fbpx

Bräcklig hälsa: En oroande varning för ett samhälle i protest

Hälsa - mars 18, 2024

Mitt i den dagliga hetsen har en dyster varning skakat om de spanska hushållens lugna bord: ett parti jordgubbar från Marocko, smittade med hepatit A-viruset, har stoppats innan de når hyllorna i våra stormarknader. Dessa nyheter har avslöjat en obehaglig sanning om hur bräckliga våra system för livsmedelskontroll är.

Det är obestridligt att EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) spelar en viktig roll när det gäller att informera om potentiella hot mot folkhälsan. Återkommande sådana varningar belyser dock en oroande verklighet: medan myndigheterna strävar efter att skydda kvaliteten på lokala produkter, verkar kontroller av livsmedel från länder utanför EU slinka igenom på grund av försumlighet.

I detta sammanhang är det oundvikligt att ifrågasätta skillnaderna i åtgärder mellan inhemska och importerade produkter. Medan våra jordbrukare måste uppfylla stränga normer för kvalitet och hygien, kommer varor från tredje land in med anmärkningsvärt slapp kontroll. Är det rättvist att vår egen industris ansträngningar överskuggas av bristen på granskning av importen?

Den senaste incidenten med marockanska jordgubbar är inte bara en väckarklocka när det gäller behovet av att stärka gränskontrollerna, utan också en återspegling av de påtagliga spänningarna inom den spanska jordbrukssektorn. Fältprotester, som drivs av orättvis konkurrens från billigare utländska produkter, finner i denna anmälan ett övertygande argument.

Medan nationella jordbrukare höjer sina röster i protest och kräver påtagliga och konkreta lösningar, fungerar händelsen som en katalysator för att ifrågasätta jämlikheten i inspektionsstandarder mellan lokala och utländska produkter.

Massmötet med jordbrukare, som stöds av fackföreningsunionen, för att marschera mot Madrid den 17 mars, är ett gripande vittnesbörd om den ackumulerade frustrationen inom sektorn. ”Det finns ingen anledning att ställa undan traktorerna och åka hem”, säger Luis Cortés, delstatlig samordnare för fackförbundet Unionen, och betonar att det fortfarande finns olösta problem. Demonstrationen, som gick under parollen ”Vi har fortfarande gott om skäl”, återspeglar jordbrukssektorns beslutsamhet att göra sig hörd, inte bara för att försvara sina intressen utan också för att garantera säkra och prisvärda livsmedel för alla.

Från sektorn varnar de för att protesterna kommer att fortsätta tills deras krav har tillgodosetts på ett heltäckande sätt. ”Protesterna på fältet kommer att fortsätta tills Planas sätter sig ner med de verkliga företrädarna för jordbrukarna och erbjuder mer än bara lappar”, betonar Cortés och klargör att tålamodet håller på att ta slut och att konkreta åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med situationen.

Ändå har röster höjts, både från den politiska sfären och från samhället, som kräver ett totalförbud mot import av marockanska jordgubbar, utan att ta hänsyn till att problemet inte ligger i produktens nationalitet utan i bristen på effektiv kontroll vid våra gränser.

Det är viktigt att inse att ansvaret inte bara ligger hos exportländerna utan också hos våra egna tillkortakommanden. Den valencianska lantbrukarorganisationens uttalande nyligen om risken för kontaminering genom bevattning med fekalt vatten är en angelägen påminnelse om att frågor om livsmedelssäkerhet är gränsöverskridande. Det är absolut nödvändigt att våra myndigheter vidtar drastiska åtgärder för att förhindra framtida händelser av detta slag.

I slutändan får medborgarnas hälsa och välbefinnande inte offras för kommersiell bekvämlighet. Det är dags för behöriga myndigheter att inse att det är angeläget att stärka gränskontrollerna och förbättra övervakningen i hela livsmedelskedjan. Först då kan vi garantera säkerheten och förtroendet för de livsmedel som når våra bord, oavsett ursprung.