fbpx

Nerovný boj švédské policie s rostoucí vlnou kriminality

Politika - 24 února, 2024

Nyní v únoru představil nejvyšší policejní šéf ve Švédsku nové výpočty, kolik lidí je součástí zločineckých klanů a gangů. Objem se oproti předchozím odhadům zdvojnásobil. Zároveň má Švédsko stále jednu z nejmenších policejních složek v Evropě.

Násilí je ve Švédsku stále častější. Počet vražd spáchaných střelnou zbraní je výrazně vyšší než v jiných zemích. Počet bombových útoků se zvyšuje, protože domy jsou vystaveny výbuchům v podobě ručních granátů nebo podomácku vyrobených bomb. To je pro zločinecké gangy způsob, jak varovat a zastrašit cíl, zatímco velké množství nezúčastněných členů veřejnosti má zničené domovy. Výbuchy zatím způsobily hlavně materiální škody, ale 25letá žena zahynula ve svém domě v posteli, když ji zasáhly střepiny z bomby v sousedním domě.

Švédové požadují, aby se politici vážně zabývali nárůstem kriminality.

Tato otázka byla rozhodujícím faktorem, když předchozí sociálnědemokratická vláda ztratila moc v parlamentních volbách v roce 2022.

Švédské právo se nad zločinci slitovalo

Současná vláda, kterou tvoří středopravicové strany (EPP/RE) s podporou Švédských demokratů (ECR), je u moci již rok a půl. Byla zahájena velmi rozsáhlá legislativní práce na zpřísnění zákonů a sazebníků trestů. Řada z nich se již začala realizovat. Například za držení nelegální střelné zbraně nyní hrozí za závažné trestné činy se zbraní nejméně 4 roky vězení, zatímco dříve to byly 2 roky.

Švédsko mělo trestní právo, které kladlo do popředí nápravu zločince, což znamenalo, že tresty byly ve Švédsku velmi střídmé a slabé. Zločinci také obdrželi různé „slevy“. Díky množstevní slevě je trest tím nižší, čím více trestných činů je spácháno. Násilník obviněný z 26 znásilnění dostal celkem 6 let vězení, což je v rámci jednoho znásilnění s přitěžujícími okolnostmi.

Mladí lidé dostávají velké slevy na tresty. Každý, kdo je mladší 18 let, dostane maximálně 4 roky péče pro mladistvé, a to i v případě, že je odsouzen za bestiální úkladnou vraždu spáchanou uprostřed nákupního centra mezi rodinami s dětmi.

Kromě toho může každý, kdo je odsouzen k trestu odnětí svobody, opustit ústav předčasně, pokud se nechoval špatně.

Nyní se zaměříme na oběti trestných činů.

Nová vláda nyní provádí historicky rozsáhlou novelizaci švédského trestního práva. V centru pozornosti by již nemělo být blaho a utrpení zločince. V právních předpisech musí být do centra pozornosti postaveny oběti trestných činů a musí být uloženy tresty, které zajistí odškodnění postižených osob.

To bude v budoucnu znamenat výrazně přísnější tresty. Nápravná služba předložila základ toho, co je potřeba. Z přibližně 5 000 vězňů musí být do deseti let schopni ubytovat 35 000 vězňů.

Pokud nemá spirála násilí pokračovat, musí Švédsko začít zavírat zločince.

Rozhodující příčinou zvýšeného násilí je rozsáhlá migrace do Švédska z oblastí světa, které se vyznačují velkým množstvím násilí. Ve Švédsku nyní žijí zločinci, kteří jsou schopni násilí, jaké země nikdy předtím nezažila.

Policie je neustále v nevýhodě

Vláda také vyměnila nejvyššího policejního šéfa, protože ten předchozí byl považován za levicového politika, který nebyl tvrdý v boji proti zločinu. Bývalý šéf sociálnědemokratické policie vyjádřil smutek nad vrahem, který v ubytovně pro uprchlíky ubodal ženu: „Čím vším si ta chudinka prošla?“ ptal se. Neprojevil soucit s obětí vraždy, ale zajímalo ho, jaký bude život vraha. Stal se z něj citát, který se často používá jako ukázka mentality levicových stran ve Švédsku, která umožnila rozšíření kriminality do všech zeměpisných šířek.

Nová policejní šéfka Petra Lundová nedávno s ministrem spravedlnosti po boku představila nové odhady, jak rozsáhlý je ve Švédsku organizovaný zločin.

Předpokládá se, že se jedná celkem o 62 000 osob. Z nich 2 000 jsou vedoucími pracovníky a 12 000 působí v prostředí gangů na plný úvazek. Kromě toho je 48 000 lidí pomocníky, kteří se starají o logistiku, například o přepravu a skladování kriminálního zboží a zbraní.

To lze přirovnat ke Švédsku, které má 23 000 policistů. Na jednoho policistu připadají téměř tři zločinecké gangy. A policie má mnohem víc úkolů, než jen lovit zločinecké gangy. Dopravní dohled, běžné výtržnosti a závažné násilí páchané jinými osobami.

Švédsko má 209 policistů na 100 000 obyvatel, což lze srovnat s průměrem zemí EU, který činí 335 policistů na 100 000 obyvatel.

Tyto údaje ukazují dvě věci: Švédsko je velmi špatně připraveno na přijímání velkého množství migrantů z násilných oblastí. A Švédsko bylo zemí, kde policie mohla být malá, protože občané se chovali do značné míry dobře.

To už bohužel neplatí. Prováděná migrační politika je pro bezpečnost švédského lidu katastrofální.