fbpx

Matteiho plán není o řečech, ale o činech

Politika - 18 března, 2024

Nestydatost a uvědomění. Takové jsou pocity Giorgie Meloniové, italské premiérky a vůdkyně evropských konzervativců, v souvislosti se složitou otázkou přistěhovalectví. V Palazzo Chigi, sídle italské vlády, byla po důležitých institucionálních setkáních, která se konala minulý měsíc s dalšími vedoucími představiteli, premiéry a hlavami afrických států v Senátu, slavnostně otevřena kontrolní místnost Matteiho plánu.

„Budeme průkopníky,“ to jsou Meloniho jasná slova, která ukazují cestu k pozitivní změně. Cílem je napsat novou stránku vztahů s Afrikou. K tomu je nezbytné zapojit Evropskou unii a státy G7, mezivládní fórum, jemuž Itálie předsedá. Meloni spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou navštívili Egypt, aby uzavřeli memorandum o porozumění mezi Egyptem a EU, velmi podobné tomu, které již bylo podepsáno s Tuniskem. Balíček evropské pomoci, zahrnující půjčky a granty, poskytne od letošního roku do roku 2027 7,4 miliardy eur. Přítomni byli rovněž premiéři Řecka a Belgie, rakouský kancléř a prezident Kyperské republiky. „Tým Evropa“, který je povinen dosahovat výsledků.

Tato iniciativa je nejen užitečná pro omezení stále naléhavějšího přistěhovalectví v důsledku vážné humanitární krize na Blízkém východě, ale je také nezbytná pro bezpečnost, stabilitu a významné hospodářské příležitosti. Mezitím Meloni kromě memoranda s Egyptem naplánoval také několik dvoustranných schůzek zaměřených na Matteiho plán a samozřejmě na migrační problematiku. Zatímco odjezdy z egyptských břehů jsou k dnešnímu dni téměř nulové, Egypt hraničí s Pásmem Gazy v délce dvanácti kilometrů a situace na hraničním přechodu Rafáh je kritičtější než kdy jindy. Egyptská sociálně-ekonomická krize by mohla vést k vážným problémům a situaci by mohla okamžitě eskalovat. Proto je důležité vést dialog a pochopit, co je třeba udělat, aby k tomu nedocházelo.

V Africe nestačí pouhá rétorika, ale konkrétní činy. Meloni to opakovaně zdůrazňoval: „Ve vztazích a spolupráci uplatňujeme jiný přístup, který není paternalistický, kolonialistický ani charitativní. Afrika není chudá, má 60 % orné půdy, 60 % kovů, zažívá rychlý populační růst, a má tedy obrovský potenciál lidského kapitálu.“

Proto je nutné se angažovat na kontinentu, který je již nyní silně ovlivňován jinými zahraničními mocnostmi. K tomu, aby se to podařilo, jsou nepochybně zapotřebí peníze, ale především cílené investice do těch nejproblematičtějších odvětví a rovnocenný vztah. Do této počáteční fáze se zapojí devět zemí: Egypt, Tunisko, Alžírsko, Mosambik, Keňa, Etiopie, Maroko, Pobřeží slonoviny a Kongo. Na místě budou vytvořeny pracovní stoly pro dohodnuté projekty v šesti oblastech zájmu: vzdělávání a odborná příprava, voda a hygiena, zdraví, zemědělství, energie a infrastruktura. V uplynulých týdnech proběhly první operační výpravy, které měly za cíl efektivně strukturovat mise. „V Bruselu, abychom se podělili s evropskými orgány, v Abidžanu a Addis Abebě,“ vysvětluje Meloni během schůzky v řídícím středisku. Vedle politických jednání se konala také ekonomická jednání s cílem porozumět možnostem činnosti všech významných mezinárodních finančních institucí. Je zapotřebí mnoho zdrojů, ale také vůle jednat a skutečné projekty. Jediný způsob, jak vybudovat něco dobrého, je spolupracovat kompaktním způsobem. Příští zasedání řídícího střediska se uskuteční v dubnu, zatímco první výsledky by měly být patrné v červnu, kdy italský premiér předloží zprávu parlamentu.

Evropa má konečně příležitost znovu získat svou velikost a zapojit se za stejných podmínek jako kdokoli jiný. Možná budou někdy nutné počáteční kompromisy, ale pak se evropský sen konečně začne znovu probouzet.