fbpx

Europoslanec Jorge Buxadé odhalil Sánchezovo využívání fondů EU k osobnímu prospěchu

Politika - 28 prosince, 2023

Španělský premiér Pedro Sánchez vystoupil 13. prosince na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku u příležitosti ukončení španělského předsednictví Evropské rady, které začalo v červenci a skončí letos v prosinci.

Během plenárního zasedání obvinil vedoucí delegace VOX (ECR) v Evropském parlamentu Jorge Buxadé španělského premiéra Pedra Sáncheze z toho, že „rozděloval evropské prostředky mezi veřejné orgány, aby si utkal síť osobních výhod“.

Toto obvinění přišlo několik dní poté, co vláda Pedra Sáncheze konečně zaslala Evropské komisi seznam 100 největších příjemců evropských fondů, a to s několikatýdenním zpožděním a po několika varováních ze strany Komise. Seznam, z něhož vyplývá, že téměř 60 % hlavních příjemců prostředků z fondů nové generace patří do veřejného sektoru a že Adif – veřejný železniční subjekt spadající pod ministerstvo dopravy – je subjektem, který obdržel nejvíce finančních prostředků, přičemž téměř polovina z nich byla přidělena 100 největším subjektům a přesáhla 2,5 miliardy EUR. Následuje samotné ministerstvo dopravy s 307 miliony a třetí je státní institut kybernetické bezpečnosti Incibe se 171 miliony. Pravdou je, že pro první soukromou společnost musíme jít až na osmé místo v tabulce. Z přehledu vyplývá, že pouze 39 % z těchto 100 hlavních příjemců tzv. plánu obnovy a transformace Španělska tvoří soukromé společnosti. Z těchto 100 prostředků již bylo přiděleno 5,1 miliardy, což je 14 % prostředků, které Španělsko dosud obdrželo.

Toto rozdělení je součástí strategie Sánchezovy vlády, jejímž cílem je vykrmit a ovládnout španělský veřejný sektor s cílem získat loajalitu státních zaměstnanců a ovládnout všechny státní orgány. V tomto smyslu jsme již v posledních letech viděli, jak se počet státních zaměstnanců znásobil – od roku 2018 vzrostl o více než 400 000 pracovníků a nyní přesahuje počet 3.5 milionů – a jak prezident Sánchez dosazuje své přátele a příbuzné do vedoucích pozic ve veřejných podnicích, jako je Correos – veřejná společnost Letter post -, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) – veřejná organizace pověřená prováděním politických a sociálních průzkumů – nebo generální prokuratura a mnoho dalších.

Tato kontroverze ohledně nedostatečné kontroly využívání evropských fondů ve Španělsku se objevila ve stejné době, kdy Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zveřejnil svou výroční zprávu o boji proti podvodům za rok 2022. Dokument, v němž je shromážděno a vyhodnoceno „úsilí EU v boji proti podvodům a opatření potřebná k lepší ochraně a kontrole finančních prostředků EU“. V tomto dokumentu evropský kontrolní orgán neváhal zdůraznit velké riziko „pro finanční zájmy EU v důsledku nepotismu při zadávání zakázek z fondů EU“.

Schválený text poukazuje na dvě pochybné finanční položky: „prostředky EU na pomoc v zemích mimo EU a peníze určené na řešení evropské reakce na ruskou agresi proti Ukrajině. Obě tyto položky „nejsou dostatečně kontrolovány a dohlíženy“. Text nakonec vyzývá Evropskou komisi, aby „prováděla důkladnější kontroly a zajistila, že prostředky EU nakonec dostanou ti, kteří je nejvíce potřebují“.

Je třeba rovněž poznamenat, že delegace rozpočtového výboru uskutečnila v únoru tohoto roku třídenní návštěvu Španělska, aby prověřila transparentnost a efektivnost vládního řízení fondů EU nové generace ve Španělsku. Na tiskové konferenci, která následovala po návštěvě, vedoucí delegace, německá poslankyně Monika Hohlmeierová, uvedla, že transparentnost, s níž Španělsko využívá fondy, „by se mohla zlepšit“. Hohlmeier uvedl, že kromě zvýšení transparentnosti musí Španělsko již nyní snížit byrokracii a věnovat větší pozornost společné správě s autonomními společenstvími.