fbpx

Budoucí Itálie a nový evropský kurz

Politika - 7 října, 2022

Začíná budoucnost konzervativců v Itálii?

Před několika dny skončilo kolo voleb do nového parlamentu, který bude po pádu Draghiho vlády vládnout Itálii.

Volby, v nichž doslova triumfovala konzervativní strana Fratelli d’Italia, kterou vede Giorgia Meloni, rovněž předsedkyně ECR.

Triumf, který nelze zjednodušit na „protestní hlasování“, ale má mnohem hlubší a důležitější kořeny.

Italové si ve skutečnosti vybrali přesně a jasně, zvolili si soudržnost a důvěryhodnost vůdce a strany, která si ve svém bytí nikdy neprotiřečila, ale naopak potvrdila své smýšlení předložením velmi přesného vládního programu.

Vítězství idejí a vůdce, který je schopen tyto ideje ztělesnit a dokonale reprezentovat.

Vítězství, jehož stěžejní body spočívají ve třech velmi přesných prvcích: důslednosti, důvěryhodnosti a přípravě, což jsou stěžejní body, které by se mohly stát stěžejními pro všechny evropské konzervativní strany.

Jaká je však nyní budoucnost Itálie.

Navzdory těm, kteří doufají v hanebná rozhodnutí, má Giorgia Meloni jasnou a ostrou představu: ekonomická podpora, větší evropská reprezentativnost, atlanticismus, to jsou v podstatě klíčová slova první fáze budoucí vlády.

Jistě, obtížný vnitrostátní a mezinárodní scénář povede k povinným a odpovědným rozhodnutím, ale zároveň budou hlavním spojencem těch, kteří chtějí, stejně jako Giorgia Meloni, dát Itálii a evropským konzervativním stranám obecně vedoucí úlohu ve směřování politik Společenství.

Žádné převraty, žádná hrozba „italexitu“, jen legitimní přání dát vlastní zemi roli, která už není podpůrným hráčem v rozhodujících volbách.

Pro konzervativní síly je to tedy skutečný testovací prostor, který se bude jistě dívat na italské volby a cíle jako na předstupeň pro budoucí politiku.

Úkol, který čeká budoucí italskou vůdkyni, je tedy dvojí zodpovědnost, především vůči vlastní zemi, ale také vůči konzervativním silám, které se sdružují pod praporem ECR.

Jsme však přesvědčeni, že se jí podaří co nejlépe ztělesnit obě role a že ta italská bude novým směrem pro jednotnější, svobodnější a konzervativnější Evropu.

 

FeMo

The text was translated by an automatic system