fbpx

Ролята на социалните медии в предстоящите европейски избори

Науката и технологиите - май 9, 2024

На 8 и 9 юни 2024 г. около 365 милиона души ще отидат до урните. Следователно използването на политическа реклама, независимо дали офлайн или онлайн, ще бъде от решаващо значение за крайния резултат, тъй като в зависимост от начина на използване тя може да прехвърли милиони гласове от едната страна на другата. Средството, което стана предпочитано, са социалните медии, които позволяват лесно да се достигне до много голям брой хора на сравнително ниска цена. Въпреки това самата лекота, с която могат да се използват социалните медии, крие огромен риск от евентуално манипулиране на мнението на читателите. Всъщност всичко това се основава на събирането и използването на лични данни на потребителите: всеки сървър събира личните данни на хората, които имат достъп до него. Данни, които след това се събират и използват за идентифициране на предпочитанията на потребителя, възможни или действителни, начин на живот, интереси. Това вече се случва в голям мащаб в търговския сектор чрез стратегията за микротаргетиране, при която данните на потребителите се използват за показване на търговски оферти на устройства, които са близки до техните интереси. Разбира се, потенциалните измамници могат да се сдобият и с лични данни, за да заблудят потребителите, като използват емоционална манипулация и дезинформация.

Манипулиране на младите хора

Това може да се случи и в политическата реклама. Микротаргетирането може дори да създаде „ехо камери“, в които потребителят е изложен само на един вид новини, което напълно променя възприятието му за обществения дебат. По тези причини беше необходима пряка намеса на ЕС, за да се ограничат щетите от евентуална дезинформация. През 2020 г. например Европейската комисия изиска от онлайн платформите с повече от 45 милиона потребители месечно да предприемат определени мерки срещу дезинформацията, като същевременно бъдат по-прозрачни по отношение на това как работят алгоритмите им и какво съдържание избират да показват на потребителите. Установено е обаче, че много платформи все още не предоставят достатъчно информация по този въпрос. Този въпрос е много актуален за Европа, тъй като на 8 и 9 юни до урните ще отидат толкова много млади избиратели. През 2019 г., годината на последните европейски избори, ролята на социалните медии беше решаваща, а участието на младите хора във вота – значително. Трябва да се отбележи също, че в някои страни правото на глас се предоставя от 16-годишна възраст (Австрия, Белгия, Германия и Малта) и от 17-годишна възраст (Гърция). Tik Tok е една от най-използваните платформи от младите хора и следователно една от най-влиятелните. Поради това опасенията от чуждо, особено китайско, влияние са големи: през последните месеци Комисията и Парламентът призоваха приложението да не се използва на лични мобилни телефони, а в момента се провеждат разследвания за защита на непълнолетните.

Европейски действия в защита на свободата на информация

Затова през февруари миналата година Европейският парламент прие нов регламент за политическата реклама. Целта е гражданите да получат възможно най-много информация, например защо рекламата е насочена към тях. Той има за цел също така да се бори с прекомерното микротаргетиране, например като предвижда, че не могат да се използват определени лични данни, като етническа принадлежност, сексуална ориентация или религия, или че непълнолетните не могат да получават политическа реклама. Друг законодателен акт, който ще позволи по-голяма защита в социалните медии в сравнение с миналото, е Законът за изкуствения интелект – регламент, който се опитва да ограничи рисковете, свързани с изкуствения интелект, като въвежда изисквания за прозрачност, които трябва да бъдат изпълнени. Например големите онлайн платформи ще трябва да предоставят инструменти за установяване на автентичността на съобщенията. Накратко, целта е да се гарантира, че на потребителите се предоставя точна информация. Въпреки това много от приетите от Европейския съюз разпоредби (като закона за изкуствения интелект) ще влязат в сила едва след вота през юни и рискът от манипулации, включително чуждестранни, на следващия тур на изборите остава висок.