fbpx

Bugetul UE 2023: Comisia Europeană a propus proiectul de buget

Comerț și economie - august 23, 2023

Bugetul UE este un instrument care transpune politicile europene în realități concrete. Pentru a finanța activitățile care pot îmbunătăți bunăstarea colectivă, toate statele membre contribuie la bugetul UE.
Bugetul este adoptat în urma unei proceduri democratice: este pregătit de Comisia Europeană, apoi este discutat, modificat, dacă este necesar, și aprobat de Consiliul UE și de Parlamentul European. În acest fel, toate instituțiile europene participă la procesul decizional.
Odată adoptat, acesta este gestionat în comun de statele membre ale UE și de Comisie sau direct de către Comisie.

Statele membre ale UE au adoptat în unanimitate un sistem de planificare financiară care se aplică pe o perioadă de șapte ani. În prezent, perioada de referință este cuprinsă între 2021 și 2027.

Bugetul UE este adoptat în fiecare an, dar trebuie să fie definit în limitele cadrului financiar multianual (CFM). Cadrul financiar multianual este un program de cheltuieli care stabilește sumele anuale maxime pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de activitate pe o perioadă de șapte ani. Prin urmare, prin intermediul acestui instrument se pun bazele priorităților politice ale UE pentru următorii șapte ani.

Pentru perioada 2021-207, a fost prevăzut un buget total de 2,018 trilioane de euro. Toate aceste resurse sunt incluse atât în bugetul CFM, cât și în bugetul pentru următoarea generație a UE.

Obiectivul principal este de a pune în aplicare procesul de modernizare a Uniunii Europene prin investiții în cercetare și inovare. O altă temă în care UE intenționează să investească se referă, de asemenea, la realizarea unei tranziții ecologice și digitale. Bugetul UE 2021-2027 va fi cheltuit, de asemenea, pentru combaterea schimbărilor climatice și a tuturor consecințelor acestora. În plus, se acordă importanță protecției biodiversității și problemelor de gen. Transformarea digitală este, de asemenea, un pilon important al politicii europene, căruia îi este alocat 20% din bugetul NextGenerationEU.

În special, NextGenerationEU este un instrument temporar menit să revigoreze și să relanseze economia europeană, în special prin compensarea pierderilor cauzate de pandemia Covid-19 care a afectat întreaga Europă și întreaga lume începând cu 2020. Acest instrument face parte dintr-o Europă care dorește să se dezvolte și care sprijină în special tranziția ecologică, tranziția digitală, stabilitatea macroeconomică și echitatea.

Prin urmare, până în 2027, prioritățile UE au fost deja definite.

Cu toate acestea, în fiecare an, bugetul anual trebuie să fie prezentat și aprobat, astfel încât aceste priorități să poată fi urmărite în cel mai bun mod posibil, cu o alocare adecvată a resurselor care să întrunească aprobarea tuturor instituțiilor UE.

La 7 iunie 2023, Comisia Europeană a propus un buget anual al UE de 185,6 miliarde de euro pentru 2023, completat de subvenții în valoare estimată de 113,9 miliarde de euro în cadrul NextGenerationEU.

Conform declarațiilor comisarului Johannes Hahn, responsabil pentru bugetul UE: „Continuăm să propunem sume extraordinare de finanțare pentru a sprijini redresarea Europei și pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Bugetul rămâne un instrument important pe care Uniunea îl are la dispoziție pentru a oferi o valoare adăugată clară în viața oamenilor. Acesta ajută Europa să modeleze o lume în schimbare, în care lucrăm împreună pentru pace, prosperitate și valorile noastre europene.”

Proiectul de buget intenționează să răspundă nevoilor de redresare ale statelor membre și, prin această finanțare, intenționează, de asemenea, să continue procesul de modernizare a Uniunii Europene, pentru a face din aceasta un partener puternic și de încredere.

Prioritățile pe care se bazează proiectul de buget sunt următoarele:

Înscrierile țin cont de nevoile unei uniuni care a trecut recent printr-o criză economică globală, nu fără consecințe pentru economiile națiunilor individuale, și care s-a confruntat ulterior cu pandemia, cu războiul din Ucraina și cu o creștere disproporționată a imigrației ilegale la granițele sale.

Recuperare și reziliență. 103,5 miliarde de euro au fost alocate pentru a sprijini economia europeană, precum și redresarea și creșterea acesteia după criza pandemică și pentru a face față provocărilor generate de războiul din Ucraina.

Politica agricolă comună. Scopul este acela de a sprijini fermierii și toți cei implicați în sectorul pescuitului, acvaculturii, afacerilor maritime, agroalimentar, având în vedere și posibilitatea unor posibile penurii în aprovizionarea cu alimente la nivel mondial. Bugetul total alocat acestui sector este de 54,7 miliarde de euro (în special 53,6 miliarde de euro pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură).

Coeziunea. 46,1 miliarde de euro vor sprijini procesul de dezvoltare regională și de coeziune economică, socială și teritorială, precum și sprijinul pentru infrastructura care îndeplinește criteriile UE de tranziție ecologică.

– 14,3 miliarde de euro pentru a sprijini partenerii și interesele noastre în lume, din care 12 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (NDICI – Europa globală), 2,5 miliarde de euro pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde de euro pentru ajutor umanitar (HUMA).

Cercetare și inovare. În acest sens, rolul programului UE numit Orizont Europa este crucial. Acestui program ar trebui să i se aloce 12,3 miliarde de euro din totalul de 13,6 miliarde de euro pentru cercetare și inovare.

Investiții strategice europene. Suma totală pentru această prioritate este de 4,8 miliarde de euro. Concret, 341 de milioane de euro vor fi alocate fondului european InvestEU pentru prioritățile-cheie (cercetare și inovare, tranziție ecologică și digitală duală, sectorul sănătății și tehnologii strategice), 2,9 miliarde de euro pentru mecanismul Conectarea Europei, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura transfrontalieră, și 1,3 miliarde de euro pentru programul Europa digitală, pentru a configura viitorul digital al Uniunii.

Coeziunea și valorile sociale. Total de 4,8 miliarde de euro. Pentru a le oferi oamenilor noi oportunități de educație și mobilitate, 3,5 miliarde de euro din suma totală sunt destinate programului Erasmus+. 325 de milioane de euro pentru a sprijini activitatea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 212 milioane de euro pentru promovarea justiției, a drepturilor tuturor și a valorilor și principiilor fundamentale.

Mediu. Pentru acest sector este prevăzută o sumă totală de 2,3 miliarde de euro, împărțită după cum urmează: 728 de milioane de euro pentru programul LIFE, care sprijină lupta împotriva schimbărilor climatice; 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziție echitabilă, pentru a asigura o tranziție ecologică durabilă pentru toți.

Programul Spațial European, 2,2 miliarde de euro.

Frontiere. Pentru a ne proteja frontierele, Comisia intenționează să contribuie cu o sumă totală de 2,1 miliarde de euro. Această sumă include 1,1 miliarde EUR pentru Fondul de gestionare integrată a frontierelor (IBMF) și 839 milioane EUR pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex).

Problema migrației. Aproape întreaga contribuție planificată de 1,6 miliarde de euro va fi alocată pentru migranți și solicitanți de azil, întotdeauna în conformitate cu legislația, valorile și prioritățile Uniunii Europene.

Apărare. 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea capacităților și cercetare, precum și pentru sprijinirea mobilității militare.

Piața unică. 927 de milioane de euro pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, împreună cu dezvoltarea diverselor activități în materie de antifraudă, fiscalitate și vamă.

Sănătate și asistență. EU4Health este programul pentru o Europă mai sănătoasă. În această viziune, Comisia a decis să aloce 732 de milioane de euro.

Securitate. 689 de milioane de euro pentru securitate. Prioritatea este combaterea terorismului, a radicalizării, a crimei organizate și a criminalității informatice.

Conexiuni securizate prin satelit. 38 de milioane de euro.

În plus, este necesar să subliniem faptul că acest buget include, de asemenea, cheltuieli în cadrul NextGenerationEU, în valoare totală de 113,9 miliarde de euro.

Proiectul de buget al UE pentru 2023 este o parte esențială a bugetului pe termen lung adoptat de Uniunea Europeană pentru perioada de șapte ani începând cu 2021. Obiectivul principal rămâne transformarea a ceea ce a fost prezentat și a ceea ce a fost definit ca priorități într-un rezultat tangibil și concret în decurs de un an, care este exact perioada la care se referă bugetul. Propunerea Comisiei va trebui acum să fie evaluată și aprobată de celelalte două instituții europene, care vor decide în final dacă acest proiect de buget corespunde sau nu priorităților Uniunii Europene.