fbpx

Noul plan UE de cartografiere a pădurilor devine realitate

Mediu - decembrie 30, 2023

Inițiativa va marca un pas crucial către conservarea mediului pe continent

Ca parte a creșterii gradului de conștientizare a problemelor de mediu și a urgenței de a aborda provocările legate de schimbările climatice, Uniunea Europeană a lansat recent un plan ambițios de cartografiere a pădurilor europene. Acest program reprezintă un pas important în direcția conservării resurselor naturale și a promovării biodiversității, oferind o imagine de ansamblu detaliată a pădurilor care constituie o parte vitală a ecosistemului european. Pădurile Europei joacă un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, absorbind dioxidul de carbon și acționând ca plămâni verzi pentru continent. Cu toate acestea, în ultimele decenii, pădurile au fost supuse la diverse amenințări, inclusiv defrișări, incendii și pierderea biodiversității. Noul plan al UE urmărește să înțeleagă pe deplin situația actuală și să ia măsuri specifice pentru a proteja și gestiona în mod durabil aceste ecosisteme prețioase.

Planul Uniunii Europene pentru cartografierea pădurilor are mai multe obiective cheie și vizează, între timp, crearea unei liste actualizate și detaliate a structurilor forestiere, identificând speciile de plante prezente, distribuția lor geografică și starea generală de sănătate a ecosistemelor forestiere . Aceste date vor fi esențiale pentru dezvoltarea unor strategii de conservare specifice și pentru punerea în aplicare a unor practici forestiere durabile. Un alt obiectiv crucial este evaluarea impactului activităților umane asupra pădurilor, inclusiv a defrișărilor ilegale și a practicilor agricole nesustenabile. Cartografierea va permite o monitorizare eficientă și un răspuns în timp util la astfel de amenințări, facilitând aplicarea unor legi și reglementări mai stricte pentru protejarea pădurilor.

Cartografierea pădurilor și a zonelor împădurite europene va fi realizată cu ajutorul unor tehnologii inovatoare, cum ar fi sateliții de înaltă rezoluție, dronele și senzorii terestre avansați. Aceste instrumente vor permite colectarea eficientă de date detaliate, oferind informații în timp real despre starea pădurilor. Combinația de date din diferite surse va asigura o imagine completă și precisă a zonelor verzi europene. Noul plan al UE pentru cartografierea pădurilor oferă numeroase beneficii, atât la nivel de mediu, cât și la nivel social, deoarece conservarea pădurilor va contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice, la conservarea biodiversității și la asigurarea durabilității vieții sălbatice pentru generațiile viitoare. În plus, o clasificare exactă a ecosistemului forestier va oferi o bază solidă pentru dezvoltarea unor politici mai eficiente și pentru promovarea unor practici agricole durabile și eficiente.

Potrivit Comisiei Europene, rolul pădurilor în îngrijirea ecosistemului este estimat la 57 de miliarde de euro pe an, în timp ce, în ceea ce privește combaterea emisiilor nocive, contribuția lor este de 32,8 miliarde de euro. Cu toate acestea, furnizarea de lemn reprezintă o cifră de afaceri anuală de 16 miliarde de euro. Executivul comunitar consideră că aproximativ 4,5 milioane de locuri de muncă depind de păduri. În 2022, incendiile de pădure au afectat aproape 900 de mii de hectare de păduri din Europa, echivalentul întregului teritoriu al Corsicii, cu o creștere de 150% față de media anilor precedenți. Obiectivul Comisiei Europene este de a completa, nu de a înlocui planurile naționale de conservare a pădurilor. După cum s-a menționat, monitorizarea va avea loc și datorită observației prin satelit, în special prin intermediul sistemului comunitar Copernicus.

Deja în Germania, un inventar federal dedicat stării pădurilor este realizat în mod regulat, iar cel mai recent recensământ a început în 2021, al patrulea din 1986 încoace. În practică, inventarierea este realizată de cel puțin 60 de echipe de bărbați și femei, experți IT , cu instrumente de măsurare cu ultrasunete și dispozitive speciale, numite „relascoape”, care sunt folosite pentru a măsura înălțimea trunchiului. Conform ultimului recensământ, Germania avea 90 de miliarde de copaci.

Planul de cartografiere forestieră al Uniunii Europene reprezintă un pas crucial pentru conservarea mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale. Prin utilizarea unor tehnologii avansate, a unor date detaliate și a unei abordări integrate, UE își demonstrează angajamentul de a proteja zonele verzi și de a aborda provocările globale de mediu. Cartografierea pădurilor nu numai că oferă informații esențiale pentru deciziile politice, dar constituie, de asemenea, un pilon fundamental în asigurarea unui viitor durabil pentru planeta noastră.