fbpx

Zůstává Biden, nebo odchází? Top 3 Alternative Candidates for Democrats

Politika - 8 července, 2024

Vzhledem k tomu, že 66 % registrovaných voličů v USA považuje Bidenovu duševní bystrost (po debatě) za „pochybnou“, je Demokratická strana rozdělena na ty, kteří si přejí, aby stávající prezident znovu vyzval Donalda Trumpa, a na ty, kteří si myslí, že loď míří k ledovci, pokud neodejde.

Hlavní dárci se nyní přiklánějí k záchrannému člunu „změna Biden“ a liberální média se rozdělují mezi kritiku jeho schopností a snahu stále prodávat současného prezidenta jako lepší alternativu Donalda Trumpa. Uprostřed toho všeho 46. prezident Spojených států pevně a jistě prohlásil: „Kandiduji“.

Zdvojnásobil to několik dní poté, co prohlásil, že „jen Pán Všemohoucí“ mu může zabránit v tom, aby „Trumpa znovu porazil“.

Zde je celý citát:

Jsem kandidátem této strany, protože miliony demokratů jako vy pro mě právě hlasovaly v primárkách po celé Americe. Hlasovali jste pro mě jako svého kandidáta – pro nikoho jiného. Udělali jste to vy, voliči. A přesto – přesto se zdá, že některým lidem je jedno, koho jste volili. Hádejte co? Snaží se mě vyřadit ze závodu. Řeknu to co nejjasněji: Zůstávám v závodě. Porazím Donalda Trumpa.

Za jeho zády si však demokratičtí kongresmani brousí nože a sbírají podporu u svých kolegů – většina z nich zatím k této záležitosti mlčí, i když by se to dalo považovat za implicitní podporu současného plánu. Zákonodárci zvažují všechny možnosti, jak přesvědčit současného prezidenta, aby odstoupil z voleb, a představují si, že se tak vyhnou šokující volební prohře, která by Trumpa znovu legitimizovala v kolektivním povědomí.

Na Národním sjezdu Demokratické strany, který se má konat 19. až 22. srpna 2024 v United Center v Chicagu, se toho může stát hodně. Technicky vzato neexistuje cesta, jak Bidena odvolat z funkce prezidentského kandidáta, protože vyhrál primárky své politické strany, ale existují pravidla, která umožňují Bidenovi převést delegáty získané ve zmíněných primárkách. To se ovšem může stát pouze tehdy, pokud si to bude přát.

Stane se Joe Biden prvním prezidentem v historii USA, který odstoupí v polovině volebního období a umožní někomu jinému, aby zaujal jeho místo pro dobro strany? Zatím nevíme, jestli se zapíše do historie tak ostudně, ale víme (díky průzkumům veřejného mínění), kdo jsou jeho tři nejlepší alternativy. Trump má šťastných 47 % (vzhledem k okolnostem) a zde jsou kandidáti, kteří by proti němu obstáli nejlépe:

Viceprezidentka Kamala Harris (45 %)

Kamala Harrisová je od 20. ledna 2021 viceprezidentkou Spojených států amerických, kterou zastává pod vedením prezidenta Joea Bidena. Narodila se 20. října 1964 v Oaklandu v Kalifornii a je indického a jamajského původu. Harrisová byla v letech 2017-2021 senátorkou za Kalifornii. Před svým působením v Senátu byla v letech 2011 až 2017 kalifornskou generální prokurátorkou a v letech 2004 až 2011 okresní prokurátorkou v San Francisku, což se může ukázat jako její největší protivník při získávání přízně progresivistů.

Nejsilnější stránka:

Harrisová má potenciál povzbudit klíčové voličské skupiny demokratů, zejména ženy, barevné a mladší voliče. Její historická kandidatura coby první barevné ženy na kandidátce velké strany v roce 2020 vyvolala nadšení a v roce 2024 by mohla toto nadšení znovu rozdmýchat vzhledem k tomu, že významnou část demokratických voličů stále přitahuje filozofie politiky identity. Závěrem lze říci, že její kandidatura by mohla povzbudit klíčové demografické skupiny a přinést do kampaně kontinuitu, přičemž by mohla těžit z viditelnosti dosavadního působení v roli viceprezidentky.

Největší slabina:

Její bývalé zaměstnání. Harrisová je polarizující osobností, a to i ve své vlastní straně. Její působení v pozici státní zástupkyně a generální prokurátorky v Kalifornii vyvolalo kritiku zleva i zprava. Někteří pokrokoví voliči, kteří se podívali hlouběji do její minulosti, vyjádřili nespokojenost s jejími výsledky v oblasti trestního soudnictví.

