fbpx

Koalicja Frankensteina Sáncheza napotyka poważną przeszkodę na drodze do katalońskiej amnestii

Polityka - 19 lutego, 2024

Koalicja Frankensteina Sáncheza już teraz udowadnia, jak nieporęczna i niestabilna jest, a przed nią kolejna poważna przeszkoda legislacyjna. Zaledwie kilka tygodni po ukonstytuowaniu się nowego rządu i niesławnym pakcie quid pro quo zawartym z katalońską partią separatystyczną Junts w celu utrzymania władzy przez Sáncheza, Junts już grozi przegłosowaniem pierwszego środka legislacyjnego rządu.

W grudniu Rada Ministrów zatwierdziła królewski dekret z mocą ustawy w sprawie przyjęcia pilnych środków w celu realizacji planu odbudowy, transformacji i odporności w obszarach wymiaru sprawiedliwości, służby cywilnej, samorządu lokalnego i sponsoringu. Ten zbiorczy dekret jest archetypem podejścia Sáncheza do stanowienia prawa: po pierwsze, fakt, że jest to pakiet zbiorczy obejmujący bardzo szeroki wachlarz kwestii politycznych o niewielkim powiązaniu między nimi. Po drugie, co ważne, jest to dekret, a nie ustawa parlamentarna.

Zgodnie z konstytucją dekrety umożliwiają rządowi stanowienie prawa w sposób celowy i niezależny od parlamentu. Chociaż Konstytucja stanowi, że dekrety mogą być stosowane „tylko w przypadku nadzwyczajnej i pilnej potrzeby” jako „tymczasowe przepisy ustawodawcze”, w praktyce rządy nadużywają tego przepisu i wydają dekrety, aby odsunąć na bok Parlament.

Dekrety muszą zostać przedłożone parlamentowi po 30 dniach w celu ich ratyfikacji lub uchylenia, ale w praktyce pozostawia to parlamentowi niewiele miejsca na kontrolę i bez możliwości zgłaszania poprawek, stąd ich atrakcyjność dla rządów. Kolejnym dowodem autorytaryzmu Sáncheza jest fakt, że jest on premierem, który wydał najwięcej królewskich dekretów z mocą ustawy, w sumie około 140 od 2018 roku.

Ten konkretny dekret obejmuje szeroki zakres środków w różnych sferach i towarzyszy mu 10 miliardów euro finansowania z funduszy UE Next Generation. Obejmuje on na przykład środki na rzecz cyfrowej transformacji wymiaru sprawiedliwości, reformy służby cywilnej, reformę niektórych aspektów systemu samorządu lokalnego oraz reformę prawa dotyczącego systemu podatkowego organizacji non-profit i zachęt podatkowych dla sponsoringu.

Co więcej, Junts ogłosił, że gdy dekret zostanie przedłożony parlamentowi do ratyfikacji, ta separatystyczna partia zagłosuje przeciwko rządowi. Junts nazwał ten dekret (dość trafnie, trzeba przyznać) „dekretem o sałatce owocowej” ze względu na jego zbiorczy charakter. Ponadto Junts sprzeciwia się dekretowi, ponieważ według partii separatystycznych jeden z przepisów dekretu, który modyfikuje art. 43 ustawy o ściganiu cywilnym, „zagroziłby” stosowaniu przyszłej ustawy o amnestii, która była częścią quid pro quo uzgodnionego między Sánchezem a katalońskimi separatystami w sprawie jego inwestytury. Junts sprzeciwia się również niektórym przepisom dotyczącym służby cywilnej i samorządu lokalnego, które według nich naruszają regionalne kompetencje Katalonii.

Niezależnie od zalet amnestii, którą szeroko krytykowaliśmy, podejście Juntsa dostarcza przydatnych informacji na temat dynamiki rządu Sáncheza i poważnych przeszkód, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć. Obecnie blok rządzący Sáncheza, składający się z partii lewicowych i nacjonalistycznych (z wyłączeniem Junts), ma 171 mandatów, o 1 mniej niż 172 mandaty prawicy. W związku z tym, w scenariuszu rozdrobnienia parlamentu zapowiadanym przez wybory w 2023 r., przyjęcie programu legislacyjnego Sáncheza zależy od pozytywnego głosowania każdego z jego sojuszników w większości parlamentarnej oraz 7 kluczowych głosów Junty, bez których ustawa nie powiedzie się.

Jeśli dekret ten nie zostanie zatwierdzony przez parlament, co jest przewidywalne, rząd otrzyma pierwszy upokarzający cios, który nie będzie ostatnim w tej kadencji, biorąc pod uwagę, że dla każdej inicjatywy ustawodawczej Sánchez musi uzyskać zgodę co najmniej 8 różnych partii lewicowych i nacjonalistycznych, co jest uciążliwym zadaniem, biorąc pod uwagę rozbieżne interesy i ideologie. Podsumowując, będzie to trudna kadencja dla Sáncheza i możemy nawet przewidzieć, że nie potrwa ona długo, jeśli Junts stanie się barierą dla każdej nowej propozycji legislacyjnej.