fbpx

Tik Tok и сигурността: решението на институциите на ЕС

Юридически - август 23, 2023

В съвременния свят, в който живеем днес, технологиите проникват във всеки аспект на живота ни – от професионалния до личния. Вече няма човек, който да не притежава смартфон и да не използва най-популярните приложения – от най-малките до най-възрастните. Цифровата епоха, в която живеем, прави ежедневието ни все по-прекъснато от напредването на технологиите, а същите тези технологии често завладяват нашите данни, дори и най-чувствителните.

Съществуват многобройни случаи, в които личният живот на хората е бил повече или по-малко нарушен от технологиите, като се започне от приложенията, изтеглени на мобилните ни телефони, които, макар и да изглеждат безобидни, много често успяват да уловят лична информация, която, ако попадне в неподходящи ръце, може значително да навреди на целия живот на съответното лице.

Един от последните случаи, които предизвикаха най-голямо вълнение, е този, в който приложението Tik Tok е безспорната звезда. От известно време Tik Tok е в центъра на общественото внимание поради различни събития, които доведоха до това, че това приложение беше подложено на щателна проверка от страна на обществени и институционални органи за неговите методи и разпространение.

По-специално, приложението, собственост на ByteDance, до момента е на страниците на вестниците и социалните медии заради предполагаеми нарушения на неприкосновеността на личния живот на децата.

Историята започва през 2021 г., когато холандският орган за защита на данните налага на TikTok глоба в размер на 750 000 евро. Основната причина за тази глоба е свързана с информацията, предоставена по време на инсталирането и използването на приложението. Тази информация е на английски език, което не я прави лесно разбираема, особено за децата, които в по-голяма или по-малка степен използват широко това приложение. Фактът, че декларацията за поверителност не е била предоставена на нидерландски език, сам по себе си представлява нарушение на правото на поверителност, тъй като потребителите имат право да знаят какво се случва с техните лични данни и това трябва да им бъде гарантирано на разбираем за тях език, дори и особено когато става въпрос за потребители, които по очевидни причини не могат да разберат напълно правата си поради наличието на езикова бариера.

Това събитие накара нидерландските власти да проведат по-задълбочено разследване, а резултатите от нидерландското разследване бяха предадени на Ирландската комисия за защита на данните, която също разследва потенциални незаконни действия, свързани с изпращането на данни на европейски потребители в Китай.

Разследванията продължиха и комисарят по защита на данните в Ирландия разкри проблеми, свързани с обработката на лични данни на деца от TikTok и мерките за проверка на възрастта на деца под 13 години.

Разследването се основаваше на изискванията, предвидени в регламента на ЕС за защита на личните данни – Общия регламент относно защитата на данните (т.нар. GDPR). Ирландският регулаторен орган искаше да провери дали притежаваното от китайците приложение гарантира, че настройките му по подразбиране защитават в достатъчна степен неприкосновеността на личния живот на децата, и дали компанията е достатъчно прозрачна в начина, по който обработва данните на децата. Един от най-тежките проблеми беше и практиката на TikTok за проверка на възрастта, която има за цел да предпази непълнолетни под 13 години от достъп до платформата. TikTok се контролира от Ирландската комисия за защита на данните, тъй като централата на компанията в ЕС е в страната. В началото TikTok не е имала седалище в Европа, но по време на холандското разследване TikTok установява дейността си в Ирландия. Ако седалището на дадено дружество не е в Европа, всяка държава – членка на ЕС, може да упражнява надзор върху дейността му. В случай на дружества със седалище в Европа тази отговорност се носи предимно от държавата, в която се намира седалището.

Ирландският КЗЛД изпрати делото на ЕЗЗД (така наречения Европейски комитет по защита на данните) след разногласия с германските и италианските си колеги.

Миналия април 2023 г. от Лондон TikTok също беше глобен с 12,7 млн. паунда за това, че през 2020 г. не е успял да защити 1,4 млн. британски деца под 13 години. Така наречената Служба на комисаря по информацията (ICO) наложи глобата, след като установи, че компанията е използвала данни на деца без съгласието на родителите.

Към днешна дата Брюксел изглежда е в сблъсък и с TikTok, който вече имаше известни трудности в Европа и не изглежда до момента положението му да се е подобрило поради неспазване на някои правила, които се прилагат в Европейския съюз. Всъщност още през февруари 2023 г. Европейската комисия помоли служителите си да изтрият приложението от устройствата си от съображения за сигурност. Проблемите със сигурността и липсата на прозрачност при управлението на личните данни бяха открити и в доклад на френския Сенат, който при липсата на разяснения в рамките на тази година, предоставени от TikTok, призова за спиране на социалната във Франция и ЕС.

Но това не е всичко, защото дори извън европейските граници, а именно в САЩ, TikTok получи много критики през последните години. Наред с други неща, комисарят на FCC го нарече „неприемлив риск за сигурността“, а американска организация с нестопанска цел го обвини в събиране на данни за хора, които дори не използват приложението.

Що се отнася до настоящата ситуация на китайския гигант в Европа, според някои източници през септември следващата година Брюксел ще наложи глоба на TikTok за „нарушаване на неприкосновеността на личния живот на децата в Европейския съюз“. Глобата може да бъде в размер на милиони евро. Европейският комитет по защита на данните – независим орган, който следи за прилагането на разпоредбите на ЕС за защита на личните данни – най-накрая взе окончателно решение по станалия вече известен проблем за това как тази социална мрежа обработва данните на гражданите на ЕС, особено когато става въпрос за непълнолетни лица, които са по-голямата част от потребителите, използващи тази платформа.

От другата страна, а именно TikTok, компанията се опитва да подобри своето приложение и правила за работа, за да се съобрази с европейските разпоредби и да спазва закона. По-специално TikTok обяви някои нови функции за европейските потребители. Най-важната цел е да се улесни докладването на незаконно съдържание от страна на потребителите в ЕС, да им се позволи да забранят персонализираните препоръки за видеоклипове и да се премахнат целевите реклами за потребители на възраст между 13 и 17 години.

Компанията също така заяви, че възнамерява да продължи не само да спазва регулаторните си задължения, но също така, и което е по-важно, изглежда, че се опитва да установи нови стандарти чрез иновативни решения.

Сигурността е една от темите, които се обсъждат все по-често, и всеки ден се появяват нови аспекти, които трябва да бъдат разгледани. Всеки ден възниква нов риск, нова опасност, която може да засегне международната, националната и личната сигурност. Ето защо е необходимо да се използват всички най-подходящи инструменти за противодействие на тези нови опасности, свързани с епохата, в която живеем, като все повече се защитава и отстоява безопасността и сигурността.

Ето защо в тази цифрова ера е по-важно от всякога да се отчитат всички промени, които технологиите преживяват, като се свързват технологиите с правото. Сигурността може да бъде гарантирана само по този начин, т.е. чрез нововъведения в съществуващите разпоредби. Преди всичко е от съществено значение, ако се нарушава действащото в Европейския съюз законодателство, и то в ущърб на по-слаби хора, каквито могат да бъдат непълнолетните, тези, които не го спазват, да бъдат наказвани и да изтърпяват правилните наказания, не само от икономическа гледна точка, но евентуално и наказателни, когато е необходимо. Въпросът за сигурността трябва да остане на първо място в европейския дневен ред и преди всичко намесата на трети страни трябва да бъде бързо и категорично пресечена.