fbpx

Proračun EU-a za 2023.: Europska komisija predložila nacrt proračuna

Trgovina i ekonomija - 23 kolovoza, 2023

Proračun EU-a alat je kojim se europske politike pretvaraju u konkretnu stvarnost. Kako bi se financirale aktivnosti kojima se može poboljšati kolektivna dobrobit, sve države članice doprinose proračunu EU-a.
Proračun se donosi u skladu s demokratskim postupkom: priprema ga Europska komisija, zatim raspravlja, po potrebi mijenja, a odobravaju Vijeće EU-a i Europski parlament. Na taj način sve europske institucije sudjeluju u procesu donošenja odluka.
Nakon donošenja njime zajednički upravljaju države članice EU-a i Komisija ili izravno Komisija.

Države članice EU-a jednoglasno su donijele sustav financijskog planiranja koji se primjenjuje na sedmogodišnje razdoblje. Trenutačno je referentno razdoblje od 2021. do 2027.

Proračun EU-a donosi se svake godine, ali ga je potrebno definirati u granicama višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). Višegodišnji financijski okvir program je potrošnje kojim se utvrđuju maksimalni godišnji iznosi koje EU može potrošiti u različitim područjima djelatnosti tijekom određenog razdoblja od sedam godina. Stoga se tim instrumentom postavljaju temelji za političke prioritete EU-a za sljedećih sedam godina.

Za razdoblje od 2021. do 20207. izdvojen je ukupni proračun od 2,018 bilijuna eura. Sva ta sredstva povezana su i u proračunu VFO-a i u instrumentu Next Generation EU.

Glavni je cilj provesti proces modernizacije Europske unije ulaganjima u istraživanje i inovacije. Druga tema u koju EU namjerava ulagati odnosi se i na ostvarenje zelene i digitalne tranzicije. Proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. utrošit će se i na borbu protiv klimatskih promjena i svih njihovih posljedica. Osim toga, važnost se pridaje zaštiti biološke raznolikosti i rodnih pitanja. Digitalna transformacija također je važan stup europske politike, kojoj je dodijeljeno 20 posto proračuna instrumenta NextGenerationEU.

Konkretno, instrument NextGenerationEU privremeni je alat usmjeren na oživljavanje i ponovno pokretanje europskog gospodarstva, posebno nadoknađivanjem gubitaka uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 koja je od 2020. pogodila cijelu Europu i svijet. Taj je alat dio Europe koja želi rasti, a posebno podupire ekološku tranziciju, digitalnu tranziciju, makroekonomsku stabilnost i pravednost.

Stoga su do 2027. prioriteti EU-a već definirani.

Međutim, svake godine godišnji proračun mora se predstaviti i odobriti kako bi se ti prioriteti mogli ostvariti na najbolji mogući način, uz odgovarajuću raspodjelu sredstava koja ispunjavaju odobrenje svih institucija EU-a

Europska komisija predložila je 7. lipnja 2023. godišnji proračun EU-a u iznosu od 185,6 milijardi eura za 2023., dopunjen subvencijama u iznosu od oko 113,9 milijardi eura u okviru instrumenta NextGenerationEU.

Prema onome što je rekao povjerenik Johannes Hahn, nadležan za proračun EU-a: “Nastavljamo predlagati izvanredne iznose sredstava za potporu oporavku Europe i suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima. Proračun je i dalje važan alat kojim Unija raspolaže kako bi pružila jasnu dodanu vrijednost životima ljudi. Pomaže Europi da oblikuje svijet koji se mijenja i u kojem zajedno radimo na miru, blagostanju i našim europskim vrijednostima”.

Nacrtom proračuna namjerava se odgovoriti na potrebe država članica za oporavkom, a tim se sredstvima namjerava nastaviti i proces modernizacije Europske unije kako bi postala snažan i pouzdan partner.

Prioriteti na kojima se temelji nacrt proračuna su sljedeći:

Unosi uzimaju u obzir potrebe unije koja je nedavno prebrodila globalnu gospodarsku krizu, ne bez posljedica za gospodarstva pojedinih nacija, a nakon toga se borila s pandemijom, ratom protiv Ukrajine i nerazmjernim povećanjem ilegalne imigracije na svoje granice.

Oporavak i otpornost. Za to je predviđeno 103,5 milijardi eura za potporu europskom gospodarstvu i njegovu oporavku i rastu nakon krize uzrokovane pandemijom te za suočavanje s izazovima koje predstavlja rat u Ukrajini.

Zajednička poljoprivredna politika. Cilj je pružiti potporu poljoprivrednicima i svima koji su uključeni u sektor ribarstva, akvakulture, pomorstva, poljoprivredno-prehrambenog sektora, među ostalim s obzirom na mogućnost mogućih nestašica u opskrbi hranom diljem svijeta. Ukupni proračun dodijeljen tom sektoru iznosi 54,7 milijardi eura (konkretno 53,6 milijardi eura za zajedničku poljoprivrednu politiku i 1,1 milijardu EUR za Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu).

Kohezija. 46,1 milijarda eura poduprijet će proces regionalnog razvoja te gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, zajedno s potporom infrastrukturi koja ispunjava kriterije EU-a za zelenu tranziciju.

– 14,3 milijarde eura za potporu našim partnerima i interesima u svijetu, od čega 12 milijardi eura u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa (NDICI – Global Europe), 2,5 eura za Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) i 1,6 milijardi eura za humanitarnu pomoć (HUMA).

Istraživanje i inovacije. U tome je ključna uloga programa EU-a pod nazivom Obzor Europa. Za taj bi program trebalo izdvojiti 12,3 milijarde eura od ukupno 13,6 milijardi eura za istraživanje i inovacije.

Europska strateška ulaganja. Ukupni iznos za taj prioritet iznosi 4,8 milijardi eura. Konkretno, 341 milijun eura dodijelit će se europskom fondu InvestEU za ključne prioritete (istraživanje i inovacije, dvojna zelena i digitalna tranzicija, zdravstveni sektor i strateške tehnologije), 2,9 milijardi eura za Instrument za povezivanje Europe s ciljem poboljšanja prekogranične infrastrukture i 1,3 milijarde eura za program Digitalna Europa za oblikovanje digitalne budućnosti Unije.

Socijalna kohezija i vrijednosti. Ukupno 4,8 milijardi eura. Kako bi se ljudima pružile nove mogućnosti za obrazovanje i mobilnost, 3,5 milijardi od ukupnog iznosa odlazi u program Erasmus+. 325 milijuna za potporu radu umjetnika i stvaratelja diljem Europe i 212 milijuna za promicanje pravde, svačijih prava te temeljnih vrijednosti i načela.

Okoliš. Za taj je sektor predviđeno ukupno 2,3 milijarde eura, podijeljeno na sljedeći način: 728 milijuna eura za program LIFE, kojim se podupire borba protiv klimatskih promjena; 1,5 milijardi eura za Fond za pravednu tranziciju kako bi se osigurala održiva zelena tranzicija za sve.

Europski svemirski program, 2,2 milijarde eura.

Granice. Kako bi zaštitila naše granice, Komisija namjerava dati svoj doprinos s ukupno 2,1 milijardom eura. To uključuje 1,1 milijardu eura za Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) i 839 milijuna eura za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Pitanje migracije. Gotovo sav planirani doprinos u iznosu od 1,6 milijardi eura dodijelit će se migrantima i tražiteljima azila, uvijek u okviru zakona, vrijednosti i prioriteta Europske unije.

Obrana. 1,2 milijarde eura za razvoj i istraživanje kapaciteta, kao i potporu vojnoj mobilnosti.

Jedinstveno tržište. 927 milijuna eura kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, zajedno s razvojem različitih aktivnosti u pogledu borbe protiv prijevara, oporezivanja i carine.

Zdravstvo i pomoć. “EU za zdravlje” program je za postizanje zdravije Europe. U toj viziji Komisija je odlučila izdvojiti 732 milijuna eura.

Osiguranje. 689 milijuna eura za osiguranje. Prioritet je borba protiv terorizma, radikalizacije, organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta.

Sigurne satelitske veze. 38 milijuna eura.

Osim toga, potrebno je naglasiti činjenicu da taj proračun uključuje i rashode u okviru instrumenta NextGenerationEU, u ukupnom iznosu od 113,9 milijardi eura.

Nacrt proračuna EU-a za 2023. ključan je dio dugoročnog proračuna koji je Europska unija donijela za sedmogodišnje razdoblje od 2021. Glavni cilj ostaje transformirati ono što je predstavljeno i ono što je definirano kao prioriteti u opipljiv i konkretan rezultat u roku od jedne godine, a to je upravo razdoblje na koje se proračun odnosi. Prijedlog Komisije sada će morati ocijeniti i odobriti druge dvije europske insicijacije, koje će konačno odlučiti ispunjava li taj nacrt proračuna prioritetima Europske unije ili ne.