fbpx

Развенчаване на митове за консерваторите – възприятия за и около Европа

политика - май 11, 2022

В поредица от статии смятам да разясня по-подробно проучването за възприятията на ЕС, поръчано от партията ECR, чиито широки резултати са били обобщени по-рано тук .

Често се съобщава, че консерваторите са общо взето скептични, когато става въпрос за Европа. Тяхното осъзнаване на националния интерес се възприема като бариера пред всяка европейска конструкция. И все пак, както става ясно от това проучване, реалността е съвсем различна. Идеята на консерваторите за Европа е много по-артикулирана от това, което понякога се изобразява.

Това, което излиза от проучването, е, че консерваторите показват многопластови възгледи за Европа, които не се поддават на опростено изобразяване. Интервюираните, когато са принудени, намират силни страни в европейския модел; по същия начин те подчертаха разочарованието, свързано със специфични политики, които се прилагат. Това предполага, че консервативните възгледи са зависими от политиката.

Следователно не е изненадващо, че повечето респонденти (52%) признават, че се чувстват горди, че са европеец, докато малко над една трета (35%) признават, че изпитват негативни чувства. В първия случай, когато са помолени да изложат по-подробно своите положителни възгледи, привържениците на ECR (44 процента) подчертават преобладаващо икономическите и културните връзки между държавите, много повече от техните колеги, които не са симпатизанти на ECR (41 процента срещу 33 процента от не- симпатизанти на ECR).

Освен това симпатизантите на ECR с положително отношение към Европа подчертават икономическите възможности, които Европа предлага по отношение на живот и работа в друга страна, макар и в по-малка степен от тези, които не са симпатизанти на ECR (38 процента срещу 45). Привържениците на ECR също оценяват равното третиране – включително защита на трудовите стандарти – на което имат право. Други аспекти, които те хвалят, включват ползите от единния пазар, включително възможността за продажба на стоки и услуги и наличието на финансиране за инфраструктура.

Също толкова поучително е да се проучат отговорите на онези, които са изразили негативни чувства към Европа, от които симпатизантите на ECR са почти половината. Когато са подканени да се обяснят, симпатизантите на ECR посочиха прекомерна бюрокрация (38 процента срещу 29 процента сред не симпатизантите на ECR), страха от загуба на културна идентичност на отделните страни (37 процента срещу 24) и увеличаването на престъпност в резултат на отворени граници (съответно 23% и 16%).

С други думи, консерваторите наистина оценяват ползите от по-голямо място, което свързва европейските общества, и културните и икономически възможности, които произтичат от това. Въпреки това, те са склонни да бъдат предпазливи към всяка връзка, която размива тяхната уникална културна идентичност или налага прекомерна регулаторна и административна тежест, предпазливост, породена от по-добре дефинирани приоритети.

Много подобна картина се очертава по отношение на доверието в Европейския съюз като институция. Сред тези респонденти, които изпитват „много“ или „доста“ увереност (45 процента), симпатизантите на ECR съставляват около 43 процента – значителна част, ако не и мнозинство. Сред тези, които отчитат негативно отношение към Европа (41%), привържениците на ECR са в по-голям дял (50%), което вероятно отразява негативното възприемане на бюрокрацията на ЕС, каквато съществува днес.

Това обаче не означава, че консерваторите се противопоставят на идеята за Европа сама по себе си; по-скоро те предвиждат различни европейски приоритети и политики, в по-голяма степен съобразени с нуждите и интересите на обикновения европейски гражданин. За консерваторите тези приоритети трябва да положат основата за дебата за европейската реформа.

Доменико Ломбарди

The text was translated by an automatic system