Jako generální prokurátor Harris prosazoval zákony zaměřené na snížení záškoláctví, které zahrnovaly i stíhání rodičů chronicky záškoláckých dětí. Kritici tvrdí, že tento přístup nepřiměřeně postihl rodiny s nízkými příjmy a barevné komunity. Harrisová byla navíc kritizována za reakci svého úřadu na krizi přeplněnosti kalifornských věznic. Původně se stavěla proti nařízení federálního soudu snížit počet vězňů ve státě s tím, že by to mohlo ovlivnit vězeňské pracovní programy, které někteří považovali za vykořisťování vězňů.

Největším úskalím může být nedostatečné řešení nesprávného chování policie. Během svého působení ve funkci generální prokurátorky nepodpořila celostátní legislativu, která by nařizovala používání kamer na těle policistů nebo zavedení nezávislého vyšetřování policejních přestřelek. K tomu je třeba připočíst, že poměrně pomalu podporovala legalizaci marihuany, což ji stavělo do rozporu s významnou částí progresivní základny, která se zasazuje o reformu drogové politiky a ukončení masového věznění za nenásilné drogové delikty.

Senátor Cory Booker (44 %)

Cory Booker je americký senátor za stát New Jersey, funkci vykonává od roku 2013. Narodil se 27. dubna 1969 ve Washingtonu, D.C., vyrůstal v Harrington Parku v New Jersey a vystudoval Stanfordovu univerzitu, Oxfordskou univerzitu (jako Rhodesovo stipendium) a právnickou fakultu na Yaleově univerzitě. Před svou senátorskou kariérou byl Booker v letech 2006-2013 starostou Newarku v New Jersey, kde se zaměřoval na rozvoj měst a snižování kriminality. Booker je známý svou obhajobou otázek, jako je reforma trestního soudnictví, dostupné bydlení a ekonomická rovnost, a je významnou osobností Demokratické strany.

Nejsilnější stránka:

Zkušenosti a charisma. Jako bývalý starosta Newarku v New Jersey má Booker praktické zkušenosti s řízením velkého města a řešením městských problémů. Díky tomuto zázemí se může důvěryhodně vyjadřovat k tématům, jako je vzdělávání, veřejná bezpečnost a infrastruktura, která jsou pro městské voliče důležitá. Do politiky vnáší mladistvou a dynamickou osobnost. Jeho charismatický a optimistický styl kampaně by mohl přilákat mladší voliče, kteří hledají energické a progresivní kandidáty.

Největší slabina:

Socialistický hospodářský program. Někteří voliči mohou Bookerovu ekonomickou politiku, zejména jeho návrhy na „dětské dluhopisy“ a další opatření na přerozdělování bohatství, považovat za přílišnou. Překážkou by mohla být skepse ohledně proveditelnosti a dopadu jeho ekonomických plánů. Je také zastáncem myšlenek jako Green New Deal, Medicare for all, celostátní zvýšení minimální mzdy a pravděpodobně nejnereálnějšího experimentu pro daňové poplatníky ze všech: To je program, který by rodinám s nízkými příjmy poskytoval poukázky na bydlení, aby mohly překonat břemeno placení nájemného.

 

Guvernér Gavin Newsom (43 %)

Gavin Newsom je kalifornským guvernérem od 7. ledna 2019. Narodil se 10. října 1967 v San Franciscu a v letech 2011 až 2019 byl viceguvernérem Kalifornie a v letech 2004 až 2011 starostou San Francisca. Newsom je členem Demokratické strany a je známý svou progresivní politikou v oblasti zdravotnictví, změny klimatu a ekonomické nerovnosti. Celostátní pozornost si získal svou brzkou podporou manželství osob stejného pohlaví.

Nejsilnější stránka:

Je miláčkem pokrokářů. Newsomova levicová politika je silná a rozsáhlá. Zasazoval se o ambiciózní iniciativy v oblasti klimatu, například o to, aby Kalifornie do roku 2045 získala 100 % energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 zakázala prodej nových vozidel na benzinový pohon. V oblasti zdravotní péče se zasloužil o rozšíření systému Medi-Cal na přistěhovalce bez dokladů a o podporu iniciativ v oblasti zdravotní péče s jedním poplatníkem. Newsom se také zasadil o řešení ekonomické nerovnosti zvýšením minimální mzdy a zavedením opatření na regulaci nájemného.

Největší slabina:

Je miláčkem pokrokářů – ne umírněných. Díky svým postojům a význačným činům se stal polarizující osobností. Jeho politika sice nachází odezvu u demokratické základny, ale zároveň vyvolává silný odpor konzervativců a některých umírněných voličů. Tato polarizace by mohla být značnou nevýhodou ve všeobecných volbách, kde je rozhodující oslovit širší voličskou základnu. Newsomův původ a osobní bohatství navíc přispívají k vnímání elitářství. Případy, jako je návštěva luxusní restaurace během výluky COVID-19, byly použity k tomu, aby ho vykreslily jako člověka, který nemá kontakt s běžnými Američany. Toto vnímání by mu mohlo bránit ve schopnosti navázat kontakt s voliči z různých socioekonomických vrstev.