fbpx

Sánchezova koalice Frankenstein čelí velké překážce pro katalánskou amnestii

Politika - 19 února, 2024

Sánchezova frankensteinovská koalice již nyní dokazuje, jak je těžkopádná a nestabilní, a na dohled je další velká legislativní překážka. Jen několik týdnů po ustavení nové vlády a nechvalně proslulém paktu quid pro quo, který byl uzavřen s katalánskou separatistickou stranou Junts za Sánchezovo setrvání u moci, Junts již hrozí, že zamítne první legislativní opatření vlády.

V prosinci Rada ministrů schválila královský zákonný dekret o přijetí naléhavých opatření k provedení plánu obnovy, transformace a odolnosti v oblasti justice, státní správy, místní samosprávy a sponzoringu. Tento souhrnný dekret je typickým příkladem Sánchezova přístupu k tvorbě legislativy: zaprvé se jedná o souhrnný balíček zahrnující velmi širokou škálu politických otázek, které spolu příliš nesouvisejí. Za druhé, a to je důležité, se jedná o dekret, nikoli o parlamentní návrh zákona.

Z ústavního hlediska umožňují dekrety vládě vydávat zákony účelně a nezávisle na parlamentu. Ačkoli ústava nařizuje, že dekrety lze použít pouze „v případě mimořádné a naléhavé potřeby“ jako „dočasná legislativní opatření“, v praxi vlády toto ustanovení zneužívají a vydávají dekrety, aby odsunuly parlament na vedlejší kolej.

Vyhlášky musí být po 30 dnech předloženy Parlamentu k ratifikaci nebo zrušení, což však v praxi ponechává Parlamentu malý prostor pro kontrolu a možnost předkládat pozměňovací návrhy, a proto jsou pro vlády atraktivní. Dalším důkazem Sánchezova autoritářství je fakt, že je premiérem, který vydal nejvíce královských zákonných dekretů – od roku 2018 jich vydal celkem asi 140.

Tento konkrétní dekret zahrnuje širokou škálu opatření v různých oblastech a je doprovázen finančními prostředky ve výši 10 miliard eur z fondů EU nové generace. Zahrnuje například opatření pro digitální transformaci soudnictví, reformy státní správy, reformu některých aspektů systému místní správy a reformu zákona o daňovém režimu neziskových organizací a daňových pobídkách pro sponzoring.

Junts oznámil, že až bude tento dekret předložen parlamentu k ratifikaci, bude tato separatistická strana hlasovat proti vládě. Junts označil tento dekret (ačkoli je to docela příhodné) za „dekret o ovocném salátu“, protože je všeobjímající. Junts se dále staví proti dekretu, protože podle této separatistické strany by jedno z ustanovení dekretu, které mění článek 43 zákona o občanském stíhání, „ohrozilo“ uplatňování budoucího zákona o amnestii, který byl součástí protislužby dohodnuté mezi Sánchezem a katalánskými separatisty za jeho uvedení do úřadu. Junts také nesouhlasí s některými ustanoveními o státní službě a místní samosprávě, která podle nich porušují regionální pravomoci Katalánska.

Nezávisle na výhodách amnestie, kterou jsme podrobili rozsáhlé kritice, poskytuje Juntsův přístup užitečné informace o tom, jaká bude dynamika Sánchezovy vlády a s jakými překážkami se bude potýkat. Sánchezův vládní blok složený z levicových a nacionalistických stran (kromě Junts) má v současnosti 171 křesel, což je o 1 křeslo méně než 172 křesel pravicových stran. Proto podle scénáře parlamentní fragmentace, který předznamenávají volby v roce 2023, závisí schválení Sánchezova legislativního programu na kladném hlasování všech jeho spojenců v parlamentní většině a sedmi klíčových hlasech Juntse, bez nichž legislativa neprojde.

Pokud tento dekret parlament neschválí, což se dá předpokládat, dostane vláda první potupnou ránu, která však nebude poslední v tomto volebním období, neboť Sánchez musí pro každou legislativní iniciativu získat alespoň 8 různých levicových a nacionalistických stran, což je vzhledem k rozdílným zájmům a ideologiím obtížný úkol. Závěrem lze říci, že toto volební období bude pro Sáncheze náročné, a lze dokonce předpovědět, že nebude trvat dlouho, pokud se Junts postaví jako překážka proti každému novému legislativnímu návrhu.