fbpx

Ecobonus: Ett mått på ekologisk och social hållbarhet

Energi - juni 1, 2024

Det är bara två veckor kvar till valomgången som kommer att omdefiniera Europaparlamentet. Bland de många ämnen som behandlas av de olika nationella och internationella politiska grupperingarna under valkampanjen är den ekologiska omställningen ett av dem. Som bekant har mål satts upp för att minska koldioxidutsläppen, och EU-parlamentet har fastställt 2050 som målår för att uppnå nollutsläpp. Detta är ett ambitiöst projekt som vissa medlemsländer, däribland Italien, har svårt att se som genomförbart av olika skäl som rör referensmarknaden samt den logistiska struktureringen av en plan som skulle göra det möjligt att uppnå målet utan indirekta skador på befolkningen (i ekonomiska och sysselsättningsmässiga termer, men inte bara).

Fratelli d’Italia, det parti som leds av premiärminister Giorgia Meloni, förklarar i sitt program inför Europavalet i juni att det är viktigt att ta itu med miljöfrågan på ett försiktigt och klokt sätt utan att låta ”ekofolket” ta över. När det gäller fordonssektorn föreslår man till exempel att förbudet mot ”produktion av bilar med endotermiska motorer från 2035” ska upphävas och att sektorn ska återlanseras enligt ”principen om teknikneutralitet, investeringar i alla alternativa bränslen och inte bara i det elektriska, och utveckling av biobränslesektorn genom att skydda företag”. FdI har också för avsikt att ”stödja utfasningen av fossila bränslen från olika transportsätt och investera i hållbar rörlighet i städer”.

I Italien har man hittills tagit steg i riktning mot en mindre förorenande mobilitet genom åtgärder som Ecobonus, som nu är officiell i och med publiceringen av DPCM i Official Gazette (25 maj 2024).

 

Ecobonus, Urso: ”En plan även för social hållbarhet

Ecobonus, som förklaras av ministeriet för företagande och Made in Italy – initiativtagare till åtgärden – har till uppgift att omforma incitamenten för medborgarna att köpa bilar med låga förorenande utsläpp.

Avdelningen som leds av Adolfo Urso sammanfattar innehållet med utgångspunkt i de resurser som ställts till förfogande: 950 miljoner euro. Beloppet skall fördelas på följande sätt: 793 miljoner för bilar; 35 miljoner för mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar; 53 miljoner för lätta nyttofordon; 20 miljoner för begagnade bilar; och slutligen 50 miljoner för ett experimentellt program för långtidsuthyrning.

Förutom inköp av fordon tillkommer även inköp av laddningsinfrastruktur, till exempel laddningsstationer för elbilar. Detta är också en del av det program som ministeriet har utarbetat för att återlansera industrin.

”Denna nya plan med incitament för fordonssektorn”, förklarade Urso, ”vilar på tre pelare: modernisering av den italienska bilparken, en av de äldsta i Europa, stöd till efterfrågan från låginkomsttagare och en nystart för fordonstillverkningen i Italien. Denna strategi bygger på övertygelsen om att det är nödvändigt med en djupgående kursändring jämfört med tidigare år”. Samtidigt sade han också att åtgärden syftar till ekologisk hållbarhet, men också till social hållbarhet, med tanke på att planen särskilt uppmärksammar familjer med lägre inkomster.

Vad består åtgärden av?

Bland de många nyheter som ingår i 2024 års åtgärd (som redan har aktiverats under tidigare år) finns betydande subventioner för inköp av bilar med mindre förorenande bränslen (elbilar, laddhybrider och bilar med värmemotor med ett CO2-utsläpp på upp till 135 g/km).

I dokumentet klargörs att de aktuella bilarna enligt prislistan (exklusive moms) inte får kosta mer än 35.000 euro för intervallet 0-20 g/km (eldrivna) och 61-135 g/km (termiska), och 45.000 euro för intervallet 21-60 g/km (laddhybrider). Det bör också tilläggas att det högsta bidrag som kan erhållas är 13 750 euro förutsatt att köparens EFSI är mindre än 30 000 euro. De som istället har ett EFSI högre än 30 tusen euro kan få ett incitament på maximalt 9 tusen euro.

Det främsta syftet med åtgärden är att få bilisterna att skrota de fordon som anses vara de mest förorenande (dvs Euro 0, 1, 2 och 3 – dvs 25% av de fordon som är i trafik i Italien). Så ”ett bidrag på upp till 2 000 euro antogs för inköp av begagnade fordon i Euro 6-klassen (med utsläpp på upp till 160 g/km CO2) mot skrotning av bilar i Euro 4-klassen”.

Moderniseringen och utvecklingen av ekologisk rörlighet går inte lika snabbt i alla länder, även med tanke på inflationen och medborgarnas förlorade köpkraft. Den Meloni-ledda regeringen avsätter dock resurser för att påskynda en övergång som är anpassad till landets behov. Åtgärden i fråga bygger, som vi har sett, just på denna princip om reflexmässiga och försiktiga framsteg.