fbpx

Nowy plan mapowania lasów UE staje się rzeczywistością

Środowisko - 30 grudnia, 2023

Inicjatywa ta będzie kluczowym krokiem w kierunku ochrony środowiska na kontynencie.

W ramach rosnącej świadomości ekologicznej i pilnej potrzeby sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, Unia Europejska uruchomiła niedawno ambitny plan mapowania europejskich lasów. Program ten stanowi znaczący krok w kierunku ochrony zasobów naturalnych i promowania różnorodności biologicznej, zapewniając szczegółowy przegląd lasów, które stanowią istotną część europejskiego ekosystemu. Europejskie lasy odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu, pochłaniając dwutlenek węgla i działając jak zielone płuca kontynentu. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach lasy były narażone na różne zagrożenia, w tym wylesianie, pożary i utratę różnorodności biologicznej. Nowy plan UE ma na celu pełne zrozumienie obecnej sytuacji i podjęcie ukierunkowanych działań w celu ochrony i zrównoważonego zarządzania tymi cennymi ekosystemami.

Plan Unii Europejskiej dotyczący mapowania lasów ma kilka kluczowych celów, a w międzyczasie ma na celu stworzenie zaktualizowanej i szczegółowej listy struktur leśnych, identyfikującej występujące gatunki roślin, ich rozmieszczenie geograficzne i ogólny stan zdrowia ekosystemów leśnych. Dane te będą miały kluczowe znaczenie dla opracowania ukierunkowanych strategii ochrony i wdrażania zrównoważonych praktyk leśnych. Innym kluczowym celem jest ocena wpływu działalności człowieka na lasy, w tym nielegalnego wylesiania i niezrównoważonych praktyk rolniczych. Mapowanie umożliwi skuteczne monitorowanie i terminowe reagowanie na takie zagrożenia, ułatwiając egzekwowanie silniejszych przepisów ustawowych i wykonawczych w celu ochrony lasów.

Mapowanie europejskich lasów i terenów zalesionych zostanie przeprowadzone przy użyciu innowacyjnych technologii, takich jak satelity o wysokiej rozdzielczości, drony i zaawansowane czujniki naziemne. Narzędzia te pozwolą na efektywne gromadzenie szczegółowych danych, dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o stanie lasów. Połączenie danych z różnych źródeł zapewni kompletny i dokładny obraz europejskich terenów zielonych. Nowy plan UE dotyczący mapowania lasów oferuje liczne korzyści, zarówno na poziomie środowiskowym, jak i społecznym, ponieważ sama ochrona lasów przyczyni się do walki ze zmianami klimatu, zachowania różnorodności biologicznej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju dzikiej przyrody dla przyszłych pokoleń. Ponadto dokładna kategoryzacja ekosystemu leśnego zapewni solidną podstawę do opracowania bardziej skutecznych polityk oraz promowania zrównoważonych i skutecznych praktyk rolniczych.

Według Komisji Europejskiej rola lasów w dbaniu o ekosystem szacowana jest na 57 miliardów euro rocznie, podczas gdy pod względem zwalczania szkodliwych emisji ich wkład wynosi 32,8 miliarda euro. Dostawy drewna stanowią jednak roczny obrót w wysokości 16 miliardów euro. Władze społeczności uważają, że około 4,5 miliona miejsc pracy zależy od lasów. W 2022 r. pożary lasów dotknęły prawie 900 tysięcy hektarów lasów w całej Europie, co odpowiada całemu terytorium Korsyki, przy wzroście o 150% w porównaniu ze średnią z poprzednich lat. Celem Komisji Europejskiej jest uzupełnienie, a nie zastąpienie krajowych planów ochrony lasów. Jak wspomniano, monitorowanie odbywać się będzie również dzięki obserwacjom satelitarnym, a w szczególności systemowi społeczności Copernicus.

Już w Niemczech regularnie przeprowadzana jest federalna inwentaryzacja stanu lasów, a najnowszy spis rozpoczął się w 2021 r., czwarty od 1986 r. W praktyce inwentaryzacja jest przeprowadzana przez co najmniej 60 zespołów mężczyzn i kobiet, ekspertów IT, przy użyciu ultradźwiękowych przyrządów pomiarowych i specjalnych urządzeń, zwanych „relaskopami”, które służą do pomiaru wysokości tułowia. Według ostatniego spisu ludności w Niemczech rośnie 90 miliardów drzew.

Plan mapowania lasów Unii Europejskiej stanowi kluczowy krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Wykorzystując zaawansowane technologie, szczegółowe dane i zintegrowane podejście, UE demonstruje swoje zaangażowanie w ochronę terenów zielonych i podejmowanie globalnych wyzwań środowiskowych. Mapowanie lasów nie tylko dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji politycznych, ale także stanowi podstawowy filar w zapewnieniu zrównoważonej przyszłości naszej planety.