fbpx

Włochy, 12 milionów ludzi cierpi na bezsenność

Zdrowie - 5 czerwca, 2024

Z okazji Światowego Dnia Snu, który obchodzony jest 15 marca, Włoskie Towarzystwo Neurologiczne (SIN) i Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Snu (AIMS) podsumowują zaburzenia snu, które w samych Włoszech dotykają aż 12 milionów osób.

Bezsenność jest powszechnym problemem, który dotyka miliony ludzi we Włoszech, a z okazji Światowego Dnia Snu, obchodzonego 15 marca każdego roku, Włoskie Towarzystwo Neurologiczne (SIN) i Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Snu (AIMS) podsumowują sytuację zaburzeń snu w kraju, ujawniając alarmujące dane. W rzeczywistości szacuje się, że aż 12 milionów osób we Włoszech cierpi na zaburzenia snu, co jest znaczącą liczbą, która podkreśla powagę tego problemu.

Statystyki wskazują, że około jedna na 4 osoby dorosłe we Włoszech cierpi na przewlekłą lub przejściową bezsenność, z wyższą częstością występowania u kobiet, co stanowi około 60% przypadków. Co więcej, 20% przypadków dotyczy dzieci i nieletnich, co sugeruje, że zaburzenia snu nie oszczędzają żadnej grupy wiekowej. Sen ma fundamentalne znaczenie dla samego życia, ponieważ jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz zmian neuronalnych, biochemicznych i metabolicznych, które zachodzą podczas nocnego odpoczynku.

Prof. Alessandro Padovani, prezes Włoskiego Towarzystwa Neurologicznego, podkreśla znaczenie szybkiego rozpoznawania i leczenia zaburzeń snu, ponieważ fragmentaryczny i zaburzony sen może sprzyjać odkładaniu się nieprawidłowych białek w mózgu, związanych ze stanami neurodegeneracyjnymi, stanami zapalnymi i miażdżycą. Zaburzenia snu nie tylko pogarszają jakość i czas trwania nocnego odpoczynku, ale mogą również prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji w ciągu dnia, takich jak zaburzenia nastroju, zaburzenia poznawcze, zaburzenia uwagi i senność.

Profesor. Francesco Fanfulla, prezes AIMS, komentuje główne przesłanie World Sleep Society „Sleep Equity for Global Health”, podkreślając nierówności w zdrowiu snu wśród różnych populacji na całym świecie. Przyczyny tych różnic są wielorakie i obejmują czynniki środowiskowe, społeczne, społeczne i indywidualne. Niezbędne jest promowanie większej świadomości na temat znaczenia snu dla globalnego zdrowia i praca nad zmniejszeniem nierówności w dostępie do opieki i leczenia zaburzeń snu.

AIMS corocznie organizuje wyjątkowe wydarzenie, Maraton Snu, podczas którego włoscy eksperci medycyny snu na zmianę zajmują się public relations, aby przedstawić pełny przegląd zaburzeń snu i związanych z nimi metod leczenia. Wydarzenie to odbywa się w piątek przed równonocą wiosenną i jest okazją do promowania kultury snu i podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia odpowiedniego radzenia sobie z zaburzeniami snu.

Światowy Dzień Snu został ustanowiony w 2008 roku w celu podniesienia świadomości na temat zaburzeń snu i ich wpływu na społeczeństwo. W ubiegłym roku inicjatywa ta objęła około 80 krajów na całym świecie i setki lokalnych inicjatyw, stając się popularnym tematem w głównych mediach społecznościowych. Świadczy to o rosnącym znaczeniu zdrowia snu w globalnej agendzie zdrowia publicznego i potrzebie sprostania temu wyzwaniu za pomocą konkretnych działań i szerokiej świadomości. Problem bezsenności i zaburzeń snu nie powinien być lekceważony, ponieważ ma on znaczący wpływ na zdrowie jednostki i całego społeczeństwa. Zaburzenia snu nie tylko wpływają na fizyczne i psychiczne samopoczucie osób nimi dotkniętych, ale mogą również powodować problemy społeczne i ekonomiczne.

Konsekwencje zaburzeń snu mogą być katastrofalne. Osoby cierpiące na bezsenność często mają trudności z koncentracją w ciągu dnia, mogą być bardziej drażliwe, niespokojne lub przygnębione, a także mogą mieć problemy z pamięcią i uczeniem się. Objawy te nie tylko obniżają jakość życia danej osoby, ale mogą również negatywnie wpływać na jej relacje osobiste i zawodowe. Zaburzenia snu wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju poważnych schorzeń, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzyca, a nawet niektóre formy raka. Powikłania te mogą mieć długoterminowe konsekwencje zdrowotne i zwiększać obciążenie finansowe krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Aby skutecznie rozwiązać problem bezsenności i zaburzeń snu, konieczne jest przyjęcie multidyscyplinarnego podejścia obejmującego lekarzy, psychologów, badaczy i decydentów. Ważne jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia efektywnego nocnego odpoczynku i praktyk promujących jego jakość. Polityka publiczna powinna również mieć na celu poprawę dostępu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu, zapewniając wszystkim ludziom odpowiednią opiekę zgodnie z ich potrzebami.

Alessandro Fiorentino