fbpx

EU se suočava s nužnim promjenama u industrijskoj politici

Trgovina i ekonomija - 8 travnja, 2024

Posljednjih se godina europska industrijska politika vratila u središte pozornosti, naglašavajući potrebu rješavanja ključnih izazova za obnovu sada već zastarjelog modela proizvodnje.

Da bi bila učinkovita, europska industrijska politika mora se pozabaviti barem trima glavnim problemima koji trenutno koče razvoj gospodarstva. Prvo, Europska unija ne iskorištava u potpunosti mogućnosti koje nudi njezino jedinstveno tržište i to je temeljni aspekt koji zahtijeva veću integraciju i prevladavanje nacionalnih segmentacija, posebno u sektorima mrežnih usluga kao što su energija i telekomunikacije, kao iu financijski sektor. Nadalje, ključno je eliminirati poreznu konkurenciju među državama članicama i smanjiti praksu “gold platinga” u provedbi europskih direktiva. Korištenje digitalnih tehnologija može igrati ključnu ulogu u pojednostavljivanju administrativnih postupaka i olakšavanju pristupa jedinstvenom tržištu.

Drugo, Europsku uniju usporava relativno mala veličina njezinih poduzeća. Poticanje rasta srednjih poduzeća može značajno pridonijeti poticanju inovacija i zapošljavanja. Pokazalo se da srednje velike tvrtke imaju veći potencijal rasta od tradicionalnih malih tvrtki i da su sklonije usvajanju digitalnih tehnologija. Međutim, potrebno je stvoriti poticajno okruženje za napredovanje tih poduzeća, što uključuje mobilizaciju financijskih sredstava prema oblicima rizičnog kapitala kao što su rizični kapital i privatni kapital.

Treće, Europska unija se udaljava od tehnološke granice, s nižim ulaganjima u istraživanje i razvoj nego u drugim regijama svijeta. Kako bi europsko gospodarstvo održalo svoju globalnu konkurentnost, ključno je povećati ulaganja u istraživanje i razvoj te promicati inovacije u ključnim sektorima kao što su zelene i digitalne tehnologije, kao iu materijale sljedeće generacije. Međutim, provedba učinkovite industrijske politike zahtijeva ne samo regulatorne mjere, već i odgovarajuća financijska sredstva. Trenutačno su financijska sredstva dodijeljena programima industrijske politike nedostatna, a programi kao što su Nova europska inovacijska agenda i Inovacijski fond imaju ograničen proračun. Kako bi se istinski potaknula europska industrijska politika, potrebna je veća financijska obveza, po mogućnosti kroz jačanje zajedničkog proračuna EU-a.

Europska unija suočena je s nizom ključnih izazova koji zahtijevaju značajne promjene u industrijskoj politici te je, kako bi se obnovio model proizvodnje i osigurala buduća konkurentnost kontinentalnog gospodarstva, potrebno riješiti pitanja poput integracije jedinstvenog tržišta, rast srednje velikih poduzeća i ulaganja u inovacije i istraživanje. Samo kroz konkretnu predanost i blisku suradnju među državama članicama bit će moguće postići učinkovitu industrijsku politiku i promicati gospodarski i društveni prosperitet u Europi. Kako bi se osigurao uspjeh europske industrijske politike, ključan je koordiniran i sinergijski pristup između svih dionika, uključujući nacionalne vlade, europske institucije, poduzeća i civilno društvo. Ključno je da države članice rade zajedno na prevladavanju nacionalnih podjela i promicanju veće gospodarske i industrijske integracije unutar Europske unije.

Jedan od glavnih izazova s ​​kojima se EU suočava jest osigurati pravednu i održivu tranziciju prema zelenijoj i digitalnoj ekonomiji. Ova će tranzicija zahtijevati značajna ulaganja u inovacije i tehnologije u nastajanju, kao i javne politike usmjerene na promicanje održivog gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta. Nadalje, ključno je osigurati da niti jedan sektor ili regija ne budu zaostali tijekom ove transformacije te da se poduzmu učinkovite mjere za zaštitu najranjivijih radnika i zajednica. Još jedno kritično područje za uspjeh europske industrijske politike jesu financijska tržišta i bit će potrebno mobilizirati veća financijska sredstva za oblike rizičnog kapitala za potporu poslovnom rastu i inovacijama. Nadalje, važno je ojačati integraciju europskih financijskih tržišta kako bi se olakšao lakši pristup financiranju za poduzeća u svim fazama njihova razvoja.

Vodstvo EU-a u održivosti i inovacijama može igrati ključnu ulogu u oblikovanju globalne agende i poticanju drugih zemalja da slijede njihov primjer. Europska unija suočava se s brojnim značajnim izazovima u svojoj industrijskoj politici, ali i s neviđenim prilikama za obnovu i jačanje europskog gospodarstva . Kroz konkretnu predanost i zajedničku viziju budućnosti, EU može stvoriti povoljno okruženje za gospodarski rast, inovacije i prosperitet za sve svoje građane.