fbpx

Italien, 12 miljoner människor lider av sömnlöshet

Hälsa - juni 5, 2024

Med anledning av World Sleep Day, som firas den 15 mars, uppmärksammar Italian Society of Neurology (SIN) och Italian Association of Sleep Medicine (AIMS) sömnstörningar som enbart i Italien drabbar så många som 12 miljoner människor

Sömnlöshet är ett utbrett problem som drabbar miljontals människor i Italien och i samband med World Sleep Day, som firas den 15 mars varje år, inventerar Italian Society of Neurology (SIN) och Italian Association of Sleep Medicine ( AIMS) situationen för sömnstörningar i landet och avslöjar alarmerande uppgifter. Faktum är att man uppskattar att så många som 12 miljoner människor i Italien lider av sömnstörningar, en betydande siffra som visar hur allvarligt detta problem är.

Statistiken visar att ungefär var fjärde vuxen i Italien lider av kronisk eller övergående sömnlöshet, med en högre prevalens hos kvinnor, som utgör cirka 60% av fallen. Dessutom gäller 20% av fallen barn och minderåriga, vilket tyder på att sömnstörningar inte skonar någon åldersgrupp. Sömnen är grundläggande för själva livet, eftersom den är nödvändig för att hjärnan ska fungera korrekt och för de neuronala, biokemiska och metaboliska förändringar som sker under nattvilan.

Prof. Alessandro Padovani, ordförande för Italian Society of Neurology, understryker vikten av att snabbt upptäcka och behandla sömnstörningar, eftersom fragmenterad och störd sömn kan gynna avsättningen av onormala proteiner i hjärnan, vilket är förknippat med neurodegenerativa tillstånd, inflammation och åderförkalkning. Sömnstörningar försämrar inte bara nattsömnens kvalitet och längd, utan kan också leda till farliga konsekvenser på dagtid, t.ex. humörstörningar, kognitiva störningar, uppmärksamhetsstörningar och sömnighet.

Professorn. Francesco Fanfulla, ordförande för AIMS, kommenterar huvudbudskapet från World Sleep Society, ”Sleep Equity for Global Health”, och belyser ojämlikheterna i sömnhälsa bland olika befolkningsgrupper runt om i världen. Orsakerna till dessa skillnader är många och omfattar miljömässiga, sociala, samhälleliga och individuella faktorer. Det är viktigt att öka medvetenheten om sömnens betydelse för den globala hälsan och att arbeta för att minska ojämlikheten i tillgången till vård och behandling av sömnstörningar.

AIMS anordnar varje år ett unikt evenemang, Sleep Marathon, där italienska experter på sömnmedicin turas om att arbeta med PR för att ge en fullständig översikt över sömnstörningar och relaterade behandlingar. Detta evenemang äger rum fredagen före vårdagjämningen och är ett tillfälle att främja sömnkulturen och öka allmänhetens medvetenhet om vikten av att hantera sömnstörningar på rätt sätt.

World Sleep Day instiftades 2008 för att öka medvetenheten om sömnstörningar och deras inverkan på samhället. Förra året involverade detta initiativ cirka 80 länder runt om i världen och hundratals lokala initiativ, och blev ett trendigt ämne på stora sociala medier. Detta visar att sömnhälsa får allt större betydelse på den globala folkhälsoagendan och att det finns ett behov av att ta itu med denna utmaning genom konkreta åtgärder och en utbredd medvetenhet. Problemet med sömnlöshet och sömnstörningar bör inte underskattas, eftersom det har betydande effekter på individens hälsa och på samhället som helhet. Sömnstörningar påverkar inte bara det fysiska och psykiska välbefinnandet hos de drabbade, utan kan också orsaka sociala och ekonomiska problem.

Konsekvenserna av störd sömn kan vara förödande. Personer som lider av sömnlöshet har ofta svårt att koncentrera sig under dagen, kan vara mer irriterade, oroliga eller deprimerade och kan ha problem med minne och inlärning. Dessa symtom försämrar inte bara individens livskvalitet, utan kan också ha en negativ inverkan på personliga och yrkesmässiga relationer. Sömnstörningar är förknippade med en ökad risk för att utveckla allvarliga medicinska tillstånd, såsom högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes och till och med vissa former av cancer. Dessa komplikationer kan få långsiktiga hälsokonsekvenser och öka den ekonomiska bördan för de nationella sjukvårdssystemen.

För att effektivt ta itu med problemet med sömnlöshet och sömnstörningar krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt som involverar läkare, psykologer, forskare och beslutsfattare. Det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av en effektiv nattsömn och om metoder som främjar dess kvalitet. Den offentliga politiken bör också syfta till att förbättra tillgången till diagnos och behandling av sömnstörningar, så att alla människor kan få lämplig vård utifrån sina behov.

Alessandro Fiorentino