fbpx

Poljska prva u plaćenoj praksi, Njemačka posljednja

Trgovina i ekonomija - 18 ožujka, 2024

Prema istraživanju Europskog revizorskog suda objavljenom 13. prosinca 2023., dva od tri pripravnika u Europskoj uniji su plaćeni. Neki od njih, oko 365 tisuća, primaju novčane naknade iz EU fondova. S obzirom na to da se broj pripravnika godišnje procjenjuje na 3,7 milijuna, EU financiranje naknada za pripravništvo iznosi oko 10 posto ukupnih pripravnika, a 15 posto onih koji su stvarno plaćeni. Čini se da je ovo već vrlo značajna brojka, koja ne zahtijeva daljnji pritisak kao prioritet.

Prema takozvanoj preporuci Vijeća EU-a za ojačane garancije za mlade, EU potiče pripravništvo u svim svojim državama članicama. Od 2013. godine smatra se poželjnom praksom da mladi do 30 godina odrade pripravnički staž unutar četiri mjeseca od nezaposlenosti ili prekida školovanja.

Godine 2023. postotak mladih između 18 i 25 godina koji su obavili barem jednu praksu u Europskoj uniji bio je u prosjeku 78 posto. Država članica s nižom stopom je Švedska s 53 posto, dok je Njemačka na prvom mjestu s 90 posto.

S druge strane, Ojačano jamstvo za mlade preporučuje da mladi ljudi obavljaju praksu izvan svoje države članice. Do sada je to postiglo 21 posto vježbenika, pokazalo je spomenuto istraživanje EU revizora. Još jednom, takav prosjek pokazuje različite stupnjeve uspjeha ovisno o državama članicama podrijetla: 2023. samo je 11 posto portugalskih pripravnika otputovalo u inozemstvo na neki drugi teritorij Unije, dok 28 posto pripravnika u Rumunjskoj nije obavilo svoju praksu u vlastitoj zemlji.

Zapravo, te brojke pokazuju da velika većina poslodavaca i pripravnika još uvijek preferira da se pripravništvo odvija u njihovoj zemlji članici podrijetla, umjesto da se povinuje želji koju su izrazile trenutačne institucije Unije.

Europska unija također traži da se svako pripravništvo regulira pisanim ugovorom između poslodavca i pripravnika; to se radi u 68 posto slučajeva. Sličan udio, 68,7 posto, postiže se i kod izjednačavanja uvjeta rada vježbenika kao i za stalne zaposlenike. Moglo bi se u tom pogledu zapitati poštuje li se takva jednakost iu slučaju pripravnika u institucijama EU-a; na primjer, u području zdravstvenog osiguranja ili u vezi s rekvizitima za pristup radnom mjestu.

Što se tiče trajanja, Unija predlaže najmanje trideset dana i najviše šest mjeseci. U praksi samo 16,7 posto pripravničkih staža traje kraće, a samo 14,4 posto produžuje se iznad spomenutog maksimuma.

Što se tiče plaćenih pripravništava, od 27 država članica Poljska prednjači u Uniji s više od 85 posto usklađenosti s preporukom EU-a da se pripravnicima osigura novčana naknada. S druge strane spektra, manje od 40 posto njemačkih pripravnika prima neku plaću tijekom pripravničkog staža.

Unutar institucija EU svake se godine ponudi oko 5000 pripravničkih mjesta. To je jednako 0,1 posto ukupnog broja koji postoji u Uniji, što je vrlo marginalna količina. Zanimljivo je da je većina pripravnika u institucijama EU talijanske nacionalnosti, više od 10 posto; štoviše, prijave za takva stažiranja koja dolaze iz Italije masovno dominiraju arenom, preko 25 posto od ukupno 68 000 godišnje. Španjolska i Francuska su na drugom, odnosno trećem mjestu po broju prijava od strane država članica EU-a, ali nijedna od njih ne doseže ni 50 posto talijanskih kandidata. Unatoč činjenici da su prijave koje dolaze iz Njemačke manje od polovice onih koje odgovaraju španjolskim, njemački pripravnici brojčano nadmašuju svoje španjolske drugove za 15 posto. Pripravnika koji dolaze iz zemalja izvan EU više je od onih iz 17 država članica.

Izvor slike: Poslovni standard