fbpx

Energikris: EU arbetar för ett pristak på rysk gas. Ingen överenskommelse mellan medlemsstaterna: mer solidaritet behövs.

Energi - oktober 18, 2022

Energiförsörjningen är den nya utmaning som Europeiska unionen står inför under de kommande månaderna. Det är inte bara en ekonomisk fråga utan också en nyckel till EU:s politiska framtid: om de 27 medlemsstaterna kan reagera kompakt på krisen kommer EU att gå starkare ur den. Om EU lyckas göra bättre och snabbare det som varje stat borde ha gjort själv, blir det tydligt hur viktigt det är att samarbeta allt närmare och mer ingående i vissa frågor. Annars kan vi förvänta oss nya vågor av euroskepticism, som har försvunnit i och med den gemensamma hanteringen av pandemin och skulddelningen.

Det verkar dock som om det går uppåt. I det icke-officiella dokument som Europeiska kommissionen har lagt fram för medlemsstaterna som en förberedelse inför Europeiska rådets möte om energi, som det roterande ordförandeskapet sammankallar till den 30 september i Bryssel, föreslås först och främst ett förslag om ett pristak för rysk gas, som dock inte ska tillämpas på annan import.

För Europeiska kommissionen skulle det vara svårt (och riskabelt) att tillämpa ett generellt pristak, eftersom det skulle kunna leda till störningar i utbudet. Men om vi betänker att endast 9 procent av den ryska metanen för närvarande når Europa (jämfört med 40 procent under förkrigstiden), är det uppenbart att detta beslut skulle vara till mycket liten hjälp.

Kommissionen arbetar på ett åtgärdspaket för att hjälpa medborgare och företag att stå emot den otroliga ökningen av sina räkningar och att ha tillräckligt med energi för att klara vintern: först och främst finns det en obligatorisk minskning av förbrukningen med cirka 10 procent per månad och 5 procent vid de tillfällen då förbrukningen är som störst, i enlighet med de tidsramar som fastställs av varje medlemsstat.

”För att hantera eventuella försörjningsavbrott”, står det i det ovannämnda dokumentet, ”kan solidaritetsåtgärder göras obligatoriska för att se till att alla medlemsstater har tillgång till den gas de behöver för att betjäna skyddade kunder och kritiska industrier”.

Femton medlemsstater, däribland Italien, Frankrike, Spanien och Polen, hade skrivit till kommissionen för att begära ett tak för det allmänna gaspriset. Bland undertecknarna märks att Tyskland, som var skeptiskt till denna åtgärd, och Nederländerna, som var helt emot ingrepp som begränsar marknaden, var frånvarande.

”När vi står inför vår tids gemensamma hot kan vi inte dela upp oss efter utrymmet i våra nationella budgetar. Vid de kommande Europeiska rådets möten måste vi visa att vi är enade, beslutsamma och solidariska”, sade Italiens premiärminister Mario Draghi, som var upprörd över vissa av sina kollegers inställning.

Europeiska kommissionen anklagades återigen för att gynna tyska ståndpunkter. Förbundskansler Scholz hade faktiskt redan förra veckan sagt att Tyskland skulle investera 200 miljarder euro för att bromsa de stigande priserna och till och med nationalisera Tysklands största gasimportör, Uniper.

Ungern motsätter sig fortfarande pristaket för rysk gas. För Budapest skulle lösningen vara att häva sanktionerna mot Ryssland, åtminstone när det gäller energi. Detta är den ståndpunkt som den ungerska ministern Gulyas uttryckte: ”Om de i morgon åtminstone häver energidelen av sanktionerna mot Ryssland skulle vi få hälften av allt, priser och inflation. Tyvärr har kommissionen valt en annan väg, i motsatt riktning. På så sätt skadar vi inte Ryssland, utan garanterar det enorma vinster.

Det krävs dock en kvalificerad majoritet av länder som representerar minst 65 % av EU:s totala befolkning för att godkänna åtgärderna för pristak. Det sista draget, det drag som kan vara värt hela spelet, ligger alltså fortfarande i Tysklands händer, inte i Ungerns.

Omröstningen om det nya sanktionspaketet mot Ryssland kommer att vara annorlunda. Det kommer att krävas enhällighet i rådet.

De 27 medlemsstaternas förmåga att arbeta mot gemensamma mål kommer att sättas på hårda prov under de kommande timmarna. Samtidigt står medborgare och företag på avgrundens rand, med allt dyrare räkningar att betala i slutet av månaden.

The text was translated by an automatic system