fbpx

Większość wyborców popiera członkostwo Ukrainy w UE

Polityka - 8 kwietnia, 2024

Rozwiązanie konfliktu z Rosją, które wszyscy chcieliby zobaczyć, ale które szanuje przywrócenie integralności terytorialnej i suwerenności poszkodowanych stron, otworzyłoby nowe okno możliwości dla Ukrainy, czyniąc jej potrzebę przystąpienia do Unii Europejskiej jeszcze bardziej oczywistą.

Po latach konfliktu Ukraina będzie musiała wzmocnić swoją obronę i zbudować pokojowe i oparte na współpracy stosunki z sąsiadami. Unia Europejska oferuje ramy zbiorowego bezpieczeństwa i podejście dyplomatyczne, które mogą ułatwić rozwiązywanie konfliktów i zapobiegać przyszłym kryzysom.

Ukraina od dawna jest narodem strategicznie położonym na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, krajem bogatym w historię, kulturę i zasoby. Jednak jego stabilność polityczna i gospodarcza była często zagrożona przez wewnętrzne i zewnętrzne napięcia. W tym kontekście przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi obiecującą perspektywę nie tylko dla samego kraju, ale także dla całego regionu europejskiego.

Po pierwsze, przystąpienie Ukrainy do UE może przynieść znaczące korzyści gospodarcze zarówno temu krajowi, jak i całej Unii. Ukraina ma znaczny potencjał gospodarczy, z szerokim zakresem zasobów naturalnych i, przed konfliktem z Rosją, rosnącym rynkiem krajowym. Integracja z UE otworzyłaby nowe rynki i możliwości biznesowe, stymulowałaby inwestycje i promowałaby zrównoważony rozwój gospodarczy, również w kontekście powojennej odbudowy. Ponadto dostęp do funduszy strukturalnych i spójności UE mógłby pomóc Ukrainie w modernizacji infrastruktury i promowaniu wzrostu w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, rolnictwo i technologia.

Po drugie, członkostwo w UE może sprzyjać stabilności politycznej i pełnej demokratyzacji Ukrainy. UE opiera się na podstawowych zasadach demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, wartościach, które mogą pomóc skonsolidować demokratyczne instytucje Ukrainy i wzmocnić proces reform. Członkostwo w UE może również pomóc w rozwiązaniu konfliktów wewnętrznych poprzez promowanie dialogu i współpracy między różnymi grupami etnicznymi i politycznymi.

Po trzecie, przystąpienie Ukrainy do UE może pomóc wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność w szerszym regionie. Ukraina leży na wschodniej granicy UE i odegrała kluczową rolę w regionalnych konfliktach, zwłaszcza w kontekście konfrontacji między Zachodem a Rosją. Członkostwo w UE może stanowić okazję do normalizacji stosunków z Rosją poprzez wielostronną dyplomację i wzmocnioną współpracę regionalną, pomagając w ten sposób zmniejszyć napięcia i promować pokój.

Sondaż IPSOS/EURONEWS

Ukraina stała się ulubionym kandydatem europejskich wyborców do członkostwa w UE, według ekskluzywnego sondażu Ipsos/Euronews. Rozszerzenie UE nie jest jednak priorytetem dla obywateli przed czerwcowymi wyborami europejskimi.

Sondaż przeprowadzony wśród 26 000 respondentów z 18 państw członkowskich pokazuje, że 45% wyborców UE popiera przystąpienie Ukrainy do bloku, podczas gdy 35% jest temu otwarcie przeciwnych, a pozostałe 20% jest niezdecydowanych.

Ukraina i sąsiednia Mołdawia, obie rozdarte wojną, złożyły wniosek o członkostwo w UE wkrótce po pełnej inwazji Rosji pod koniec lutego 2024 r., uzyskując status kandydata w rekordowym czasie. Skłoniło to przywódców UE do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Wcześniej perspektywa przystąpienia Ukrainy do bloku była uważana za odległą, ponieważ inne wnioski, takie jak te z Bałkanów Zachodnich, były już dawno spóźnione i nie poczyniły znaczących postępów.

Podsumowując, przystąpienie Ukrainy do UE stanowi wyjątkową okazję dla tego kraju, aby w pełni wykorzystać swój potencjał gospodarczy, polityczny i społeczny. Należy jednak podkreślić, że proces akcesyjny będzie wymagał zaangażowania i reform po obu stronach, a także stałego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Przede wszystkim będzie to wymagało rozwiązania konfliktu wywołanego przez rosyjską wojnę agresji. Tylko dzięki szczerej współpracy i wspólnemu zaangażowaniu na rzecz pokoju i dobrobytu Ukraina i Unia Europejska będą w stanie w pełni czerpać korzyści z integracji.