fbpx

Recikliranje u Europi između izazova i mogućnosti

Kultura - 27 listopada, 2023

Recikliranje je postalo ključna sastavnica politika zaštite okoliša u Europi koje su ove godine dosegle ključnu točku.

Iako je Europska unija (EU) ostvarila važan napredak u promicanju recikliranja i smanjenja proizvodnje otpada, i dalje postoje brojni izazovi te će biti ključno iskoristiti sve nove mogućnosti koje postoje kako bi se dodatno poboljšale prakse gospodarenja svim otpadnim materijalima. Jedna od ključnih točaka inicijativa za promicanje aktivnog recikliranja na europskom kontinentu predstavlja uvođenje Strategije EU-a za kružno gospodarstvo 2015. Tom su strategijom utvrđeni ambiciozni ciljevi za recikliranje i promicanje smanjenja proizvodnje otpada s pomoću opsežnog načela nazvanog “od kolijevke do groba”. EU je 2023. ostvario znatan napredak u postizanju ciljeva utvrđenih u svojoj strategiji, a udio recikliranog komunalnog otpada stalno se povećavao, pri čemu je nekoliko država članica razvilo naprednu infrastrukturu za odvajanje i obradu otpada. Pristup kružnom gospodarstvu postaje sve više mainstream, a mnoga poduzeća aktivno nastoje smanjiti svoj utjecaj na okoliš recikliranjem i ponovnom uporabom materijala.

Međutim, jedan od glavnih problema ostaje kontaminacija otpadom, do koje dolazi kada se materijali koji se mogu reciklirati pomiješaju s otpadom koji se ne može reciklirati, što otežava i poskupljuje postupak recikliranja. Nemaju sve države članice EU-a naprednu infrastrukturu za gospodarenje otpadom i recikliranje, što dovodi do regionalnih nejednakosti u učinkovitosti recikliranja. Problem nezakonitih odlagališta otpada i dalje je raširen u nekim dijelovima Europe, što potkopava napore za recikliranje i uzrokuje znatnu štetu za okoliš. Propisi o otpadu razlikuju se od zemlje do zemlje, što otežava usklađivanje praksi gospodarenja i stvaranje jedinstvenog tržišta materijala koji se mogu reciklirati.

Neke europske zemlje i dalje ovise o izvozu svojeg otpada za recikliranje, što negativno utječe na gospodarstva odredišnih zemalja i povećava nesigurnost u pogledu obrade otpada. Unatoč tim izazovima, EU može iskoristiti brojne mogućnosti za daljnje poboljšanje stanja recikliranja na kontinentu.

Ulaganja u naprednu infrastrukturu za gospodarenje otpadom i recikliranje mogu pomoći u smanjenju regionalnih nejednakosti i povećanju ukupne učinkovitosti sektora. Promicanje obrazovanja o okolišu i osviještenosti među građanima može pomoći u smanjenju onečišćenja otpadom i promicanju održivijih praksi recikliranja. Usklađivanjem propisa o otpadu na europskoj razini može se pojednostavniti prekogranično recikliranje i stvoriti stabilnije tržište materijala koji se mogu reciklirati. Usvajanjem novih tehnologija, kao što su napredno kemijsko recikliranje i umjetna inteligencija za praćenje otpada, može se poboljšati i učinkovitost recikliranja i kvaliteta dobivenih materijala. Nastavak promicanja usvajanja kružnog gospodarstva među poduzećima može dovesti do veće održivosti i smanjenja proizvodnje otpada.

Uspjeh recikliranja u Europi ne ovisi samo o vladinim politikama, već i o predanosti građana i poduzeća. Građani mogu doprinijeti recikliranju prakticiranjem ispravnog odvajanja otpada i smanjenjem potrošnje jednokratnih materijala, dok, s druge strane, poduzeća mogu usvojiti održivije prakse, smanjiti ambalažu i promicati recikliranje svojih proizvoda.

Stanje recikliranja u Europi stalno se razvija 2023., uz znatan napredak, ali i znatne izazove. EU je poduzeo važne korake prema održivijem gospodarenju otpadom, ali se suočava s onečišćenjem otpadom, neodgovarajućom infrastrukturom i drugim ključnim izazovima. Međutim, postoje mnoge mogućnosti za daljnje poboljšanje situacije, od ulaganja u infrastrukturu do usvajanja inovativnih tehnologija. Angažman građana i poduzeća ključan je za osiguravanje održivije i kružnije budućnosti u Europi. Pitanje učinkovitog i ispravnog odlaganja otpada u Europi također će biti ključno za primjenu sve strožih propisa povezanih s ekološkom tranzicijom u potpunoj promociji. Praćenje upravljanja i suradnja među državama članicama, kao i uvijek, bit će temeljne točke uspjeha programa.