fbpx

Sztuczna inteligencja będzie integralną częścią włoskiego systemu podatkowego

Handel i Ekonomia - 3 kwietnia, 2024

Przegląd systemu podatkowego będzie bardziej efektywny dzięki nowym technologiom

Integracja sztucznej inteligencji (AI) z włoskim systemem podatkowym stanowi znaczący krok w kierunku bardziej wydajnego i nowoczesnego przeglądu krajowej polityki finansowej. Niedawna ustawa upoważniająca do rewizji systemu podatkowego (ustawa z 9 sierpnia 2023 r., nr 111) położyła podwaliny pod wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu optymalizacji kontroli podatkowej i zwalczania uchylania się od opodatkowania. Chociaż szczegóły dotyczące praktycznego wdrożenia wciąż nie zostały określone, sztuczna inteligencja obiecuje zrewolucjonizować ocenę podatkową, poprawiając wydajność, przejrzystość i ochronę danych osobowych.

Projekt ten stanowi znaczący krok w ewolucji włoskiego systemu podatkowego, w którym podjęto już pierwsze wysiłki w kierunku cyfryzacji i uproszczenia, o czym świadczy aplikacja VeRa wykorzystywana przez Urząd Skarbowy do analizy ryzyka uchylania się od opodatkowania. Prawdziwa innowacyjność ustawy upoważniającej polega jednak na uznaniu sztucznej inteligencji za integralną część reformy systemu podatkowego. Obecnie dekrety wykonawcze nie zawierają konkretnych wskazówek dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w kontroli i poborze podatków. Jednak niedawne trzyletnie porozumienie między Ministerstwem Gospodarki a Urzędem Skarbowym podkreśla zaangażowanie Urzędu w stosowanie technologii takich jak sztuczna inteligencja w celu wzmocnienia kontroli podatkowych i poprawy skuteczności poboru podatków.

Należy podkreślić, że podstawy do wykorzystania sztucznej inteligencji przez Urząd Skarbowy zostały już położone w przeszłości, wraz z ustawą budżetową na 2020 r., która umożliwiła wykorzystanie zaawansowanych technologii do analizy ryzyka podatkowego. Wdrożenie narzędzi takich jak VeRa wykazało skuteczność takich podejść w identyfikowaniu potencjalnych oszustów i zachęcaniu do spontanicznego przestrzegania przepisów. Środki finansowe niezbędne do stworzenia „systemu podatkowego 4.0” wydają się być już dostępne dzięki inwestycjom przewidzianym w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ponadto niedawna dyrektywa Urzędu Skarbowego wskazuje na wyraźne zobowiązanie do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu poprawy analizy ryzyka i zwalczania oszustw podatkowych.

Aby w pełni zrozumieć potencjał sztucznej inteligencji we włoskim systemie podatkowym, warto podzielić różne etapy oceny podatkowej i zidentyfikować obszary, w których mogą interweniować zaawansowane systemy technologiczne. Od gromadzenia danych do ich zbierania, sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w poprawie wydajności i dokładności operacji podatkowych. Na przykład algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować duże ilości danych w celu identyfikacji podejrzanych działań i przewidywania przyszłych zachowań podatników, umożliwiając skupienie zasobów na sprawach o największym ryzyku uchylania się od opodatkowania. Podczas kontroli podatkowej sztuczna inteligencja może pomóc inspektorom w wyszukiwaniu i analizowaniu odpowiednich dokumentów i transakcji, zmniejszając liczbę błędów ludzkich w obliczeniach podatkowych. W procesie windykacji AI może zautomatyzować procesy ręczne i zarządzać komunikacją z podatnikami, tworząc spersonalizowane plany płatności. Konieczne jest jednak zapewnienie równowagi między skutecznością technologii a ochroną danych osobowych i wrażliwością kwestii podatkowych.

Podczas gdy integracja sztucznej inteligencji z włoskim systemem podatkowym stanowi znaczącą szansę na poprawę wydajności i przejrzystości systemu, konieczne jest sprostanie wyzwaniom związanym z prywatnością danych i zapewnienie, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w sposób etyczny i odpowiedzialny. Tylko dzięki zrównoważonemu i świadomemu podejściu sztuczna inteligencja może naprawdę przyczynić się do transformacji systemu. Integracja sztucznej inteligencji (AI) z włoskim systemem podatkowym stanowi znaczący obszar transformacji, który wymaga dogłębnej analizy technicznej, regulacyjnej i etycznej. Niedawna ustawa delegacyjna dotycząca rewizji włoskiego systemu podatkowego otworzyła drzwi do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu optymalizacji kontroli podatkowej i walki z uchylaniem się od opodatkowania. Jednak pomimo tego obiecującego kierunku, brak szczegółów w dekretach wykonawczych nadal pozostawia wiele otwartych pytań dotyczących praktycznego wdrożenia tych technologii oraz gwarancji ochrony danych osobowych i praw podatników.

Aby w pełni zrozumieć wpływ sztucznej inteligencji na włoski system podatkowy, warto przeanalizować doświadczenia innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie Internal Revenue Service (IRS) rozpoczął już systematyczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji do badania oszustw. W tym kontekście sztuczna inteligencja okazała się przydatna w wykrywaniu rozbieżności między zeznaniami podatkowymi a danymi finansowymi, sygnalizując potencjalne przypadki uchylania się od opodatkowania i ułatwiając komunikację z podatnikami. Sztuczna inteligencja może poprawić skuteczność kontroli podatkowej, ale konieczne jest zrównoważenie tej przewagi z ochroną prywatności i praw podatników. Gwarant Ochrony Danych Osobowych wyraził już obawy dotyczące prywatności podatników i podkreślił potrzebę aktywnej roli w zapewnieniu, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemie podatkowym jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych.

Alessandro Fiorentino