fbpx

Překvapení z irských voleb do Evropského parlamentu

Budování konzervativní Evropy - 5 července, 2024

Trvalo to celý týden, ale v pátek ráno už byla všechna irská křesla v Evropském parlamentu obsazena. Lidé promluvili, teď přišla ta složitá část, kdy se snažili porozumět tomu, co říkají. Kdo byli vítězové a kdo poražení. Fine Gael ztratila v roce 2019 téměř devět procentních bodů na svém podílu hlasů, ale přesto získala čtyři křesla. Na začátku kampaně jim mnozí nedávali šanci udržet dvě křesla v severozápadním Midlands, ale nakonec se jim to podařilo, a to poměrně snadno. Navzdory 30% poklesu hlasů tak FG s radostí prohlásila, že volby dopadly dobře, protože nebyly tak špatné, jak se předpokládalo. Fianna Fail sice zaznamenala pokles hlasů o necelé 4 procentní body, ale z jednoho křesla se dostala na čtyři a na jihu získala dvě, což nepředpokládali ani ti nejnadanější prognostici. Dá se říci, že Fianna Fail byla potěšena svým výkonem, ne-li výsledkem hlasování. Labouristé se udrželi a navzdory nepřízni osudu získali v Dublinu mandát, což je velmi potěšilo, protože to mohlo dopadnout mnohem hůř. Sociální demokraté se posunuli z jednoho procenta na necelá tři procenta, takže se rozhodně nejedná o průlom.

Hlasy Sinn Fein se oproti volbám v roce 2019 snížily o půl procentního bodu, a to byl velký příběh roku 2024. Ať už strana přijala výsledek na veřejnosti jakkoli stoicky, byl to katastrofální výsledek, který pro ni do budoucna představuje několik zásadních otázek. Před půl rokem se SF pohybovali v celostátním měřítku kolem třicítky. Panovalo přesvědčení, že mají velmi slušnou šanci získat dvě křesla v každém ze tří volebních obvodů a že jsou na nejlepší cestě stát se největší stranou v příštím parlamentu a být ve vládě. Jejich neustálý vzestup nabýval jistého pocitu nevyhnutelnosti. Jejich průzkumy byly solidní a konzistentní a opakovaly se ve všech různých průzkumných organizacích. V posledních několika měsících došlo k prudkému poklesu, ale i tak se v předvečer hlasování stále pohybovali kolem dvacítky, což by je pohodlně přivedlo domů s jedním křeslem ve všech třech volbách a šancí získat jedno nebo dvě další. Po sečtení hlasovacích lístků získali 11,14 % prvních preferenčních hlasů a nepodařilo se jim získat mandát v regionu Midlands North West, který by měl být za stejných podmínek tradičně jejich nejsilnějším regionem.

Co se stalo? Přirozeně došlo k selekci názorů a k určitému šoku, ale někteří bystří pozorovatelé irské politiky a údajů nebyli překvapeni. Z průzkumů víme, že voliči Sinn Fein patří k nejsilnějším blokům podporujícím nižší míru přistěhovalectví, ale strana byla vnímána jako zastánce imigrace a otevřených hranic. Skutečnost byla taková, že Sinn Fein po léta používala elegantní trik jízdy na dvou koních najednou jako staří cirkusoví umělci, a pokud koně rádi cestovali stejným směrem, mohlo to fungovat. Studenti průzkumů veřejného mínění již delší dobu věděli, že Sinn Fein je stranou s největší propastí mezi voliči a vedením, a právě otázka přistěhovalectví tuto propast odhalila. V podstatě se projevily rozpory, které jsou vlastní systému a které přinesly straně krizi. Otázkou pro Sinn Fein nyní je, jak slepit bývalou koalici voličů. To se může ukázat jako nesplnitelný úkol, přinejmenším v době, která zbývá do příštích parlamentních voleb.

Dalšími velkými poraženými, co se týče počtu mandátů i hlasů, byla Strana zelených. Ztratili oba mandáty v parlamentu a jejich volební zisk se snížil z 11,37 % na 5,36 %, což představuje pokles o více než polovinu hlasů. Zvláštností je, že Zelení jsou vnímáni jako nejúčinnější vládní strana, která prosazuje své cíle a řídí širší politiku. Možná právě tento úspěch a skutečnost, že náklady na přechod na Net Zero se v praxi projevují v době krize životních nákladů, vedly k jejich poklesu. Někteří komentátoři se domnívají, že ačkoli možná existuje podpora pro čistě environmentální stránku politiky, extrémnější progresivní postoje, které prosazují v kulturních válkách, jim u Středního Irska škodí.

