fbpx

Elektromobily a nabíjecí systémy: Zhodnocení jejich stavu v Evropě

Energie - 2 května, 2024

Tags:

V celé Evropě chybí miliony dobíjecích stanic, ale v Itálii jich přibývá

Nástup elektromobilů sliboval revoluci v automobilovém průmyslu, která podpoří přechod k udržitelnější nízkouhlíkové budoucnosti. Nedávná zpráva Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) však upozorňuje na alarmující rozdíl mezi současnou dostupností veřejných dobíjecích míst a tím, co bude potřeba pro splnění cílů v oblasti snižování emisí CO2.

Podle zprávy vzrostl v letech 2017 až 2023 prodej elektromobilů třikrát rychleji než instalace dobíjecích míst. Tento nedostatek zpomaluje proces rozsáhlého zavádění elektromobilů a brzdí úsilí o snížení emisí CO2 v Evropské unii. Sigrid de Vries, generální ředitelka Acea, zdůraznila význam široké dostupnosti veřejné infrastruktury pro nabíjení pro dosažení ambiciózních evropských cílů v oblasti snižování emisí CO2.

V současné době je v EU instalováno něco přes 150 000 veřejných dobíjecích míst, přičemž průměrná rychlost instalace je méně než 3 000 míst týdně. Evropská komise však stanovila cíl instalovat do roku 2030 3,5 milionu dobíjecích míst a požaduje, aby se ročně instalovalo přibližně 410 000 míst (téměř 8 000 týdně), což je téměř třikrát více než v současnosti. Navzdory tomuto rozdílu na evropské úrovni vyniká Itálie pozitivním pokrokem v instalaci veřejných dobíjecích míst. K 31. březnu bylo v zemi instalováno více než 54 000 dobíjecích míst, což znamená nárůst o 31,5 % oproti roku 2023. Zejména v posledních dvou letech se počet dobíjecích míst prakticky zdvojnásobil, což svědčí o značném zájmu o elektromobilitu.

Mezi italské regiony s nejvyšším počtem dobíjecích míst patří Lombardie, Piemont, Benátsko, Lazio a Emilia-Romagna a mezi hlavní města s dobíjecí infrastrukturou patří Řím, Milán, Neapol, Turín a Brescia. Italské dálnice jsou navíc vybaveny přibližně 942 nabíjecími místy, přičemž většina z nich je rychlého stejnosměrného proudu. Rozsáhlá infrastruktura pro dobíjení elektromobilů v Itálii byla podpořena především soukromými investicemi, ale očekává se, že pokračující růst sektoru elektromobilů, včetně jejich zavádění do firemních vozových parků, bude hrát rozhodující roli při udržování a rozšiřování této ekonomické výhody.

Vzhledem k tomu, že Evropa usiluje o snížení emisí CO2 zaváděním elektromobilů, je nezbytné, aby se přednostně věnovala budování veřejné dobíjecí infrastruktury. Pouze s vysokou dostupností dobíjecích míst bude možné zajistit hladký přechod k budoucí udržitelné a nízkouhlíkové mobilitě. Navzdory tomuto povzbudivému pokroku je třeba ještě vyřešit významné problémy, aby byl zajištěn bezproblémový přechod na plně vybavený vozový park elektromobilů. Jednou z hlavních překážek je potřeba větší a dostupnější veřejné infrastruktury pro nabíjení.

Rozšíření veřejných dobíjecích míst je nezbytné pro podporu zavádění elektromobilů mezi spotřebiteli. Bez dostatečné sítě nabíjecí infrastruktury mohou potenciální zájemce od koupě elektromobilu odradit obavy z vybití energie na cestách. Proto je nezbytné i nadále investovat do budování nových a rozšiřování stávajících dobíjecích míst. Kromě toho je důležité zohlednit různorodost potřeb řidičů elektrických vozidel. Zatímco rychlá a ultrarychlá dobíjecí místa jsou klíčová pro umožnění dlouhých cest a zkrácení čekací doby, infrastruktura pro dobíjení s nízkým výkonem v městských a příměstských oblastech je klíčová pro umožnění dobíjení přes noc nebo během každodenních činností.

Rozšíření veřejné dobíjecí infrastruktury nejenže podpoří rozšíření elektromobilů mezi spotřebitele, ale bude mít také pozitivní dopad na ekonomiku a zaměstnanost. Výstavba a údržba dobíjecích míst si vyžádá značné investice a vytvoří nové pracovní příležitosti v odvětví obnovitelných zdrojů energie a technologií. Rozšíření infrastruktury pro nabíjení elektřiny pomůže snížit závislost na fosilních palivech a zmírnit dopady změny klimatu. S menším počtem vozidel s benzinovým a naftovým motorem na silnicích se sníží emise CO2 a dalších látek znečišťujících ovzduší, čímž se zlepší kvalita ovzduší a sníží celkový dopad odvětví dopravy na životní prostředí.

K maximalizaci potenciálu elektromobilů a zajištění hladkého přechodu k udržitelnější mobilitě je zapotřebí koordinovaný závazek vlád, průmyslu a místních komunit. Investice do veřejné dobíjecí infrastruktury by měly být doprovázeny motivačními politikami, jako jsou dotace na nákup elektromobilů a daňové úlevy na přestavbu na elektrický pohon. Itálie dosáhla významného pokroku v budování veřejné dobíjecí infrastruktury, ale je nutné pokračovat v investicích a inovacích, aby bylo možné řešit zbývající problémy a zajistit plynulý přechod na dostupnou a udržitelnou elektromobilitu. Pouze se společným závazkem a koordinovaným akčním plánem bude možné plně využít potenciál elektrické revoluce v dopravě.

 

Alessandro Fiorentino

Tags: