fbpx

Může cestovní ruch udržet naše kulturní dědictví při životě?

Konference ECR Party Europa Viva - 20 května, 2024

Tags:

Tisíce vlastenců se tento víkend sešly v Madridu na setkání EUROPAVIVA24, velkém sjezdu evropských vlastenců, který pořádají strany ECR a VOX. Během soboty se v rámci setkání konala řada panelů, v nichž političtí, akademičtí a sociální představitelé diskutovali o výzvách a příležitostech pro kontinent a evropské konzervativce s ohledem na nadcházející volby.

Jeden z panelů, který moderovala Alessandra Priante, předsedkyně Italské národní agentury pro cestovní ruch, nesl název „Cestovní ruch v pohledu na židovsko-křesťanské památky Evropy“ a zúčastnili se ho Andrzej Sadós, velvyslanec a bývalý stálý představitel Polska při EU, Gianluca Caramanna, poslanec italského parlamentu za stranu Fratelli d’Italia, a Patricia Rueda, poslankyně španělského parlamentu za stranu VOX.

Jedna z prvních věcí, která zazněla a která se setkala se souhlasem a uznáním nejen řečníků, ale i posluchačů, se týkala židovsko-křesťanských odkazů v celé Evropě. Všechny tyto události nám neustále připomínají základní pilíře, na kterých stojí a musí stát Evropská unie, a zároveň nás povzbuzují a inspirují k tomu, abychom si zachovali naše kulturní dědictví. Každý evropský občan je totiž zodpovědný za ochranu dědictví, které trvá celá tisíciletí a jehož přežití je od nynějška nezbytnou podmínkou pro správné fungování evropské civilizace.

Křesťanský cestovní ruch, a tedy i kulturní cestovní ruch, je jedním z hlavních kořenů, který i dnes zůstává základním důvodem pro přilákání občanů z evropských i mimoevropských zemí, jak to sdílí Španělsko, Itálie a Polsko, země se silnými vazbami a přitažlivostí pro tento cestovní ruch. Caramanna prohlásil, že „náboženská turistika je propagací našich hodnot a naší identity“.

Ale nejen to. Cestovní ruch má také velký potenciál omezit negativní důsledky vylidňování některých venkovských oblastí v zemích, jako je Itálie, Španělsko a Francie. V tomto smyslu diskutující připomněli potřebu zvýšit hodnotu židovsko-křesťanského dědictví našich národů, které se nejvíce projevuje v dědictví našich vesnic.

Závěrečný projev každého z panelistů byl věnován příštímu Evropskému parlamentu a jeho práci v oblasti cestovního ruchu. Z některých z nich lze vyvodit důležité závěry. Sadós prohlásil, že ačkoli noví zákonodárci mají nástroje a postupy pro řízení budoucnosti, „nemohou při tom zapomínat na minulost, ani na společného jmenovatele evropské křesťanské kultury a našich kořenů“. Rueda zase zdůraznil, že je třeba, aby Evropská unie a konkrétněji „globalistické elity“ přestaly vnucovat, jak má být spravováno dědictví, zvyky a kultura jednotlivých suverénních států.

Je to příklad toho, jak mohou národní a mezinárodní politiky formulovat vektory a strategie pro ochranu společného dědictví a odkazu, který uznáváme již po staletí. Dědictví a odkaz, který vychází z židovsko-křesťanských hodnot a odráží se mimo jiné v architektonickém a kulturním ztvárnění našich měst.

Cestovní ruch je jedním z hlavních odvětví evropské ekonomiky, zejména v jižních zemích. Vytváří obrovské bohatství a zaměstnává miliony lidí na celém kontinentu. Proto musí mít všechny návrhy týkající se cestovního ruchu zvláštní postavení v programech, které strany předloží v příštích evropských volbách. Máme před sebou jedinečnou příležitost podporovat cestovní ruch, který respektuje, vede dialog a chápe živou podstatu národů Evropské unie. Cestovní ruch, který je otevřený a přístupný dialogu, ale pevný tváří v tvář zásahům těch, kteří si myslí, že z židovsko-křesťanské tradice v Evropě nic nezbylo.

Tags: