fbpx

Poseł Jorge Buxadé ujawnia wykorzystanie przez Sáncheza funduszy UE dla osobistych korzyści

Polityka - 28 grudnia, 2023

13 grudnia hiszpański premier Pedro Sánchez wygłosił przemówienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu z okazji zakończenia hiszpańskiej prezydencji w Radzie Europejskiej, która rozpoczęła się w lipcu i zakończy w grudniu tego roku.

Podczas sesji plenarnej szef delegacji VOX (ECR) w Parlamencie Europejskim, Jorge Buxadé, oskarżył hiszpańskiego premiera Pedro Sáncheza o to, że „rozdzielił fundusze europejskie między organy publiczne, aby utkać własną sieć osobistych przysług”.

Oskarżenie to pojawiło się kilka dni po tym, jak rząd Pedro Sáncheza w końcu przesłał do Komisji Europejskiej listę 100 największych beneficjentów funduszy europejskich, z kilkutygodniowym opóźnieniem i po kilku ostrzeżeniach ze strony Komisji. Lista, która pokazuje, że prawie 60% głównych odbiorców funduszy Next Generation należy do sektora publicznego, a Adif – publiczny podmiot kolejowy podlegający Ministerstwu Transportu – jest podmiotem, który otrzymał najwięcej środków, z prawie połową środków przyznanych pierwszej setce, przekraczając 2,500 mln. Za nim plasuje się samo Ministerstwo Transportu z 307 milionami, a trzeci jest państwowy instytut cyberbezpieczeństwa Incibe z 171 milionami. Prawda jest taka, że musimy udać się na ósme miejsce w tabeli, aby znaleźć pierwszą prywatną firmę. Przeglądając listę, możemy zauważyć, że tylko 39% z tych 100 głównych beneficjentów tak zwanego Planu Odbudowy i Transformacji dla Hiszpanii to firmy prywatne. Spośród 100 przyznano już 5,1 mld euro, co stanowi 14% funduszy otrzymanych do tej pory przez Hiszpanię.

Dystrybucja jest częścią strategii rządu Sáncheza, mającej na celu utuczenie i zdominowanie hiszpańskiego sektora publicznego, w celu zdobycia lojalności pracowników publicznych i kontroli nad wszystkimi organami państwowymi. W tym sensie widzieliśmy już w ostatnich latach, jak zwielokrotniła się liczba pracowników publicznych – od 2018 r. wzrosła ona o ponad 400 000 pracowników i obecnie przekracza granicę 3,5 miliona – i jak prezydent Sánchez umieścił przyjaciół i krewnych na stanowiskach kierowniczych w spółkach publicznych, takich jak Correos – spółka publiczna zajmująca się pocztą listową – i jak prezydent Sánchez umieścił przyjaciół i krewnych na stanowiskach kierowniczych w spółkach publicznych, takich jak5 milionów – i jak prezydent Sánchez umieścił przyjaciół i krewnych na stanowiskach kierowniczych w spółkach publicznych, takich jak Correos – spółka publiczna zajmująca się pocztą listową -, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) – organizacja publiczna odpowiedzialna za przeprowadzanie sondaży politycznych i społecznych – lub biuro prokuratora generalnego, wśród wielu innych.

Kontrowersje związane z brakiem kontroli nad wykorzystaniem funduszy europejskich w Hiszpanii pojawiły się w tym samym czasie, gdy Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego opublikowała swoje roczne sprawozdanie dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w 2022 r. Dokument, w którym zebrano i oceniono „wysiłki UE na rzecz zwalczania nadużyć finansowych oraz środki niezbędne do lepszej ochrony i kontroli funduszy UE”. W dokumencie tym europejski organ nadzorczy nie zawahał się podkreślić ogromnego ryzyka „dla interesów finansowych UE z powodu nepotyzmu w pozyskiwaniu funduszy unijnych”.

Zatwierdzony tekst wskazuje na dwie wątpliwe pozycje finansowe: „fundusze UE na pomoc w krajach spoza UE oraz pieniądze przeznaczone na reakcję Europy na agresję Rosji przeciwko Ukrainie”. Obie te pozycje „nie są odpowiednio nadzorowane i kontrolowane”. Tekst wzywa Komisję Europejską do „przeprowadzenia dokładniejszych kontroli w celu zapewnienia, że fundusze UE trafią do najbardziej potrzebujących”.

Należy również zauważyć, że delegacja Komisji Budżetowej odbyła trzydniową wizytę w Hiszpanii w lutym tego roku, aby zbadać przejrzystość i skuteczność zarządzania przez rząd funduszami UE nowej generacji w Hiszpanii. Na konferencji prasowej po wizycie, przewodnicząca delegacji, niemiecka eurodeputowana Monika Hohlmeier, powiedziała, że przejrzystość, z jaką Hiszpania wdraża fundusze, „mogłaby zostać poprawiona”. Oprócz poprawy przejrzystości, Hohlmeier powiedział, że Hiszpania już teraz musi ograniczyć biurokrację i zwrócić większą uwagę na współrządzenie ze wspólnotami autonomicznymi.