fbpx

Europa Viva, låt oss tala om miljön

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 14, 2024

De konservativa är redo för den sista stora händelsen före det kommande EU-valet den 8-9 juni. Ett stort antal evenemang planeras för att presentera deras vision av världen. Detta kommer att äga rum i Madrid från fredagen den 17 maj till söndagen den 19 maj.

Ett fullspäckat program är redo att berätta mycket och att jämföra olika teman med gäster på hög nivå. Bland panelerna finns en med titeln ”Sustainability and green energy challenges and opportunities”. Moderator är Simona Petrucci, en italiensk senator. Talare är Giedrius Surplys – parlamentsledamot från Litauen, Neno Dimov – tidigare miljö- och vattenminister, grundare av Conservative Institute, från Bulgarien, Robert Roos – ledamot av Europaparlamentet från Nederländerna, Julio Utrilla – parlamentsledamot från Spanien, Mireia Borrás – kandidat till EU-valet och tidigare parlamentsledamot, Spanien.

ECR kännetecknas av en konservativ och skeptisk syn på många av de miljö- och ekologiska strategier som EU förespråkar. Detta beror på att det verkliga målet för vissa parlamentsgrupper, i stället för att bevara naturen, är att vara ideologiska snarare än genuint praktiska i ett sådant ämne. ECR:s ståndpunkt om ekologisk omställning och miljö bygger på viktiga principer som återspeglar deras ideologiska och politiska övertygelser.

För det första är ECR kritisk till de alltför stränga miljöbestämmelser som EU infört. De menar att sådana regleringar kan kväva ekonomin och hindra innovation och ekonomisk tillväxt. För ECR är det viktigt att miljöpolitiken är balanserad och tar hänsyn till medlemsländernas ekonomiska och sociala behov. På så sätt främjar de ett synsätt som gynnar den fria marknaden och teknisk innovation som de viktigaste verktygen för att hantera miljöutmaningar. Ett exempel på denna filosofi är den uppmärksamhet som ECR ägnar åt kärnkraft, som anses vara en ren och hållbar energikälla på lång sikt. Även detta kommer att tas upp under paneldebatten.

En annan central aspekt av ECR:s ståndpunkt gäller nationell suveränitet. De menar att beslut som rör miljöpolitiken bör fattas på nationell nivå snarare än påtvingas av Bryssel. Detta beror på att varje land har unika behov och förutsättningar som måste respekteras. Ett centraliserat tillvägagångssätt kan vara ineffektivt och orättvist och straffa vissa medlemsländer till förmån för andra. Att värna om nationella intressen måste alltid försvaras, särskilt när vänsteralternativ görs i propagandasyfte.

ECR kritiserar också EU:s inriktning mot extremt ambitiösa klimatmål, inklusive den europeiska gröna given. Samtidigt som de konservativa inser vikten av att bekämpa klimatförändringarna anser de att målen måste vara realistiska och möjliga att uppnå utan att orsaka betydande ekonomiska störningar. I detta syfte föreslår ECR en gradvis och pragmatisk strategi för ekologisk omställning, som gör det möjligt för ekonomierna att anpassa sig utan alltför stora chocker.

Ett citat som väl sammanfattar den konservativa filosofins syn på natur och miljö kommer från Edmund Burke, en tänkare som ofta förknippas med rötterna till det konservativa tänkandet: ”Samhället är ett kontrakt mellan de levande, de döda och de som ännu inte har fötts.” Denna fras återspeglar idén om ansvar mellan generationerna som ligger konservativa varmt om hjärtat: behovet av att bevara miljön inte bara för dagens välbefinnande utan också för kommande generationer, utan att äventyra dagens stabilitet och välstånd.

I slutändan främjar ECR en modell för ekologisk omställning som prioriterar balansen mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd. De ser teknisk innovation, den fria marknaden och nationell suveränitet som de grundläggande pelarna för en effektiv och hållbar miljöpolitik. Även om de är kritiska till EU:s centraliserade och alltför ambitiösa regelverk, inser de ändå behovet av att ta itu med miljöutmaningarna på ett ansvarsfullt och pragmatiskt sätt, i linje med konservativa principer. Hur kan allt detta åstadkommas? Det kommer att upptäckas den 18 maj under mötet.