fbpx

EU, nový průzkum poukazuje na dovednosti v oblasti ICT

Věda a technika - 25 listopadu, 2023

Podle průzkumu Eurostatu jsou na evropském trhu práce odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (Ict) stále atraktivnější, ale o to méně dostupní.

Navzdory rostoucí poptávce je na italském a částečně i evropském trhu znepokojující nedostatek IT techniků. Nedostatek specializovaných dovedností a odpovídajícího vzdělání jsou hlavními příčinami těchto mezer v zaměstnanosti, které je třeba v důsledku technologického pokroku co nejdříve zaplnit. Informační technologie se neustále vyvíjejí, ale univerzitní fakulty a vzdělávací instituce se snaží držet krok s rychlými změnami v tomto odvětví, takže podniky jsou nuceny hledat talenty v zahraničí nebo investovat do interního vzdělávání, aby snížily nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V severských zemích Evropy a v severní Itálii pracují soukromí zaměstnanci aktivně o 2 měsíce ročně déle než odborníci ve stejném odvětví v jiných oblastech. Nabídka roste, ale pro firmy bylo v loňském roce hledání pracovníků v oblasti ICT velmi složité: 62,8 % respondentů uvedlo, že měli potíže s obsazením volných pracovních míst, a to dokonce tak velké, že se museli vzdát práce.

Nedostatek uchazečů, stejně jako nedostatek odpovídající kvalifikace a zkušeností, brání společnostem v jejich snaze zaměstnat odborníky, kteří v mnoha případech vykazují vysoká platová očekávání pro svou pozici, která nejsou vždy odůvodněna jejich skutečnými schopnostmi. S největšími obtížemi při hledání se setkaly velké společnosti, u nichž 72,2 % vzorku deklarovalo kritičnost při hledání odborníků v oblasti informačních technologií a komunikace.

Největší problémy s hledáním IT techniků mají Slovinsko a Německo, kde se nejvyšší hodnoty pohybují kolem 78 %, následované Itálií, kde se průměr EU pohybuje kolem 60 %, zatímco firmy v Bulharsku a ve Španělsku nacházejí specializované IT pracovníky snadněji (32,8 %). Další velmi významnou překážku při hledání IT techniků ve firmách představuje odliv mozků. Mnoho mladých italských talentů se totiž rozhodlo emigrovat za lepšími příležitostmi do zahraničí, kde často najdou vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, což ještě více ztěžuje firmám hledání a udržení kvalifikovaných talentů. Pro řešení tohoto problému musí italská vláda a společnosti v tomto odvětví spolupracovat na podpoře vzdělávání v oblasti STEM (vědy, technologie, inženýrství a matematiky) již od základní školy a bude nezbytné motivovat k dalšímu vzdělávání nabídkou programů profesního rozvoje, které pomohou pracovníkům udržet krok s novými technologiemi.

Podle průzkumu společnosti Experis, který provedla skupina Manpower, se nejžádanější profily v oblasti ICT v Itálii pohybují v oblasti kybernetické bezpečnosti: Mnohem snadněji nacházejí uplatnění odborníci na technologie Sap, vývojáři v jazyce Java a architekti datových věd. Milán potvrzuje, že je městem, které nabízí nejvíce příležitostí, neboť 30 % národních oznámení se týká IT, digitálního a technologického sektoru a také exponenciální růst elektronického obchodu v posledních letech výrazně ovlivnil poptávku po profesích. Spotřebitelé jsou stále více ochotni nakupovat online, což nutí společnosti investovat do pokročilých řešení elektronického obchodování, aby si udržely svou pozici na trhu, a následně se zvyšuje poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost, vývojářích webových stránek a specialistech na digitální marketing.

Dalším faktorem, který přispívá k vysoké poptávce po počítačových technicích, je stále širší zavádění informačních technologií v odvětvích, která s IT tradičně nesouvisejí. Oblasti, jako je zdravotnictví, zemědělství, výroba a vzdělávání, využívají potenciál digitálních technologií ke zlepšení svých služeb a procesů a otevírají tak nové pracovní příležitosti pro IT odborníky v jiných než čistě technologických odvětvích. Cílenými investicemi do vzdělávání a odborné přípravy může Itálie odstranit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a plně využít potenciál technologických inovací ke stimulaci hospodářského růstu a zaměstnanosti v zemi.