fbpx

Europaparlamentet fördömer Irans attack mot Israel och uppmanar till nedtrappning i Mellanöstern

Politik - maj 7, 2024

Ett tydligt fördömande av de cirka 300 iranska raketattackerna mot Israel och en uppmaning att undvika upptrappning i Mellanösternregionen, med särskild hänvisning till den globala säkerheten. Detta framgår av en resolution som Europaparlamentet antog förra veckan, där man också fördömer de samtidiga raketuppskjutningarna från Irans ombud Hizbollah i Libanon och Houthirebellerna i Jemen, liksom Israels attack mot det iranska konsulatet i Syrien, i Damaskus, den 1 april. I själva verket attackerade Israel den iranska konsulatbyggnaden i Damaskus och dödade flera Pasdaran: bland dem var general Mohammad Reza Zahedi, som ansågs vara enighetspunkten mellan Teheranregeringen och Hizbollah. På så sätt har israelerna visat att de kan träffa känsliga mål som t.ex. diplomatiska beskickningar. Därför har Europaparlamentet beslutat att varna Israel och påmint om att konsulat och diplomatiska kontor anses vara okränkbara och oåtkomliga enligt internationell rätt. Risken för eskalering har varit hög i flera dagar, och Teheran har meddelat att man kommer att hämnas diplomaternas död. I takt med att spänningarna ökade svarade Iran på kvällen den 13 april med att kränka Israels gränser med hundratals raketer och drönare, vilka neutraliserades tack vare Israels luftförsvarssystem och USA:s ingripande. Därför beslutade ledamöterna att utvidga sanktionerna mot den iranska staten till att omfatta produktion och leverans av missiler och drönare. Ett annat viktigt krav från Europaparlamentet är att Irans islamiska revolutionsgarde ska föras upp på den lista över terroristorganisationer som EU har upprättat.

Kärnvapen och gisslan

Den icke-bindande resolutionen, som antogs med 357 röster för, 20 röster emot och 58 nedlagda röster, har därför en tydlig avsikt: att undvika militär upptrappning i Mellanösternregionen och att uppmana alla stater och icke-statliga aktörer att visa största möjliga måttfullhet. Sedan den 13 april verkar situationen ha lugnat ned sig, framför allt tack vare västländernas ingripande, som övertalade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att inte överväga några ytterligare svar till Teheran. Spänningarna var dock höga och är fortfarande mycket höga, särskilt eftersom Iran fortsätter att bryta mot olika avtal om kärnenergi och gisslantagning, där Europaparlamentet har ingripit. Europaparlamentet har uppmanat de iranska myndigheterna att uppfylla de krav och åtaganden som ingår i den gemensamma övergripande handlingsplanen. När det gäller gisslan fördömde parlamentsledamöterna dessutom användningen av gisslan i diplomatiska sammanhang, där de behandlas som rena förhandlingsobjekt, och uppmanade EU som helhet att tillhandahålla stödplaner för fångarnas familjer och samtidigt inte öka antalet gisslan i händerna på de iranska myndigheterna. Slutligen stöder Europaparlamentets resolution Europeiska rådets beslut att inleda ASPIDES-operationen för att garantera fri navigering nära Jemens kust, samtidigt som Iran uppmanas att frige de europeiska besättningar som tillfångatagits i dessa områden.

Ett grundläggande krav

Sammanfattningsvis är risken för en militär upptrappning i Mellanöstern fortsatt hög. De försämrade relationerna mellan Israel och Palestina har utan tvekan haft en negativ inverkan på stabiliteten i regionen, och en eventuell inblandning av andra stater skulle ytterligare komplicera de redan komplicerade försök till dialog som västmakterna försöker åstadkomma. Iran, som mycket ofta kränker de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, har dessutom en lång historia av fientligt beteende gentemot Israel, och relationerna försämrades efter Hamasattacken den 7 oktober förra året. Därför har Europaparlamentet beslutat att ingripa för att uppmuntra till en nedtrappning i Mellanösternregionen och för att försvara Israels rätt att existera.