС не предоставя подробна информация за грандовете, отпуснати на НПО от междинни органи под непряко управление. Размерът на непрякото и прякото финансиране се оценява в съотношение 1:6. Информацията е разпокъсана и непоследователна, което е още един признак на неяснота по отношение на непрякото финансиране, която трябва спешно да бъде коригирана.

В последващо проучване, публикувано от Генерална дирекция „Вътрешни политики“ на Европейския парламент за областите култура, медии, образование, младеж и спорт, също се потвърждава, че трябва да се подобри прозрачността на портфолиото от проекти, финансирани в тези области. В сегашния си формат анализът на изпълнението на програмата за периода 2021-2027 г. е много ограничен.

Това отново означава, че Европейският съюз не може да гарантира как са били отпускани публичните средства през последните три години и не е в състояние да гарантира същото минимално изискване и за следващия тригодишен период.

В отговор на тази ситуация Европейският парламент води преговори за политически доклад относно прозрачността и отчетността на неправителствените организации, финансирани от бюджета на ЕС. В рамките на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи френският евродепутат Patricia Chagnon (Национално обединение, идентичност и демокрация) предложи седем изменения на проекта на становище на комисията, а именно изменения с номера 26, 37, 55, 74, 87, 101 и 122, всички с цел повишаване на прозрачността и отчетността на средствата.

За съжаление, Европейската консервативна партия наскоро съобщи, че правилата за прозрачност са размити след успешно лобиране на левицата да не се разкрива информация за финансирането на НПО. Това се отразява на националната сигурност, тъй като част от скритото финансиране отива при бенефициенти от трети страни.

От друга страна, съществува ясно противоречие между политическото послание, официално защитавано от много НПО – прозрачност и демокрация – и подозрителното им нежелание да покажат същата прозрачност и демокрация по отношение на собствените си сметки и финансиране. Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова предложи финансирането да бъде включено в „непублична част на регистъра“. Въпреки това, това звучи като доста нелепа игра: Ако регистърът е непубличен, как може да се говори за прозрачност в същото време?

Източник на изображението: Унгария днес