fbpx

Zemědělství a SZP, Procaccini: „Itálie je v Evropě silná“

Obchod a ekonomika - 5 května, 2024

Volební kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu pokračuje. Kandidáti a politická hnutí se musí vypořádat s mezinárodní krizí, kterou diktují probíhající konflikty (v Rusku a na Ukrajině a na Blízkém východě) a jejich důsledky. Kromě toho jsou stále otevřené otázky spojené s protesty zemědělských pracovníků. V této souvislosti dal 11. dubna Evropský parlament 432 hlasy pro, 155 proti a 13 se zdrželo zelenou spuštění naléhavého postupu pro schválení zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP), které navrhla Komise EU v polovině března.

Zvažuje se několik opatření, o nichž se bude konkrétně hlasovat na plenárním zasedání ve Štrasburku (22.-25. dubna), jako je revize některých ustanovení společné zemědělské politiky s cílem zjednodušit postupy, snížit zátěž pro zemědělské podniky, zejména ty nejmenší, a zpružnit povinnosti, které je třeba plnit v rámci posíleného podmíněnosti.

Jak vysvětlila předsedkyně von der Leyenová v rozpravě 15. března, Komise přijala důrazné opatření, jehož cílem je „spodporovat naše zemědělce v době, kdy čelí mnoha výzvám a obavám. Vysíláme jasný signál: zemědělská politika se přizpůsobuje měnící se realitě a zároveň se nadále zaměřuje na klíčovou prioritu ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu.„. Kromě společných ujištění pro pracovníky v tomto odvětví von der Leyenová také jasně řekla, že jakýkoli zásah zachová práci v zemědělství, ale bude muset také respektovat klima a životní prostředí.

 

Italský pohled na problematiku a přezkum SZP

Od samého počátku protestu zemědělských pracovníků byla italská vláda otevřená dialogu a spolupráci a zdůrazňovala úsilí, které vynaložila na podporu tohoto odvětví a umožnění jeho rozhodujícího růstu. Ministr zemědělství, potravinové suverenity a lesnictví Francesco Lollobrigida v této souvislosti vyjádřil velké uspokojení a prohlásil: „Tím, že zvláštní výbor pro zemědělství dal v Bruselu zelenou, jsme dnes učinili další krok směrem k revizi a zjednodušení SZP. Dnešní hlasování je zásadním výsledkem, který vzešel také ze strategického dokumentu předloženého Itálií na konferenci AGRIFISH v únoru loňského roku a z činnosti vlády, která téma zemědělství úspěšně předložila na poslední Evropské radě.“

Zdůraznil také význam snížení administrativní a byrokratické zátěže, větší flexibility při respektování environmentálních omezení a ochrany práva každého občana na zdravé potraviny.

Během nedávného setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem předseda Meloni rovněž zopakoval, že je důležité „urychleně provést přezkum společné zemědělské politiky a opatření ke zmírnění finančního tlaku na zemědělce, na nichž se dohodla Evropská rada v březnu„.

 

Komentář Nicoly Procacciniho, spolupředsedy ECR

Spolupředseda ECR Nicola Procaccini se k tomuto tématu vrátil během svého předvolebního turné a v tomto konkrétním případě vyzdvihl práci, kterou na národní i mezinárodní úrovni vykonala italská vláda.

„Schválení revize společné zemědělské politiky navržené Evropskou komisí zvláštním výborem pro zemědělství je úspěchem italské vlády v Evropě,“ podělil se o své dojmy. „Tato změna by nebyla možná bez rozhodného zásahu naší vlády, která vždy zastávala tento postoj po boku zemědělců a hospodářských subjektů v odvětví. Revize, která snižuje administrativní zátěž a poskytuje větší flexibilitu při dodržování environmentálních omezení – tím, že vyjímá malé zemědělské podniky o rozloze menší než 10 hektarů z kontrol a sankcí spojených se SZP – zahrnuje některé návrhy obsažené v italském postoji, který v únoru představila ministryně Lollobrigida na zasedání Rady AGRIFISH.„.

V neposlední řadě proto, že – opět s odkazem na to, co v posledních týdnech řekl sám Procaccini – „Platná SZP, vyjednaná před mimořádnou situací Covid a konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě, a s ní spojená inflační spirála, musí být upravena tak, aby podpořila zemědělský sektor a uvolnila ekologická omezení, která zavedla ideologická vize levice pod vedením Timmermanse.„. Proto je italskou i evropskou prioritou přiměřenost opatření přijatých pro pracovníky v tomto odvětví.