fbpx

Malé státy Proveditelné, efektivní a žádoucí

Kultura - 14 prosince, 2023

Evropský deník: Květen 2022, Lublaň

Lublaň, hlavní město Slovinska, vypadá jako z pohádky, v centru se shlukují malebné, atraktivní staré domy v různých historických stylech, nad ním se tyčí hrad a na břehu řeky Ljubljanice, která jím protéká, jsou příjemné venkovní kavárny. Bylo to město již v Římské říši, jmenovalo se Emona. Leží na rušné obchodní cestě mezi severním Jadranem a Podunajím a bylo historickým hlavním městem Kraňska, jednoho z habsburských území, které však obývají Slovinci mluvící slovanským jazykem. Její německý název je Laibach. Město s okolními regiony je již dlouho bojištěm. Hunové, Ostrogóti, Lombarďané a Turci na něj podnikali nájezdy a Napoleonova vojska ho na čas obsadila. Většinou však město našlo klid a stabilitu na celá staletí pod vládou Habsburků, ale po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 se Lublaň stala hlavním městem jedné z provincií tvořících Jugoslávii, nejprve království a poté komunistického státu. Slovinsko bylo jediným evropským územím, které za druhé světové války střídavě ovládaly tři druhy totalit, fašisté, nacisté a komunisté. Poválečné represe v Titově Jugoslávii byly obzvláště kruté: odhaduje se, že komunisté zabili asi 130 000 lidí. Ve Slovinsku se stále objevují masové hroby. V roce 2022 vyhlásil premiér Janez Janša 17. květen Národním dnem památky obětí komunismu.

Nezávislost Slovinska

Když jsem se začátkem května 2022 vydal do Lublaně, moji přátelé, slovinský historik dr. Andreja Valič Zver a její manžel, europoslanec Milan Zver, bývalý ministr školství, mě vyzvedli na letišti a pozvali mě na večeři do příjemné slovinské restaurace, kde jsme si dali výborné místní jídlo a víno. Při večeři jsme diskutovali o historii a současnosti Slovinska. V roce 1991, kdy se rozpadala Jugoslávie, vyhlásilo Slovinsko 25. června nezávislost. Jugoslávská armáda se zpočátku snažila hnutí za nezávislost potlačit, ale po deseti dnech tvrdých bojů bylo dohodnuto příměří. Island byl následně 19. prosince 1991 první západní zemí, která uznala nezávislost Slovinska, a ve stejný den jej následovaly Německo a Švédsko. Můj přítel David Oddsson byl tehdy islandským premiérem. Byl přesvědčeným antikomunistou a cítil velké sympatie k nově osvobozeným národům střední a východní Evropy, které byly pod komunistickým jhem a nyní chtěly vytvořit vlastní národní státy.

Andreja napsala přístupnou krátkou knihu o vůdci slovinského hnutí za nezávislost Jože Pučnikovi ve slovinštině a angličtině. Evropská unie (tehdy pod názvem Evropské společenství) uznala Slovinsko v lednu 1992 a Spojené státy v dubnu. V roce 2004 se Slovinsko stalo členem Severoatlantické aliance, NATO a Evropské unie a je také členem schengenského prostoru a eurozóny. Do Slovinska jsem přijel jen dva týdny po parlamentních volbách, v nichž levicový populista, milionář Robert Golob, porazil zkušeného a protřelého středopravého Janšu, trojnásobného premiéra a rozhodného antikomunistu, pod jehož vedením země prosperovala. V době mého pobytu ve Slovinsku Golob sestavoval koaliční vládu ze svého populistického hnutí a sociálních demokratů a Levicové strany.

Na obranu malých států

Ve Slovinsku jsem pokračoval v evropském turné, na kterém jsem propagoval svou nedávnou knihu,
Čtyřiadvacet konzervativně-liberálních myslitelů
. Dne 10. května 2022 jsem vystoupil na semináři v Lublani, který pořádala Fakulta ekonomie a podnikání Katolického institutu v Lublani a Rakouské ekonomické centrum ve Vídni. Mým hlavním poselstvím bylo, že ekonomická integrace paradoxně usnadňuje politickou dezintegraci, čímž jsem měl na mysli zmenšování a následné zvětšování počtu politických jednotek v posledních pětasedmdesáti letech. Vysvětlení tohoto paradoxu spočívalo v tom, že díky ekonomické integraci mohly malé státy využívat obrovských výhod mezinárodní dělby práce. Jak poznamenal Adam Smith, dělba práce je omezena rozsahem trhu. Všiml jsem si také, že malé státy jsou obvykle homogennější než velké státy, a proto se jejich občané často více ztotožňují a vytvářejí si silnější pocit solidarity. Malé státy měly opět tendenci být pružnější a transparentnější než ty velké. Jejich občané měli blíže k těm, kteří nad nimi měli moc, než tomu bylo jinde. Úspory z rozsahu nemusely být nutně ve prospěch velkých států. V některých malých státech, jako je pět severských zemí, byly náklady na policii v přepočtu na obyvatele nižší než v mnohem větších státech, jako je Spojené království nebo Spojené státy.

Překonání zranitelnosti

Velkou nevýhodou malých států však byla jejich zranitelnost, připustil jsem a připomněl slavný Thukydidův Melianský dialog. Malé státy proto musely hledat silné spojence. „Si vis pacem, para bellum“, jak říkali Římané: Chceš-li mír, připrav se na válku. Připomněl jsem si, že jak moje země Island, tak Slovinsko jsou členy NATO, Organizace Severoatlantické smlouvy, a to z dobrého důvodu. Hojně navštívený seminář vedl profesor Katolického institutu Mitja Steinbacher (jeden ze tří slavných bratrů Steinbacherů, zapálených ekonomických liberálů). Dalšími řečníky byli americký podnikatel Terry Anker na téma podnikání, rakouský ekonom dr. Barbara Kolmová o zdravých penězích, britský účetní a podnikatel Keith Miles o brexitu a Evropské unii, americký spisovatel Craig Biddle o filozofii individualismu a slovinský profesor Žiga Turk, bývalý ministr školství, o evolučním argumentu pro svobodu. V Lublani jsem poskytl rozhovor Peteru Meršemu z internetového časopisu Domovina a mimo jiné jsem mu vysvětlil, proč jsem mohl do své knihy o svatém Tomáši Akvinském i Ayn Randové, jakkoli jsou rozdílní, zahrnout i
čtyřiadvaceti konzervativně-liberálních myslitelích
. (Krátká, a proto příliš zjednodušená odpověď zní, že oba jsou aristotelici.)