Poslední skupinou, kterou je třeba zvážit, jsou Nezávislí, zde není jasná shoda, dobré volby, špatné volby. Alespoň se to tak říká. To bylo propagováno jako nezávislé volby, a to jak na evropské úrovni a pro místní volby, ale když se podíváte na čísla na papíře před a po nevypadají tak radikálně odlišné slyšíme. Dvě hlavní vládní strany, které se obávaly, že by mohlo být hůř, mnohem hůř, si skutečně oddechly. Měli bychom však poznamenat, že zatímco celkový počet hlasů odevzdaných prostým nezávislým voličům klesl o 1,77 % procentních bodů, Aontu a Independent Ireland, nové protinarativní strany, získaly dohromady 10 % hlasů a jedno křeslo v Dublinu a téměř obsadily jedno křeslo. Nezávislí za změnu Mick Wallace a Clare Daly přicházejí o svá křesla, zatímco Michael McNamara získává mandát. Čísla mohou vypadat stejně, ale personál je velmi odlišný. Další číslo, které stojí za zmínku, je Ostatní strany, až 5,58 % hlasů. Ačkoli se jedná o velmi různorodou skupinu, většina z těchto nových členů pocházela ze stran, které jsou skeptické vůči přistěhovalectví, spolu s řadou podobných nezávislých. A v tom spočívá problém irské pravice. Neexistuje žádná konzervativní strana, která by byla přirozeným patronem současné nespokojenosti. Fine Gael a Fianna Fail jsou progresivními centristickými stranami, ať už se nyní označují za cokoli nebo jimi byly v minulosti. Nepochybně přitahují konzervativní voliče, ale to je tradice, loajalita, rodinné dědictví a nedostatek alternativní nabídky. Bez skutečné koherentní středopravicové strany budou pravicové hlasy nekonečně roztříštěné. Její poselství bude nedisciplinované a hrozí, že se negativně zradikalizuje, což v konečném důsledku poškodí konzervatismus v zemi.

Hlasování a politika v irském systému

Pro pochopení výsledků voleb, jejich souvislostí a možných důsledků je bohužel nutné mít určité znalosti o volebním procesu a volebním systému používaném v Irské republice. Abyste mohli kandidovat do Evropského parlamentu, nemusíte být členem žádné politické strany ani zvláštního uznávaného uskupení, stačí, když jste evropským občanem. V komunálních volbách se dokonce od požadavku občanství upouští, stačí včas vystoupit z letadla a zapsat se do seznamu voličů.

Chcete-li být nominováni na kandidáta do Evropského parlamentu, máte tři možnosti. Můžete být nominováni registrovanou politickou stranou po předložení osvědčení o stranické příslušnosti. Můžete obejít své přátele a sousedy a získat 60 šedesát podpisů nebo zákonem stanovených prohlášení souhlasících voličů, kteří musí být zapsáni v seznamu voličů v daném volebním okrsku a podpis musí být úředně ověřen. Nebo jednoduše složte zálohu ve výši 1800 eur. To v podstatě znamená, že překážky vstupu jsou velmi nízké a ve volbách do Evropského parlamentu nebo v jakýchkoli jiných volbách konaných v Irsku může kandidovat prakticky kdokoli. Kromě toho neexistují žádné stranické seznamy ani minimální úrovně podpory, které musíte dosáhnout, abyste mohli získat mandát. To vše je z irského pohledu dobrá věc, demokratický způsob jednání.

Jakmile však získáte nominaci, musíte kandidovat a to stojí peníze. Pro každého kandidáta v evropských volbách je stanoven limit výdajů ve výši 230 000 eur. O tom se nezávislým nebo novým stranickým kandidátům může jen zdát a žádný z těchto kandidátů v nedávných volbách neměl na rozdíl od zavedených stran ani zlomek těchto peněz, které by mohl utratit za svou kampaň. Kdysi bylo možné získávat finanční prostředky od bohatých dárců a podniků, ale v zájmu transparentnosti a zamezení možné korupce Irsko přešlo na model financovaný státem. Dnes má nárok na poměrné financování každá strana, která ve všeobecných volbách získá více než 2 % hlasů. Pro ostatní jsou pravidla přísná. Kandidát nesmí v kalendářním roce obdržet od jedné osoby více než 1 000 EUR. Musí si otevřít zvláštní bankovní účet, na kterém budou uchovávat dary. Peněžní dary nesmí přesáhnout 200 eur a anonymní dary nad 100 eur jsou zakázány, a pokud takový dar obdržíte, musí být předán Komisi pro standardy ve veřejných funkcích (SIPO). Velmi důležité je, že tato nařízení se netýkají pouze peněžních darů, ale také darů v podobě majetku, užívání majetku, zboží a služeb.

V důsledku tohoto procesu a nařízení je velmi snadné dostat své jméno na volební lístek, ale je velmi obtížné vést takovou kampaň, která by mohla mít šanci získat mandát. V podstatě každého pustí do cukrárny, ale většina z nich se může jen dívat, nikoli nakupovat. V roce 2009 bylo na volebních lístcích v jižním Irsku 10 kandidátů, v roce 2024 jich bylo 23. V roce 2009 bylo na starém Severozápadě 13 kandidátů, v roce 2024 jich bylo 27. Mnozí z nich, ale ne všichni, byli pravicoví nebo antiprogresivní. Bylo by samozřejmě nesmyslně zjednodušené sečíst všechny hlasy napravo od středu a říct: Podívejte, ztratili jsme jedno nebo dokonce dvě křesla. Nicméně je pravda, že v irském volebním systému jednotného přenosného hlasu, kdy volič hlasuje podle své preference od prvního do posledního, teoreticky odevzdal 26 hlasů, že čím je nabídka nesčetnější, tím méně disciplinovaně se hlasuje pro podobně smýšlející kandidáty, což v konečném důsledku znamená promarněné hlasy. Nejen promarněné hlasy. Promarněný čas, úsilí, zdroje, personál a peníze, které by mohly mít skutečný dopad, kdyby byly koordinovány a rozprostřeny po celém volebním obvodu, místo toho, aby byly rozptýleny v deseti farnostech. Pokud bude pokračovat tento model irské pravice, kde každý dostane stranu, která ho dokonale reprezentuje, kde kompromis a koalice jsou považovány za anathema, pak uvidíme stejné strany na stejném kolotoči moci jako po celou generaci.