fbpx

Wzrost liczby podrobionych produktów we Włoszech jest niepokojący

Handel i Ekonomia - 28 grudnia, 2023

Tags:

Włochy, znane ze swojej kultury, mody i wzornictwa, stoją w obliczu rosnącego zagrożenia podróbkami.

W ostatnich latach kraj ten odnotował znaczny wzrost liczby konfiskat podrobionych produktów, co stanowi coraz większe wyzwanie dla władz i przemysłu. Zjawisko to nie tylko szkodzi gospodarce, ale także podważa reputację Włoch jako światowego centrum autentyczności i doskonałości rzemieślniczej. Zjawisko podrabiania towarów nie jest nowe, ale ostatnio osiągnęło niepokojący poziom w całej Europie. Tymczasem we Włoszech władze zintensyfikowały wysiłki w celu zwalczania tego problemu, ale dane liczbowe mówią o stałym wzroście. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba konfiskat podrobionych produktów rosła średnio o 15% rocznie, co podkreśla złożoność stojącego przed nami wyzwania. Żadna branża nie wydaje się być odporna na tę plagę, a najczęściej podrabiane produkty obejmują odzież, akcesoria, obuwie, elektronikę użytkową, a nawet farmaceutyki. Szczególnie mocno ucierpiał włoski przemysł modowy, w którym kultowe marki były podrabiane i sprzedawane po podejrzanie niskich cenach, powodując ogromne straty ekonomiczne dla oryginalnych firm produkcyjnych.

Podrabianie towarów jest nie tylko problemem dla firm, ale ma również znaczący wpływ na gospodarkę i zatrudnienie. Według badania przeprowadzonego przez Włoski Instytut Statystyki (ISTAT) szacuje się, że handel podrobionymi produktami spowodował utratę ponad 120 000 miejsc pracy we Włoszech w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to bezpośrednim wynikiem nieuczciwej konkurencji, z jaką muszą mierzyć się legalnie działające firmy ze strony producentów podrabianych produktów, którzy często działają w niepewnych warunkach pracy i bez przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a przede wszystkim jakości produkcji. Włoskie władze przyjmują szereg środków w celu zwalczania podrabiania towarów i ochrony krajowego przemysłu, takich jak ukierunkowane operacje policyjne, ściślejsza współpraca międzynarodowa i wdrażanie zaawansowanych technologii śledzenia i uwierzytelniania. To tylko niektóre ze strategii stosowanych w odniesieniu do nielegalnego rynku, który jest tak rozległy i szybko ewoluuje, zwłaszcza w odniesieniu do technik stosowanych przez fałszerzy, dlatego walka z tym zjawiskiem jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem.

Podrabianie produktów stanowi nie tylko problem ekonomiczny, ale także zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ produkty takie jak podrabiane leki, kosmetyki i urządzenia elektroniczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób, które je kupują, ponieważ często nie spełniają norm bezpieczeństwa i jakości. Organy ds. zdrowia są coraz bardziej zaniepokojone rozprzestrzenianiem się takich podrobionych produktów i pracują nad zwiększeniem świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z zakupem nieautentycznych produktów. W walce z podrabianiem towarów kluczową rolę odgrywa wdrażanie nowych technologii. Blockchain, sztuczna inteligencja i Internet stają się niezbędnymi narzędziami do śledzenia i uwierzytelniania produktów w całym łańcuchu dostaw, ponieważ pozwalają konsumentom weryfikować autentyczność produktu, a władzom monitorować i szybciej interweniować przeciwko podróbkom.

Oprócz działań władz, świadomość społeczna ma kluczowe znaczenie w walce z podrabianiem towarów. Konsumenci muszą być informowani o ryzyku związanym z zakupem podrobionych produktów i o tym, jak je rozpoznać. Kampanie edukacyjne i programy uświadamiające mogą odegrać kluczową rolę w zmniejszeniu popytu na podrobione produkty i ochronie konsumentów przed potencjalnymi szkodami. Rekordowa liczba konfiskat podrobionych produktów we Włoszech w ostatnich latach odzwierciedla rosnące wyzwanie dla branży, władz i konsumentów. Rozwiązanie tego problemu będzie wymagało ciągłego zaangażowania wszystkich zaangażowanych podmiotów, ze szczególnym naciskiem na współpracę międzynarodową, przyjęcie zaawansowanych technologii i świadomość społeczną. Tylko dzięki zintegrowanemu podejściu możliwe będzie zachowanie integralności włoskich i europejskich przedsiębiorstw, ochrona zatrudnienia oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów końcowych.

 

Alessandro Fiorentino

Tags: