fbpx

Europski parlament na putu je da postane neovisniji, integriraniji i odgovorniji

Politika - 5 lipnja, 2024

“Reforme koje smo proveli posljednjih mjeseci jačaju integritet parlamentarnih sustava, čine donošenje odluka transparentnijim i jačaju parlament u cjelini. Želimo učvrstiti povjerenje europskih građana i ponovno afirmirati Europski parlament kao otvorenu instituciju. Iduće godine vraćamo se s modernijim i učinkovitijim Saborom.” Riječi su to predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole u vezi s nekim mjerama koje su pokrenute na europskoj razini kako bi se zaštitio integritet Europskog parlamenta i njegovih članova, zatvorile rupe i spriječilo uplitanje u rad Europski parlament.

Plan za transparentnost aktivnosti zastupnika u Europskom parlamentu i za borbu protiv korupcije predstavio je predsjednik zastupnika u Europskom parlamentu Metsola 12 . Siječanj 2023. Plan je predstavljen Konferenciji predsjednika, koja je tijelo odgovorno za organizaciju rada Europskog parlamenta, a sastoji se od predsjednika Parlamenta i predsjedatelja političkih klubova.

Plan predstavljen u siječnju nosi naziv ‘Jačanje integriteta, neovisnosti i odgovornosti – prvi koraci’ i uključuje 14 ključnih točaka koje se tiču ​​čitavog niza mjera usmjerenih na jačanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta aktivnosti europarlamentaraca i bivših europarlamentaraca. Prijedlog ovog plana pojavio se prije svega u svjetlu tzv. Qatargate skandala, koji je europsko zakonodavno tijelo doveo u kriznu situaciju u pogledu funkcioniranja i kontrole.

Mjere predviđene Planom prvi su koraci, a perspektiva je postizanje šireg okvira reformi koje treba provesti u srednjem i dugoročnom razdoblju.

14 točaka predviđa nekoliko inovacija unutar EU, a razvijane su i ažurirane tijekom ovih dugih mjeseci.

Prije svega, postoji razdoblje suspenzije za zastupnike u Europskom parlamentu koji su upravo prestali obnašati dužnost, što znači da ne smiju obavljati poslove zastupanja interesa u razdoblju od šest mjeseci. Na kraju tog razdoblja, bivši zastupnici u Europskom parlamentu moći će se registrirati u Registar transparentnosti.

Štoviše, na početnoj stranici web stranice EP-a uveden je odjeljak ‘integritet’, tako da korisnici mogu pronaći više i jasnije informacije o aktivnostima svakog zastupnika. U ovom odjeljku se mogu pronaći informacije o: sankcijama; izjave o darovima; prisustvovanje događajima koje ne plaća EP; izjave o zakazanim sastancima; informacije o Kodeksu ponašanja članova EP-a o financijskim interesima i sukobima interesa i Savjetodavnom odboru; informacije i poveznica na Registar transparentnosti.

Još jedan stup u reformskom procesu Parlamenta i njegovih članova odnosi se na upis u Registar transparentnosti institucija EU. Upis u ovaj registar postao je obavezan za predstavnike interesnih skupina ili civilnog društva koji žele sudjelovati u saslušanjima i razmjenama mišljenja u saborskim odborima. Zahvaljujući ovom registru, Europski parlament moći će saznati i provjeriti organizacije navedene u registru i informacije koje prijavljuju, također u pogledu njihovih veza s trećim zemljama i tokova financiranja.

Osim toga, uvest će se i obveza za sve članove, njihove ovlaštene pomoćnike i njihovo osoblje da učine javnim i lako dostupnim javnosti zakazane sastanke s diplomatskim predstavnicima trećih zemalja i s predstavnicima organizacija trećih strana, navedenih u Registar transparentnosti, koji se odnosi na izvješće ili rezoluciju Europskog parlamenta u kojoj zastupnici ili njihovo osoblje imaju aktivnu ulogu i neposredan utjecaj na razvoj relevantnog dosjea. Ova se obveza uvijek primjenjuje, osim u posebnim identificiranim slučajevima.

Što se tiče odnosa s trećim zemljama, sve aktivnosti ili sastanci neslužbenih skupina zastupnika u Europskom parlamentu koji bi mogli stvoriti zabunu sa službenim aktivnostima Europskog parlamenta, kao što su, posebice, ‘skupine prijateljstva’ s trećim zemljama u kojima druga tijela Parlamenta već djelovati kao sugovornici, bit će zabranjeno. Treće zemlje trebale bi komunicirati s Parlamentom putem Odbora za vanjske poslove, postojećih službenih izaslanstava Parlamenta ili drugih parlamentarnih odbora.

