fbpx

Europa Viva, Porozmawiajmy o środowisku

Konferencja ECR Party Europa Viva - 14 maja, 2024

Konserwatyści są gotowi na ostatnie ważne wydarzenie przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, które odbędą się w dniach 8-9 czerwca. Zaplanowano liczne wydarzenia, aby przedstawić ich wizję świata. Odbędą się one w Madrycie od piątku 17 maja do niedzieli 19 maja.

Wypełniony po brzegi program jest gotowy, by opowiedzieć wiele i porównać różne tematy z gośćmi wysokiego szczebla. Wśród paneli znajdzie się jeden zatytułowany: „Wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem i zieloną energią”. Moderatorem będzie Simona Petrucci, włoska senator. Prelegentami będą Giedrius Surplys – poseł do Parlamentu Europejskiego z Litwy, Neno Dimov – były minister środowiska i wód, założyciel Instytutu Konserwatywnego z Bułgarii, Robert Roos – poseł do Parlamentu Europejskiego z Holandii, Julio Utrilla – poseł do Parlamentu Europejskiego z Hiszpanii, Mireia Borrás – kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego i była posłanka do Parlamentu Europejskiego z Hiszpanii.

ECR charakteryzuje się konserwatywnym i sceptycznym podejściem do wielu polityk środowiskowych i ekologicznych promowanych przez UE. Dzieje się tak dlatego, że zamiast chronić przyrodę, prawdziwym celem niektórych grup parlamentarnych jest raczej ideologiczne niż praktyczne podejście do tego tematu. Stanowisko ECR dotyczące transformacji ekologicznej i środowiska opiera się na kluczowych zasadach odzwierciedlających ich ideologiczne i polityczne przekonania.

Po pierwsze, ECR krytykuje zbyt rygorystyczne przepisy środowiskowe narzucone przez UE. Argumentują oni, że takie regulacje mogą hamować gospodarkę, utrudniając innowacje i wzrost gospodarczy. Dla ECR istotne jest, aby polityki środowiskowe były zrównoważone i uwzględniały gospodarcze i społeczne potrzeby państw członkowskich. W tym sensie promują podejście, które faworyzuje wolny rynek i innowacje technologiczne jako główne narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami środowiskowymi. Przykładem tej filozofii jest uwaga, jaką ECR poświęca energii jądrowej, uważanej za czyste i zrównoważone źródło energii w perspektywie długoterminowej. Ta kwestia również zostanie poruszona podczas panelu.

Inny kluczowy aspekt stanowiska ECR dotyczy suwerenności narodowej. Argumentują oni, że decyzje związane z polityką środowiskową powinny być podejmowane na szczeblu krajowym, a nie narzucane przez Brukselę. Wynika to z faktu, że każdy kraj ma unikalne potrzeby i warunki, które muszą być respektowane. Scentralizowane podejście może być nieskuteczne i niesprawiedliwe, karząc niektóre państwa członkowskie na korzyść innych. Ochrona interesów narodowych musi być zawsze broniona, zwłaszcza gdy lewicowe alternatywy są tworzone w celach propagandowych.

ECR krytykuje również orientację UE na niezwykle ambitne cele klimatyczne, w tym Europejski Zielony Ład. Uznając znaczenie walki ze zmianami klimatu, konserwatyści uważają, że cele muszą być realistyczne i osiągalne bez powodowania znacznych zakłóceń gospodarczych. W tym celu ECR proponuje stopniowe i pragmatyczne podejście do transformacji ekologicznej, pozwalające gospodarkom na dostosowanie się bez nadmiernych wstrząsów.

Cytat, który dobrze podsumowuje konserwatywną filozofię wobec przyrody i środowiska, pochodzi od Edmunda Burke’a, myśliciela często kojarzonego z korzeniami myśli konserwatywnej: „Społeczeństwo jest umową między żywymi, umarłymi i tymi, którzy dopiero się narodzą”. Wyrażenie to odzwierciedla ideę odpowiedzialności międzypokoleniowej, która jest droga konserwatystom: potrzebę zachowania środowiska nie tylko dla obecnego dobrobytu, ale także dla przyszłych pokoleń, bez narażania obecnej stabilności i dobrobytu.

Ostatecznie ECR promuje model transformacji ekologicznej, w którym priorytetem jest równowaga między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. Postrzegają oni innowacje technologiczne, wolny rynek i suwerenność narodową jako podstawowe filary skutecznej i zrównoważonej polityki ochrony środowiska. Choć krytycznie odnoszą się do scentralizowanych i zbyt ambitnych regulacji UE, nadal uznają potrzebę sprostania wyzwaniom środowiskowym w odpowiedzialny i pragmatyczny sposób, zgodnie z zasadami myśli konserwatywnej. Jak można to wszystko osiągnąć? Zostanie ona ujawniona 18 maja podczas spotkania.