fbpx

Inteligența artificială va fi o parte integrantă a sistemului fiscal italian

Comerț și economie - aprilie 3, 2024

Revizuirea sistemului fiscal va fi mai eficientă datorită noilor tehnologii

Integrarea inteligenței artificiale (AI) în sistemul fiscal italian reprezintă un pas important în direcția unei revizuiri mai eficiente și mai moderne a politicilor financiare naționale. Recenta lege de abilitare pentru revizuirea sistemului fiscal (Legea 9 august 2023, nr. 111) a pus bazele utilizării inteligenței artificiale pentru a optimiza controlul fiscal și a combate evaziunea fiscală. Deși detaliile privind implementarea practică nu au fost încă definite, IA promite să revoluționeze evaluarea fiscală, îmbunătățind eficiența, transparența și protecția datelor personale.

Acest proiect reprezintă un pas important în evoluția sistemului fiscal italian, care a înregistrat deja primele eforturi de digitalizare și simplificare, după cum demonstrează aplicația VeRa utilizată de Agenția fiscală pentru analiza riscului de evaziune. Cu toate acestea, adevărata putere inovatoare a legii de abilitare constă în recunoașterea inteligenței artificiale ca parte integrantă a reformei sistemului fiscal. În prezent, decretele de punere în aplicare nu oferă indicații specifice cu privire la utilizarea IA în controlul și colectarea impozitelor. Cu toate acestea, recentul acord trienal dintre Ministerul Economiei și Agenția de Venituri subliniază angajamentul agenției de a aplica tehnologii precum inteligența artificială pentru a consolida controalele fiscale și pentru a îmbunătăți eficiența colectării.

Este important de subliniat faptul că bazele pentru utilizarea inteligenței artificiale de către Agenția de Venituri au fost deja puse în trecut, odată cu Legea bugetului 2020, care a permis utilizarea tehnologiilor avansate pentru analiza riscului fiscal. Punerea în aplicare a unor instrumente precum VeRa a demonstrat eficacitatea unor astfel de abordări în identificarea potențialilor evazioniști și în stimularea respectării spontane a legii. Resursele financiare necesare pentru a crea „sistemul fiscal 4.0” par a fi deja disponibile datorită investițiilor prevăzute în Planul național de redresare și reziliență. În plus, recenta Directivă a Agenției de Venituri indică un angajament clar de a utiliza inteligența artificială pentru a îmbunătăți analiza riscurilor și a combate frauda fiscală.

Pentru a înțelege pe deplin potențialul inteligenței artificiale în sistemul fiscal italian, este util să defalcăm diferitele faze ale evaluării fiscale și să identificăm domeniile în care pot interveni sistemele tehnologice avansate. De la colectarea datelor la colectare, AI poate juca un rol esențial în îmbunătățirea eficienței și acurateței operațiunilor fiscale. De exemplu, algoritmii de învățare automată pot analiza cantități mari de date pentru a identifica activitățile suspecte și pentru a prezice comportamentul viitor al contribuabililor, permițându-vă să vă concentrați resursele asupra cazurilor cu cel mai mare risc de evaziune fiscală. În timpul auditului fiscal, IA îi poate ajuta pe inspectori să caute și să analizeze documentele și tranzacțiile relevante, reducând erorile umane în calculele fiscale. În cadrul procesului de colectare, inteligența artificială poate automatiza procesele manuale și poate gestiona comunicarea cu contribuabilii, creând planuri de plată personalizate. Cu toate acestea, este esențial să se asigure un echilibru între eficiența tehnologiei și protecția datelor cu caracter personal și sensibilitatea aspectelor fiscale.

În timp ce integrarea inteligenței artificiale în sistemul fiscal italian reprezintă o oportunitate semnificativă de a îmbunătăți eficiența și transparența sistemului, este esențial să se abordeze provocările legate de confidențialitatea datelor și să se asigure că inteligența artificială este utilizată în mod etic și responsabil . Doar printr-o abordare echilibrată și conștientă, inteligența artificială poate contribui cu adevărat la transformarea sistemului. Integrarea inteligenței artificiale (AI) în sistemul fiscal italian reprezintă un domeniu semnificativ de transformare care necesită o analiză aprofundată a aspectelor tehnice, de reglementare și etice. Recenta lege de delegare pentru revizuirea sistemului fiscal italian a deschis ușa utilizării inteligenței artificiale pentru optimizarea controlului fiscal și combaterea evaziunii fiscale. Cu toate acestea, în ciuda acestei direcții promițătoare, lipsa de detalii în decretele de punere în aplicare lasă încă multe întrebări deschise în ceea ce privește punerea în practică a acestor tehnologii și garanțiile pentru protecția datelor cu caracter personal și a drepturilor contribuabililor.

Pentru a înțelege pe deplin impactul IA în sistemul fiscal italian, este util să examinăm experiențele altor țări, cum ar fi Statele Unite, unde Internal Revenue Service (IRS) a început deja să utilizeze în mod sistematic IA pentru a investiga fraudele. În acest context, inteligența artificială s-a dovedit a fi utilă în detectarea discrepanțelor dintre declarațiile fiscale și datele financiare, semnalând cazurile potențiale de evaziune fiscală și facilitând comunicarea cu contribuabilii. IA poate îmbunătăți eficiența controlului fiscal, dar este esențial să se echilibreze acest avantaj cu protecția vieții private și a drepturilor contribuabililor. Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal și-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la viața privată a contribuabililor și a subliniat necesitatea unui rol activ pentru a se asigura că utilizarea IA în sistemul fiscal respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal.

Alessandro Fiorentino