Postoje i mjere koje se tiču ​​modaliteta pristupa Europskom parlamentu. Konkretno, izradit će se novi registar upisa. Tako sve osobe starije od 18 godina koje ulaze u prostorije Europskog parlamenta, uključujući predstavnike trećih zemalja, prilikom ulaska u zgrade Europskog parlamenta moraju dati podatke o datumu, vremenu i svrsi posjeta. Ova se obveza ne odnosi na sve koji imaju drugačiji režim pristupa Saboru. Osim toga, gosti koji nose bedževe za posjete uvijek moraju biti u pratnji osobe odgovorne za njihov pristup prostorijama Europskog parlamenta.

Također, u ovom kontekstu, ukidaju se bedžovi za stalni pristup koji su do sada bili dodjeljivani bivšim zastupnicima u Europskom parlamentu i bivšim pomoćnicima ili osoblju. Ove stalne značke su stoga zamijenjene posebnim bedžom za dnevni pristup. Nadalje, bivši zastupnici Europskog parlamenta i bivši pomoćnici ili osoblje više ne bi imali pravo odobriti ulazak bilo kome drugom.

Što se tiče problema sukoba interesa, svaki zastupnik se ne smije naći u takvoj situaciji i mora poduzeti sve potrebne mjere da se taj sukob riješi. Izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni morat će dati izjavu o potencijalnom sukobu interesa. Osim toga, provest će se provjere kako bi se osiguralo da parlamentarni pomoćnici i osoblje također ne igraju upravljačku ulogu u organizacijama koje su povezane s trećim zemljama ili su aktivne u aktivnostima lobiranja.

Što se tiče financijskih interesa, predloženo je povećanje i razjašnjavanje razine detalja koja se zahtijeva u izjavi o financijskim interesima članova uključivanjem više informacija o sporednim poslovima i vanjskim aktivnostima članova te omogućavanjem provjera kako bi se osiguralo da su pravila točna primijenjeno. Zastupnici u Europskom parlamentu dužni su podnijeti detaljnu izjavu o svojim financijskim interesima predsjedniku EP-a do kraja prvog dijela zasjedanja nakon europskih izbora ili, tijekom parlamentarnog mandata, u roku od 30 dana od početka njihovog mandata u EP-u. .

Kako bi se reformirao parlament, također je potrebno usredotočiti se na obuku. Stoga je odlučeno da svi europarlamentarci trebaju proći redovitu obuku o odredbama koje se tiču ​​njihovog integriteta i neovisnosti. Obuka koju organizira sam EU parlament. Istodobno će se također morati osigurati ad hoc obuka za sve akreditirane parlamentarne pomoćnike i službenike EP-a.

Treba ojačati ulogu Savjetodavnog odbora za Kodeks ponašanja, a pooštriti kriterije za podnošenje prijedloga za rezolucije EP-a o hitnim pitanjima koja se tiču ​​kršenja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava kako bi se izbjegao neprimjeren vanjski utjecaj .

S druge strane, ojačat će se suradnja između EP-a i nacionalnih pravosudnih i policijskih tijela država članica. Time se želi osigurati da Europa može pružiti brže i učinkovitije odgovore na bilo kakvu istragu o navodnim kriminalnim aktivnostima zastupnika ili osoblja EP-a.

Konačno, planirane su inicijative za jačanje suradnje u cilju suzbijanja korupcije. Iz tog će razloga popis sankcioniranih aktivnosti zastupnika u Europskom parlamentu u kodeksu ponašanja biti revidiran.

Sve ove mjere imaju za cilj modernizirati način rada Europskog parlamenta, posebice nakon događaja koji su ga zahvatili prije nekoliko mjeseci. Načela na kojima se temelje svi ovi prijedlozi su načela transparentnosti, sigurnosti i odgovornosti. Sveobuhvatni ciljevi, na kojima će se nužno morati nastaviti raditi u budućnosti, jesu učiniti Europski parlament vjerodostojnom institucijom sposobnom razvijati i širiti snažniju sigurnosnu kulturu koja se može suprotstaviti svim pokušajima stranog uplitanja, istovremeno štiteći interese građana, država članica i cijele Europske unije.