fbpx

Polsko první v placených stážích, Německo poslední

Obchod a ekonomika - 18 března, 2024

Podle průzkumu Evropského účetního dvora zveřejněného 13. prosince 2023 jsou dva ze tří stážistů v Evropské unii placeni. Někteří z nich, přibližně 365 000, dostávají peněžní kompenzace z fondů EU. Vzhledem k tomu, že počet stážistů za rok se odhaduje na 3,7 milionu, představuje financování náhrad za stáže ze strany EU přibližně 10 % všech stážistů a 15 % těch, kteří jsou skutečně placeni. Již to se zdá být velmi významný údaj, který není třeba dále prioritně prosazovat.

Na základě doporučení Rady EU pro záruky pro mladé lidi podporuje EU stáže ve všech svých členských státech. Od roku 2013 je považováno za žádoucí, aby mladí lidé do 30 let absolvovali stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili vzdělávání.

V roce 2023 činil podíl mladých lidí ve věku 18 až 25 let, kteří absolvovali alespoň jednu stáž v Evropské unii, v průměru 78 procent. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje Švédsko s 53 procenty, zatímco na prvním místě je Německo s 90 procenty.

Na druhou stranu Posílené záruky pro mladé lidi doporučují, aby mladí lidé vykonávali stáž mimo svůj členský stát. Podle zmíněného průzkumu auditorů EU se to zatím podařilo 21 procentům stážistů. Takový průměr opět vykazuje různé stupně úspěšnosti v závislosti na členských státech původu: v roce 2023 pouze 11 % portugalských stážistů vycestovalo do zahraničí na některé jiné území Unie, zatímco 28 % stážistů v Rumunsku nevykonávalo stáž ve své zemi.

Tyto údaje totiž ukazují, že naprostá většina zaměstnavatelů a stážistů stále dává přednost stážím v členském státě původu, než aby vyhověla přání současných orgánů Unie.

Evropská unie také požaduje, aby každá stáž byla upravena písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a stážistou; to se děje v 68 procentech případů. Podobného čísla, 68,7 %, bylo dosaženo v případě poskytování stejných pracovních podmínek stážistům jako kmenovým zaměstnancům. V této souvislosti se lze ptát, zda je tato rovnost dodržována i v případě stážistů v institucích EU, například v oblasti zdravotního pojištění nebo v souvislosti s požadavky na přístup na pracoviště.

Pokud jde o délku, Unie navrhuje minimálně třicet dní a maximálně šest měsíců. V praxi jen 16,7 % stáží trvá kratší dobu a jen 14,4 % přesahuje uvedené maximum.

Pokud jde o placené stáže, z 27 členských států vede Polsko, které z více než 85 % splňuje doporučení EU poskytovat stážistům peněžní odměnu. Na druhém konci spektra je méně než 40 % německých stážistů, kteří během stáže dostávají určitou mzdu.

V institucích EU je každoročně nabízeno přibližně 5000 stáží. To se rovná 0,1 % celkového množství existujícího v Unii, což je velmi okrajové množství. Zajímavé je, že většina stážistů v institucích EU je italské národnosti, více než 10 %; navíc žádosti o tyto stáže pocházející z Itálie masivně převažují, více než 25 % z celkového počtu 68 000 ročně. Na druhém místě v počtu žádostí členských států EU je Španělsko a na třetím Francie, ale ani jedna z nich nedosahuje ani 50 % italských kandidátů. Přestože počet přihlášek z Německa je méně než poloviční ve srovnání se Španěly, němečtí stážisté převyšují počet svých španělských kolegů o 15 %. Stážistů ze zemí mimo EU je více než ze 17 členských států.

Zdroj obrázku: The Business Standard