fbpx

Пакт за миграцията – почти задоволителен резултат

Юридически - април 12, 2024

В Страсбург десетте мерки, съставляващи новия Пакт за миграцията и убежището, бяха окончателно одобрени от Европейския парламент. Този резултат, който до последния момент висеше на косъм, дойде след тригодишни усилия за постигане на предизвикателно споразумение между държавите членки. По време на консултациите относно т.нар. гранична процедура в залата имаше протести, като някои демонстранти призоваха депутатите да гласуват против регламента.

Новият пакт: Какви са промените

Деветте законодателни документа, всеки от които подкрепен с десет гласа, получиха одобрението на относителното мнозинство в парламента в Страсбург. Тези разпоредби са предназначени да улеснят приемането на лица, търсещи убежище, и да ускорят процесите на репатриране на лицата, които нямат право да останат в Европа. Сред основните принципи на споразумението е възможността държавите членки на ЕС да приемат мигранти, както и въвеждането на нова система за реакция при кризи.

Солидарност и отговорност: Държавите-членки на ЕС ще имат възможност да участват в управлението на миграционните потоци, като приемат част от търсещите убежище или ползващите се с международна закрила, пристигащи в страните, които са най-силно изложени на миграционен натиск. Това може да се осъществи чрез финансов принос или оперативна подкрепа. Дъблинските правила, които определят държавата, отговорна за разглеждането на молбите за убежище, ще бъдат преразгледани.

Управление на кризи: С регламента се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на миграционните потоци, като се предоставя подкрепа на държавите – членки на ЕС, изправени пред масиран приток на хора от трети страни. Новите правила са насочени и към злоупотребата с мигранти от страна на враждебни субекти, които целят да дестабилизират 27-те държави членки.

Скрининг по границите на ЕС: Лицата, които отговарят на изискванията за влизане в Съюза, ще бъдат подложени на предварителен скрининг с продължителност до седем дни. Процесът включва идентификация, събиране на биометрични данни, както и проверки на здравето и сигурността. За да се гарантира спазването на основните права, всяка държава членка ще създаде независими механизми за контрол.

Ускорени процедури за предоставяне на убежище: В целия Съюз ще бъде въведена нова процедура за признаване и отнемане на международна закрила, чиято цел е да се ускори обработката на молбите за убежище на границите, като се определят по-кратки срокове за неоснователните или недопустимите молби.

Регламент за Евродак: Данните за лицата, които влизат в Съюза по незаконен начин, ще се съхраняват в актуализираната база данни Евродак, включително пръстови отпечатъци и снимки на лица над шестгодишна възраст. От съображения за сигурност властите ще могат да докладват и за опасни или застрашаващи лица.

Приписване на квалификация: От всички държави членки ще се изисква да спазват нови общи правила за признаване на статут на бежанец или на лице под международна закрила. Страните от Съюза ще оценяват ситуацията в страните на произход на мигрантите въз основа на информация от Агенцията на ЕС за убежището. Статутът на бежанец подлежи на редовни проверки.

Приемане на кандидати за убежище: Държавите членки на ЕС трябва да осигурят еднакви стандарти за приемане на търсещите убежище, като им позволят да работят в рамките на шест месеца след подаване на молбата им. Условията на задържане и свободата на движение също ще бъдат регулирани, за да се възпрепятства движението между страните от ЕС.

Безопасен и законен достъп до Европа: На признатите от ООН бежанци ще бъде гарантиран организиран и сигурен достъп до Европейския съюз.

Ecr частично изпълнено

„Подобряване на настоящата ситуация: това е единствената причина да гласуваме в подкрепа на някои от разпоредбите в новия пакт. Няколко стъпки в правилната посока. Малко, но значими. С надеждата да продължим по този път с по-голяма решителност в следващия европейски законодателен орган“, заяви съпредседателят на групата на ЕКР Никола Прокачини (Fdi) по време на мини-пленарната сесия в Брюксел. Необходимо е да се спре заминаването, като се сътрудничи със страните на произход и транзит на мигрантите, „като първо се установи кой има право да влезе в Европа и кой не“, уточнява той. „Това е единственото възможно структурно решение, което дори помага на развиващите се страни да отстранят причините за миграцията. Това е, което от години се опитваме да накараме да разберат левите, които биха искали безразборно да пуснат всички, след което да им дадат право на глас и по този начин да изместят волята на нашето население.“ „Намаляването на броя на разтоварванията в Италия със 71% – допълва той, – и драстичното намаляване на смъртните случаи в морето потвърждават ефективността на избора на правителството на Мелони да предотврати пристигането на мигранти, като работи търпеливо и решително по външното измерение на европейските граници. За съжаление, много време беше загубено и е трудно да се вникне в детайлите на новите разпоредби няколко седмици преди гласуването, но това трябва да се направи и това ще направят някои от нас“, заключава той.